Psychologia (jednolite studia magisterskie)

Psychologia (jednolite studia magisterskie)

Psychologia (jednolite studia magisterskie)

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Psychologia (jednolite studia magisterskie) – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi.

Psychologia od wielu lat zajmuje najwyższe miejsca w różnego rodzaju rankingach popularności. Trudno się temu dziwić, wszak jest to dyscyplina poświęcona człowiekowi, czyli prawdopodobnie najciekawszemu tematowi badań. Na tych, którzy pragną związać z tą dziedziną życie zawodowe czeka kierunek Psychologia, realizowana w ramach jednolitych studiów magisterskich. A gdzie? W Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Psychologia w jednolitym trybie magisterskim umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studia posiadają charakter praktyczny i skoncentrowane są na rozwijaniu samoświadomości, podmiotowości, samorealizacji w połączeniu z nowoczesną wiedzą. Istotnym elementem kształcenia są treningi kreatywności oraz treningi interpersonalne, podczas których studenci nabywają licznych kompetencji społecznych i interpersonalnych, niezbędnych do formułowania i realizowania projektów oraz twórczego rozwiązywania problemów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia, prowadzonym w jednolitym trybie magisterskim, realizując ciekawy i bogaty program kształcenia. Można w nim odnaleźć między innymi takie przedmioty jak:

 • biologiczne mechanizmy,
 • logika,
 • psychologia stresu,
 • psychologia społeczna,
 • procesy poznawcze,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • etyka i etykieta zawodu psychologa,
 • psychologia osobowości,
 • emocje i motywacje,
 • metodologia badań psychologicznych,
 • psychologia międzykulturowa.

 

Studenci Psychologii w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej otrzymują szansę rozwijania zainteresowań w konkretnych obszarach. Mogą doskonalić się w zakresie Psychologii w biznesie, a także Psychologii zdrowia i jakości życia. Czym charakteryzują się te specjalności? Psychologia w biznesie to przede wszystkim możliwość uzyskania dogłębnej wiedzy dotyczącej doradztwa zawodowego i personalnego, planowania ścieżek karier zawodowych, czy projektowania stanowisk pracy w oparciu o znajomość światowych norm. Psychologia zdrowia i jakości życia to obszerna wiedza z zakresu koncepcji zdrowia, psychologicznych mechanizmów sprzyjających podtrzymywaniu zdrowia i jego promocji, stresu i innych zagrożeń zdrowia.

 

Nabywane umiejętności

Istotą studiów psychologicznych jest pozyskanie szerokiej wiedzy oraz umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. Oznacza to, że lista rozwijanych podczas studiów umiejętności jest bardzo długa. A jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, prowadzenia badań standardowymi metodami diagnostycznymi, przewidywania i wyjaśniania społecznych zachowań ludzi, diagnozowania sytuacji społecznej, formułowania problemów i pytań diagnostycznych, posługiwania się różnymi kryteriami klasyfikacji problemów i zaburzeń psychicznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Psychologii realizowanej w ramach jednolitych studiów magisterskich będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: poradniach zdrowia, hospicjach, ośrodkach leczenia i terapii uzależnień, ośrodkach przeciwdziałania przemocy, agencjach konsultingowych, agencjach zatrudnienia, firmach szkoleniowych i doradczych, ośrodkach rehabilitacji, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Psychologia należy do grona najpopularniejszych kierunków studiów, a co za tym idzie najczęściej występujących w katalogach dydaktycznych. Zdarza się, że im większy wybór uczelni, tym trudniej podjąć decyzję o miejscu kształcenia. Która uczelnia będzie lepsza? Która uczelnia odpowie na moje oczekiwania? Osoby planujące podjęcie studiów w Łodzi powinny przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Daria, studentka Psychologii mówi:

„Studiuję Psychologię w wymiarze jednolitych studiów magisterskich, ponieważ tylko takie kształcenie gwarantuje zdobycie wiedzy dogłębnej, szerokiej, specjalistycznej. A dlaczego studiuje akurat w AHE? Ponieważ to świetna uczelnia, w której nauka sprawia przyjemność. Mogą polecić ją wszystkim.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi:

Absolwent kierunku Psychologia na jednolitych studiach magisterskich w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych podstaw zachowania,
 • metodologii badań psychologicznych,
 • procesów poznawczych,
 • mechanizmów wzbudzania emocji,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach zdrowia,
 • hospicjach,
 • ośrodkach leczenia i terapii uzależnień,
 • ośrodkach przeciwdziałania przemocy,
 • agencjach konsultingowych,
 • agencjach zatrudnienia,
 • firmach szkoleniowych i doradczych,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • domach pomocy społecznej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)