Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Dietetyka należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. To efekt tego, że w codziennym życiu coraz większą wagę przykładamy do tego w jaki sposób się odżywiamy. Ale dietetyka jest dyscypliną, która odpowiada na więcej pytań, niż tylko: „jak jeść?”. Aby się o tym przekonać należy udać się na studia. A dokąd? Na Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu planowania optymalnego systemu odżywiania, edukacji żywieniowej, medycyny sportowej, modyfikacji nawyków żywieniowych. Ponadto, uczą się oceniać stan odżywiania i sposób żywienia, kształtować zachowania związane z prawidłowym żywieniem, stosować odpowiednie postępowanie w profilaktyce chorób żywieniowo zależnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • genetyka,
 • mikrobiologia ogólna,
 • anatomia człowieka,
 • analiza sensoryczna żywności,
 • techniki kulinarne,
 • podstawy żywienia człowieka,
 • kliniczny zarys chorób,
 • biologia medyczna,
 • dietetyka pediatryczna,
 • ocena żywienia człowieka,
 • podstawy kontroli żywności,
 • diagnostyka laboratoryjna,
 • zdrowie publiczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają szeregu umiejętności oraz pozyskują specjalistyczną wiedzę. Zaznajamiają się z zagadnieniami edukacji żywieniowej, analizy i oceny jakości żywności, toksykologii i bezpieczeństwa żywności, technologii żywności i potraw, jak również zdrowia publicznego i diagnostyki laboratoryjnej.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego, zakładach dostarczających pożywienie do szpitali, organizacjach konsumenckich.

 

Opinie

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach to uczelnia oferująca kształcenie w zakresie wielu, różnorodnych dziedzin. Czy warto studiować w nim omawiany przez nas kierunek? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Martyna, studentka Dietetyki mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia, która każdemu będzie odpowiadać i to nie tylko ze względu na ciekawe kierunki, ale również przyjazną atmosferę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • chemii żywności,
 • żywienia człowieka,
 • dietetyki pediatrycznej,
 • farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością,
 • prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia,
 • analizy i oceny jakości żywności,
 • higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności,
 • diagnostyki laboratoryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • poradniach dietetycznych,
 • zakładach żywienia zbiorowego,
 • zakładach dostarczających pożywienie do szpitali,
 • organizacjach konsumenckich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)