Studia psychologiczne Łódź

Studia psychologiczne Łódź

Studia psychologiczne Łódź
Dodaj do ulubionych

09.04.2024

Studia psychologiczne Łódź 2024 | woj. łódzkie

Studia psychologiczne w Łodzi możesz podjąć w 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Uniwersytet WSB Merito w Łodzi, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznegi w Łodzi, Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz online, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia psychologiczne Łódź
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia psychologiczne i społeczne w Łodzi rozpocznie się 27 marca 2024 r. i potrwa do 16 października 2024 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia psychologiczne w Łodzi w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia, biologia, geografia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Kulturoznawstwo stacjonarne I stopnia
Praca socjalna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, jednolite
Psychologia - studia online online I stopnia, jednolite
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie niestacjonarne, online jednolite
Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie - studia online online jednolite
Socjologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi są psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Kierunki psychologiczne i społeczne:

KULTUROZNAWSTWO
PRACA SOCJALNA
PSYCHOLOGIA

Pokaż więcej

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA
PSYCHOLOGIA - STUDIA ONLINE

Uniwersytet WSB Merito Łódź

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki psychologiczne i społeczne w Łodzi

SORTOWANIE:

Studia psychologiczne i społeczne w Łodzi - podyplomowe

A
D
M
N
P
T
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Aktualności rekrutacyjne

Rekrutacja i wymagania na studia psychologicznych 2024/2025

Przez wzgląd na tak duży rozstrzał kierunków nauk społecznych, ciężko jest jednoznacznie określić, jakie przedmioty warto zdawać na maturze, by podjąć studia społeczne w Łodzi. Kiedy już się zdecydujecie na dany kierunek studiów, to polecamy zajrzeć do nowoczesnych informatorów Uniwersytetu Łódzkiego – łatwej i prostej w obsłudze wyszukiwarki, która szybko i sprawnie podpowie Wam, na jaki przedmiot maturalny powinniście się zdecydować.

 

Zazwyczaj, w gronie najważniejszych przedmiotów wymienia się

 • język polski,
 • biologię
 • matematykę,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • język obcy nowożytny.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach i kierunkach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Ile punktów na studia psychologiczne w Łodzi

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na Uniwersytecie Łódzkim na rok 2023/2024 musieli uzyskać conajmniej 671,5 punktu na psychologię.

czytaj dalej progi punktowe na studia

 

Ile osób na miejsce na studia psychologiczne w Łodzi

Studia psychologiczne w Łodzi należą do jednej z najbardziej popularnych grup kierunków. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Uniwersytet Łódzki na psychologię ubiegało się ponad 17 kandydatów na jedno miejsce.

 

Limity miejsc na studia psychologiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów psychologicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach psychologicznych w Łodzi

Psychologia:

 • Uniwersytet Łódzki: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia psychologiczne w Łodzi

Studia dzielimy nie tylko pod kątem obszaru zainteresowania i tematyki, lecz również ze względu na formę nauczania. Podział ten jest istotny, jeśli chcemy dowiedzieć się, które studia są bezpłatne, a za które należy zapłacić. Studiami bezpłatnymi są wyłącznie studia realizowane w trybie stacjonarnym i prowadzone przez uczelnie publiczne. Oznacza to, że do studiów płatnych należą zarówno studia niestacjonarne w uczelniach publicznych, jak również studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach niepublicznych.

 

Psychologia:

 • Uniwersytet Łódzki: 5500 zł
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi: od 5080 zł
 • Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi: od 5760 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi: od 5350 zł
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi: 5040 zł
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu: 6000 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia indywidualnie ustala termin podawania wyników naboru na studia. Nie oznacza to jednak, że należy dokładnie śledzić aktualności, czy też pojawiać się w uczelni każdego dnia. Informację o wynikach otrzymamy w swoim profilu w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie.

