Logopedia

Logopedia

Logopedia – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach

Logopedia jest dziedziną, która zajmuje się zaburzeniami mowy. Mogą się one charakteryzować między innymi trudnościami w wysławianiu się, nieprawidłowej artykulacji, czy płynności. Zatem, do obowiązków logopedy należy rozpoznawanie i likwidowanie barier komunikacyjnych, które mogą wpływać negatywnie na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny. Co zrozumiałe, logopeda jest specjalistą, który może świadczyć profesjonalne usługi po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia. Gdzie kształcą się logopedzi? Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Kształcenie na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk humanistycznych oraz nauk o zdrowiu. Studenci nabywają umiejętności w zakresie etnogenezy i patogenezy zaburzeń mowy, ich rozpoznawania, zapobiegania oraz usuwania, a także doskonalenia mowy prawidłowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • fonetyka i fonologia,
 • audiofonologiczne uwarunkowania zaburzeń mowy,
 • zaburzenia mowy uwarunkowane neurologiczne,
 • diagnostyka kliniczna w logopedii,
 • laryngologia dziecięca,
 • technika mówienia,
 • dysleksja audiogenna,
 • zaburzenia komunikacji werbalnej w niepełnosprawności intelektualnej,
 • zaburzenia komunikacji w wieku senioralnym,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 • zaburzenia mowy i słuchu uwarunkowane genetycznie,
 • komunikacja społeczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logopedii na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się podstawowym sprzętem i aparaturą stosowanymi w logopedii, podejmowania działań diagnostycznych, profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych, prognozowania skutków konkretnych procesów i zjawisk.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa absolwentów omawianego przez nas kierunku? Osoby, które ukończyły Logopedię na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, poradniach foniatrycznych, ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych, gabinetach logopedycznych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy coraz popularniejszego kierunku jakim jest Logopedia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Klaudia, studentka Logopedii mówi:

„Nauka na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym ma wymiar praktyczny. Nie dość, że program studiów wypełniony jest ciekawymi zajęciami, to studenci mogą jeszcze rozwijać umiejętności działając w studenckiej poradni logopedycznej. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logopedię na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcji, fizjologii i patologii narządów mowy i słuchu,
 • wiedzy o języku oraz kultury języka,
 • komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • klasyfikacji zaburzeń mowy,
 • profilaktyki logopedycznej,
 • terapii logopedycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logopedia:

Absolwent kierunku Logopedia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • poradniach foniatrycznych,
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych,
 • gabinetach logopedycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Logopedia - wszystko co musisz wiedzieć

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach kierunki

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)