Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Kim jest współczesny menedżer? Czy jest to osoba, która posiada określoną wiedzę? Tak, ale do posiadanej wiedzy należy jeszcze dodać liczne umiejętności, które pozwalają tę wiedzę wykorzystywać w praktyce. Ponadto, dobry menedżer musi wyróżniać się konkretnymi cechami osobowości. Na przykład? Musi odznaczać się zdolnościami przywódczymi, wyobraźnią, kreatywnością, analitycznym umysłem. Prawdą jest, że nie da się nabyć niektórych zdolności, gdyż wynikają one z charakteru człowieka. Ale wiedzę i umiejętności najlepiej pozyskać na studiach. A gdzie? Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studenci rozwijają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami. Przygotowują się do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o organizacji,
 • finanse,
 • statystyka opisowa,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie projektami,
 • gospodarka regionalna,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • koncepcje zarządzania,
 • negocjacje,
 • zarządzanie procesami,
 • prognozowanie procesów gospodarczych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie definiowania i planowania projektów, organizowania wykonawstwa i sterowania projektami, rozwiązywania problemów zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywania współczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych, stosowania narzędzi badań marketingowych, stosowania instrumentów rachunkowości finansowej, pozyskiwania środków finansowych, zarządzania majątkiem i strukturą kapitału, prowadzenia działań w sytuacjach kryzysowych.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Zarządzania na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, podmiotach administracji publicznej.

 

Opinie

Od czego zacząć proces zarządzania? Od wyboru uczelni i własnej ścieżki kształcenia. Zarządzanie jako kierunek studiów to jedna z najchętniej wybieranych dyscyplin, a także bardzo często występująca dziedzina w katalogach edukacyjnych. Którą uczelnię zatem wybrać? Czy warto zwrócić uwagę na omawiany przez nas uniwersytet? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Tomek, student Zarządzania mówi:

„Jeśli chcesz zostać nowoczesnym menedżerem, któremu niestraszne są różnego rodzaju wyzwania, to idź na studia. Ale na studia w konkretnej uczelni. Wybierz UPH w Siedlcach, czyli miejsce dające wiele możliwości rozwoju.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad funkcjonowania organizacji,
 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w państwie,
 • analizowania i interpretowania danych statystycznych,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania jakością,
 • prawidłowości i problemów marketingu,
 • rachunkowości finansowej,
 • zarządzania procesami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • instytucjach finansowych,
 • podmiotach administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą rekrutacji jest: ocena z dyplomu - dla absolwenta tego samego lub pokrewnego kierunku studiów albo ocena z rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zakres przedmiotów kierunkowych właściwych dla studiów pierwszego stopnia kierunku zarządzanie - w przypadku kandydata posiadającego dyplom ukończenia studiów na innym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzania i marketingu wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)