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

W każdej uczelni może obowiązywać inny sposób składania dokumentów. Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów, aby składali je osobiście, a inne dopuszczają możliwość przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Niezależnie od formy należy zwrócić uwagę na to, aby zestaw dokumentów był kompletny i został złożony w określonym przez uczelnię terminie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składamy wtedy, kiedy otrzymamy informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Taką informację otrzymamy w systemie IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Uniwersytet Łódzki: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne niestacjonarne (zaoczne) w Łodzi

Studia w Łodzi to temat niezwykle obszerny i między innymi na tej podstawie bez trudu można odnaleźć wymarzony kierunek kształcenia realizowany zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Studia psychologiczne należą do specyficznych, nie tylko ze względu na swoją tematykę, ale również na zmienny charakter.

Dlaczego? Otóż, studia te, z kierunkiem Psychologia na czele, prowadzone są na studiach niestacjonarnych, natomiast nauki w takim trybie nie oferuje każda łódzka uczelnia. W stosunku do studiów psychologicznych funkcjonuje pewien mit mówiący, iż realizowane są one wyłącznie w ramach jednolitych studiów magisterskich i wyłącznie w formie stacjonarnej. Dlatego możemy to uznać za mit, ponieważ taką formę kształcenia proponuje uczelnia publiczna, czyli Uniwersytet Łódzki.

Niepubliczne szkoły wyższe oferują zarówno naukę w podziale na pierwszy i drugi stopień, jak również w ramach kształcenia stacjonarnego i niestacjonarnego, a nawet w ramach studiów przez Internet. Kandydatom pozostaje wybór najbardziej odpowiedniej formy nauki.

Uwagę należy zwrócić także na to, że studia psychologiczne w Łodzi, w zależności od danej uczelni mogą różnić się specjalnościami. Na co jeszcze należy zwrócić uwagę? Na fakt, iż realizowanie studiów psychologicznych w różnych odmianach i formach nie wpływa na istnienie różnić programowych. Fundament pozostaje ten sam, a absolwent powinien zakończyć oficjalną naukę z takim samym bagażem wiadomości i umiejętności.

czytaj dalej studia psychologiczne niestacjonarne (zaoczne) w Łodzi

Jak wyglądają studia psychologiczne w Łodzi

Studia psychologiczne w Łodzi to przede wszystkim kierunek Psychologia, którego program opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę obejmującą podstawowe działy psychologii, a także wiedzę z zakresu wybranego działu.

Kształcenie na kierunku Psychologia rozwija umiejętności planowania i przeprowadzania badań empirycznych, konstruowania diagnostycznych narzędzi psychologicznych, czy analizowania wyników badań. Studiując w Łodzi można dokładnie zaznajomić się między innymi z psychologią rodziny, psychologią w biznesie, psychologią zdrowia, czy psychologią kliniczną.

Popularne kierunki i specjalności psychologiczne w Łodzi: psychologia kliniczna, psychologia społeczno-wychowawcza, psychologia rodziny i bliskich związków, psychologia kreatywnego rozwoju, psychologia w biznesie.

Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

 

Praca po studiach psychologicznych

Absolwenci studiów psychologicznych odnajdują się w pracy między innymi w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, placówkach oświatowo- wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Łodzi na popularnych stanowiskach związanych z wykształceniem psychologicznym wahają się od 3600 zł do 6900 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest między innymi od doświadczenia, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Studia psychologiczne to nauki empiryczne, czyli takie, które bazują na doświadczaniu i badaniu doświadczeń wedle ściśle określonych kryteriów. Studia społeczne to bodajże jeszcze szersze ujęcie niż studia techniczne. W zakres tego rodzaju nauki wchodzi np. analityka gospodarcza, stosunki strategiczne, politologia, jak i psychologia, dziennikarstwo, czy bezpieczeństwo narodowe i studia o konkretnym regionie.

