Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia

09.02.2022

Kryminologia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Kryminologia, w dosłownym tłumaczeniu, jest nauką o przestępstwie. Zajmuje się badaniem i gromadzeniem całościowej wiedzy o przestępczości, przestępcy, ofiarach, jak również o instytucjach i mechanizmach zapobiegania i zwalczania przestępczości. Chcąc poznać bliżej te dyscyplinę należy udać się na studia. A gdzie studiować Kryminologię? Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Studia na kierunku kryminologia w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, a w szczególności wiedzy o ewolucji polskiej i zagranicznej myśli kryminologicznej, jej kierunkach i źródłach. Studenci zaznajamiają się z rolą organów państwowych w przeciwdziałaniu zjawiskom społecznopatologicznym, zwłaszcza przestępstw, strukturze wewnętrznej tych organów i ich kompetencjach, zwłaszcza z uwzględnieniem rodzaju procedur odnoszących się do zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom społecznopatologicznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • pedagogika prewencyjna,
 • kryminalistyka i badania kryminalistyczne,
 • metodologia badań z elementami statystyki,
 • diagnoza nieprzystosowania społecznego,
 • przyczyny przestępczości,
 • zachowania suicydalne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Kryminologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach uczą się dokonywać analizy i oceny zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym, interpretować i odpowiednio stosować uregulowania prawne, identyfikować i oceniać wpływ zjawisk  społecznych na rozwój przestępczości i innych form antyspołecznych zachowań, wskazywać odpowiednie narzędzia walki z przestępczością określonego rodzaju, interpretować dane statystyczne dotyczące różnych form przestępczości i patologii społecznych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Kryminologii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, prokuraturze, służbie więziennej, Służbie Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służbie kuratorskiej.

 

Opinie

Kryminologia nieczęsto występuje w ofertach dydaktycznych, zatem możemy określić ją mianem niełatwo dostępnego kierunku. Decydując się jednak na studia, warto zaznajomić się z propozycjami kształcenia, z którymi wychodzą uczelnie prowadzące ten kierunek. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Daria, studentka Kryminologii mówi:

„Dlaczego warto studiować Kryminologię właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym? Bo można zdobyć tutaj specjalistyczną wiedzę i konkretne umiejętności. Jeśli kogoś interesuje przeciwdziałanie przestępczości, postępowanie ze sprawcami, czy praca z ofiarami przestępstw, to właśnie tutaj nauczymy się tego najlepiej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstawowych zasad odpowiedzialności karnej,
 • dokonywania analizy i oceny zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym,
 • oceny wpływu zjawisk  społecznych na rozwój przestępczości,
 • interpretacji danych statystycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • prokuraturze,
 • służbie więziennej,
 • Służbie Celnej,
 • Państwowej Straży Pożarnej,
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • służbie kuratorskiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów. Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku kryminologia - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)