Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Kryminologia, w dosłownym tłumaczeniu, jest nauką o przestępstwie. Zajmuje się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy o przestępczości, przestępcy, ofiarach, jak również o instytucjach i mechanizmach zapobiegania i zwalczania przestępczości. Chcąc poznać bliżej te dyscyplinę należy udać się na studia. A gdzie studiować Kryminologię? Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, a w szczególności wiedzy o ewolucji polskiej i zagranicznej myśli kryminologicznej, jej kierunkach i źródłach. Studenci zaznajamiają się z rolą organów państwowych w przeciwdziałaniu zjawiskom społecznopatologicznym, zwłaszcza przestępstw, strukturze wewnętrznej tych organów i ich kompetencjach, zwłaszcza z uwzględnieniem rodzaju procedur odnoszących się do zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom społecznopatologicznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika prewencyjna,
 • kryminalistyka i badania kryminalistyczne,
 • metodologia badań z elementami statystyki,
 • diagnoza nieprzystosowania społecznego,
 • przyczyny przestępczości,
 • zachowania suicydalne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach uczą się dokonywać analizy i oceny zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym, interpretować i odpowiednio stosować uregulowania prawne, identyfikować i oceniać wpływ zjawisk  społecznych na rozwój przestępczości i innych form antyspołecznych zachowań, wskazywać odpowiednie narzędzia walki z przestępczością określonego rodzaju, interpretować dane statystyczne dotyczące różnych form przestępczości i patologii społecznych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Kryminologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, prokuraturze, służbie więziennej, Służbie Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbie kuratorskiej.

 

Opinie

Kryminologia nieczęsto występuje w ofertach dydaktycznych, zatem możemy określić ją mianem niełatwo dostępnego kierunku. Decydując się jednak na studia, warto zaznajomić się z propozycjami kształcenia, z którymi wychodzą uczelnie prowadzące ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Daria, studentka Kryminologii mówi:

„Dlaczego warto studiować Kryminologię właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym? Bo można zdobyć tutaj specjalistyczną wiedzę i konkretne umiejętności. Jeśli kogoś interesuje przeciwdziałanie przestępczości, postępowanie ze sprawcami, czy praca z ofiarami przestępstw, to właśnie tutaj nauczymy się tego najlepiej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstawowych zasad odpowiedzialności karnej,
 • dokonywania analizy i oceny zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym,
 • oceny wpływu zjawisk  społecznych na rozwój przestępczości,
 • interpretacji danych statystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • prokuraturze,
 • służbie więziennej,
 • Służbie Celnej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • służbie kuratorskiej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia społeczne wybrać

Studia na kierunku Kryminologia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)