Czego dowiecie się podczas studiów społecznych w Łodzi? Przede wszystkim tego, w jaki sposób funkcjonują społeczności w określonych dziedzinach, co z takich danych wynika oraz poznacie mechanizmy współdziałania międzyludzkiego i tajniki komunikacji.

Dzięki studiom dowiecie się, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną do diagnozy i wyjaśnienia rzeczywistości społecznej – zjawisk i procesów społecznych na poziomach: krajowym, lokalnym, jak i w określonym regionie. Rozwiniecie nie tylko umiejętności analizy, ale wypracujecie również cierpliwą postawę obserwatora. 

Studia psychologiczne w Łodzi prowadzone przez Uniwersytet Łódzki i kilka uczelni niepublicznych, zapewnią Wam sporą dawkę wiedzy, jak i liczne doświadczenia badawcze, bez których sama teoria nie przyda się Wam tak w przyszłej pracy, jak i w życiu.

 

 

Studia psychologiczne w Łodzi możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Poszczególne kierunki i ścieżki kształcenia psychologiczne w Łodzi możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu, ale niektóre kierunki wciąż realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich (na przykład psychologia).

 

Pierwszy stopień kształcenia trwa trzy lata i kończy się tytułem licencjata. Drugi stopień natomiast trwa dwa lata i umożliwia posługiwanie się tytułem magistra.

 

Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich. Uczelnie w Łodzi mają także bogatą listę studiów podyplomowych, które umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji. Są to na przykład: animacja czasu wolnego z elementami arteterapii, diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, psychologia uzależnień. Kierunki podyplomowe możesz studiować niestacjonarnie w trakcie dwóch semestrów.

 

To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz zdobywać wiedzę. Możesz wybrać zarówno studiowanie dzienne od poniedziałku do piątku, jak i zaoczne, które odbywa się w weekendy. Wybór trybu stacjonarnego lub niestacjonarnego bardzo często uwarunkowany jest sytuacją osobistą i materialną kandydatów na studia. Niektórzy stawiają na naukę i życie badawcze, inni starają się połączyć życie prywatne i naukowe z zawodowym.

 

czytaj dalej studia w Łodzi

 

Czy studia psychologiczne w Łodzi są trudne?

Obszar studiów psychologicznych reprezentowany jest przede wszystkim przez Psychologię, czyli kierunek wyróżniający się programem realizowanym w ramach jednolitych studiów magisterskich, zakładającym pięcioletnią naukę. Czy taki opis prowadzi do uzyskania odpowiedzi na postawione pytanie? Studia psychologiczne w Łodzi nie są trudne, pomimo faktu, iż skupiają się na poznaniu mechanizmów ludzkiego zachowania, które nierzadko bywają skomplikowane. Ale studia zakładają przede wszystkim pozyskanie wiedzy teoretycznej i największy akcent kładą na poznawaniu kolejnych zagadnień i elementów.

 

Kierunki studiów psychologicznych w Łodzi

 

Do kategorii studiów psychologicznych i społecznych możemy zaliczyć zarówno kierunki stricte psychologiczne, jak i te pedagogiczne, polityczne, kulturoznawcze, społeczne.

 

Możesz wybrać na przykład psychologię, która realizowana jest w ramach jednolitych studiów magisterskich, ale również możesz kształcić się w zakresie pracy socjalnej bądź socjologii, zwłaszcza jeśli zawodowo chcesz pracować w charakterze pracownika socjalnego, doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych lub doradcy zawodowego.

 

Zakres zainteresowań studiów psychologicznych jest szeroki. Równie dobrze kandydaci na studia mogą wybrać bezpieczeństwo wewnętrzne lub politykę społeczną. Kształcenie w tym zakresie skupia się na psychologii jednostki i społeczeństwa, a abiturienci odnajdują się w pracy w organach i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo powszechne i zarządzanie kryzysowe oraz w instytucjach i jednostkach, które odpowiadają za zabezpieczenie i ochronę elementarnych potrzeb społecznych ludności.

