Administracja

Administracja

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Czym jest administracja? Najkrócej mówiąc jest to zawiadywanie, zarządzanie, jak również zespół osób, który czymś kieruje i zarządza. Dla wyjaśnienia należy powiedzieć, że wyróżniamy administrację prywatną i publiczną, i właśnie na tej drugiej skupiamy się najmocniej, ponieważ dotyczy każdego z nas. Administracja to także jeden z kierunków studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Administracja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o prawie i administracji, jak również podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii. Studia stanowią przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o administracji,
 • podstawy prawa cywilnego,
 • nauka o polityce,
 • postępowanie administracyjne,
 • legislacja administracyjna,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • gospodarka komunalna,
 • zamówienia publiczne,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • postępowanie sądowo- administracyjne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie obserwacji i interpretacji różnorodnych zjawisk społecznych, prawidłowego czytania akt prawnych, stosowania prawa do analizy konkretnego zjawiska i procesu społecznego, posługiwania się systemami normatywnymi.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji państwowej, administracji samorządowej, administracji prywatnej, instytucjach społecznych, instytucjach oświatowych, instytucjach kulturalnych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Administracja. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Aneta, studentka Administracji mówi:

„UPH to miejsce dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie i dobrze wiedzą co chcą robić w życiu. Przychodzą tutaj, aby realizować swoje plany i marzenia. Innym także polecam tę uczelnię.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • prawa administracyjnego,
 • postępowania administracyjnego,
 • publicznego prawa gospodarczego,
 • finansów publicznych,
 • zamówień publicznych,
 • legislacji administracyjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • administracji prywatnej,
 • instytucjach społecznych,
 • instytucjach oświatowych,
 • instytucjach kulturalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku administracja - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)