Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Ratownictwo medyczne jest dyscypliną medyczną, która obejmuje działania lecznicze i organizacyjne w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Co ciekawe, pierwsze pogotowie ratunkowe w Europie powstało dopiero w 1883 roku, w Wiedniu. W Polsce zaś podobną placówkę założono osiem lat później. Wraz z rozwojem medycyny ratunkowej powstawały miejsca, w których profesjonalnie kształcono i przygotowywano do tego zawodu. A jak to wygląda dzisiaj? Ratownictwo medyczne jest kierunkiem studiów, który bardzo często występuje w ofertach dydaktycznych, nie tylko medycznych uczelni. Przykładem jest Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z zakresu nauk społecznych oraz wiedzy specjalistycznej i umiejętności z zakresu nauk medycznych, z naciskiem położonym na medyczne czynności ratunkowe wykonywane w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny. Studenci uczą się między innymi oceniać stan pacjenta w celu ustalenia postępowania, prowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową, przywracać drożność dróg oddechowych, monitorować czynności układu oddechowego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • farmakologia z toksykologią,
 • fizjologia z elementami fizjologii klinicznej,
 • biologia i mikrobiologia,
 • techniki zabiegów medycznych,
 • prawo medyczne,
 • medyczne czynności ratunkowe,
 • kwalifikowana pierwsza pomoc,
 • choroby zakaźne,
 • medycyna ratunkowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie oceny stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układania pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- oddechowej, beprzyrządowego i przyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych, podawania tlenu, wykonywania defibrylacji automatycznej, wykonywania defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG, monitorowania czynności układu krwionośnego i oddechowego, podawania leków.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów? Osoby, które ukończyły Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w zespołach ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, lotniczym pogotowiu ratunkowym, jednostkach straży pożarnej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego, jednostkach ratownictwa specjalistycznego, podmiotach leczniczych, prywatnych firmach medycznych, firmach i instytucjach szkoleniowych.

 

Opinie

Co oczywiste, Ratownictwo medyczne jest niezwykle istotnym kierunkiem, a zawód ratownika medycznego wymaga jak najlepszego przygotowania. W której uczelni studiować, aby pozyskać najwyższej jakości wykształcenie? Chcąc studiować w Siedlcach warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Filip, student Ratownictwa medycznego mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny to uczelnia gwarantująca zdobycie wysokiej jakości wykształcenia i specjalistycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, zatem każdy z nas ma pewność, że uczy się od najlepszych.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • farmakologii i toksykologii,
 • zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych,
 • organizacji działań ratowniczych,
 • medycznych czynności ratunkowych,
 • traumatologii narządów ruchu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach ratownictwa medycznego,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • lotniczym pogotowiu ratunkowym,
 • jednostkach straży pożarnej,
 • Centrach Powiadamiania Ratunkowego,
 • jednostkach ratownictwa specjalistycznego,
 • podmiotach leczniczych,
 • prywatnych firmach medycznych,
 • firmach i instytucjach szkoleniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)