Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika

09.02.2022

Zootechnika – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Czym jest zootechnika i kim jest zootechnik? Zootechnik jest to osoba zajmująca się nadzorem i opieką nad powierzonymi mu zwierzętami znajdującymi się na fermach, w hodowlach, czy ogrodach zoologicznych. Głównym zadaniem zootechnika jest przygotowanie pasz oraz zapewnienie dobrych warunków życia zwierząt. Zootechnika zatem jest nauką o racjonalnym chowie i hodowli zwierząt.

Studia na kierunku zootechnika w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, czy też organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Studenci poznają zagadnienia z zakresu kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt, profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej, jak również żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia zwierząt,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • chemia ogólna i organiczna,
 • fizjologia zwierząt,
 • zoologia z ekologią,
 • genetyka zwierząt,
 • mechanizacja produkcji zwierzęcej,
 • metody hodowli zwierząt,
 • produkcja roślinna,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • chów i hodowla bydła,
 • rozród zwierząt,
 • ekonomika produkcji zwierzęcej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków zwierząt w różnych ekosystemach, wykonywania analiz jakościowych i ilościowych, interpretacji zachowań behawioralnych zwierząt w świetle praw fizjologicznych, wykorzystywania rachunku ekonomicznego i zasad marketingu, rozpoznawania podstawowych gatunków gleb, określania potrzeb pokarmowych zwierząt, wykorzystywania technologii chowu do poprawy efektywności produkcji i jakości produktów zwierzęcych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji państwowej i samorządowej, gospodarstwach rolnych i hodowlanych, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Opinie

Studia to temat, który bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Zootechnika, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Milena, studentka Zootechniki mówi:

„UPH to uczelnia, którą mogę polecić każdemu. Bogata oferta kierunków, ciekawe zajęcia, wspaniali wykładowcy i świetna atmosfera. UPH posiada wszystko, aby rozwijać zainteresowania i przygotowywać się do pracy w wymarzonym zawodzie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zootechnikę na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • botaniki i fizjologii roślin,
 • rozpoznawania gatunków gleb,
 • określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego,
 • genetyki i metod hodowlanych,
 • przygotowywania pasz i ich konserwacji,
 • określania potrzeb pokarmowych zwierząt,
 • higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • gospodarstwach rolnych i hodowlanych,
 • nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
 • doradztwie rolniczym,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)