 

 

Kierunki psychologiczne w Łodzi - rekrutacja 2024/2025:

 

Studia społeczne Łódź - rekrutacja 2023/2024:

czytaj dalej kierunki studiów w Łodzi

 

 

Gdzie studiować kierunki psychologiczne w Łodzi?

 

Studia pozwalają zdobyć umiejętności i wiedzę z zakresu rozwoju człowieka zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym oraz społecznymAbsolwenci studiów psychologicznych odnajdują się w pracy w świetlicach środowiskowych, gabinetach terapeutycznych, fundacjach, placówkach wychowawczych, instytucjach kulturalnych.

Studia psychologiczne i społeczne możesz realizować na wielu łódzkich uczelniach. Przede wszystkim bogatą ofertę kształcenia ma Uniwersytet Łódzki, który od analityki społecznej przechodzi do psychologii. To tutaj będziesz miał/a okazję badać struktury i funkcje dziejów społeczeństwa, kultury i prawidłowości rozwoju danej społeczności.

Przede wszystkim studia psychologiczno-społeczne znajdziesz na Wydziale Nauk o Wychowaniu, ale nie tylko. Uniwersytet Łódzki prowadzi także interdyscyplinarne Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne.

 

Szeroką ofertę kształcenia mają także inne łódzkie placówki edukacyjne. Różnego rodzaju kierunki znajdziesz w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu, a także w Społecznej Akademii Nauk.

 

Poszczególne uczelnie oferują kształcenie nie tylko w zakresie najpopularniejszych kierunków studiów, ale opracowują także unikatowe specjalizacje, pozwalające zdobyć potrzebne do pracy kompetencje. Nowatorskie ścieżki kształcenia i innowacyjne studia podyplomowe sprawią, że będziesz pożądanym przez pracodawców specjalistą w dziedzinach psychologiczno-społecznych.

 

Gdzie studiować kierunki psychologiczne w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Kierunki psychologiczne - uczelnie publiczne (państwowe) w Łodzi

 • Uniwersytet Łódzki

czytaj dalej uczelnie publiczne w Łodzi

 

 

Kierunki psychologiczne - uczelnie niepubliczne (prywatne) w Łodzi

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

czytaj dalej uczelnie prywatne w Łodzi

 

 

Jak wybrać studia psychologiczne w Łodzi, aby mieć dobrą pracę?

Studia psychologiczne uważane są przez wielu za niezwykle prestiżowe. Progi punktowe na niektóre kierunki są bardzo wysokie, a absolwenci tego typu kształcenia cieszą się powodzeniem na rynku pracy.

Jednocześnie studia psychologiczno-społeczne wiążą się z nieustannym dokształceniem i zdobywaniem dodatkowych kwalifikacji. Rynek w tym zakresie jest elastyczny, a nieustanne zmiany sprawiają, że specjaliści w tym zakresie muszą iść z duchem czasu i ubiegać się o potrzebne kompetencje.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 

 • mediator
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. badania opinii społecznych
 • specjalista ds. public relations
 • opiekun społeczny
 • pedagog
 • analityk społeczny
 • psycholog biznesu
 • wychowawca

 

W zależności od wybranego kierunku, możliwości zatrudnienia jest naprawdę wiele. Absolwenci studiów psychologicznych zajmują się psychoterapią i grupami wsparcia, pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, pomocą medyczną, interwencją środowiskową i kryzysową, polityką społeczną, rekrutacją kadr, badaniem rynku, psychoedukacją i psychoprofilaktyką.

 

Zatrudniani są przede wszystkim w szkolnictwie, ochronie zdrowia, ośrodkach penitencjarnych, w służbach wojskowych i policyjnych, w organach ścigania, w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, marketingu, reklamie, mediach, w instytucjach resocjalizacyjnych, to znaczy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach, prywatnych klinikach i gabinetach, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, organizacjach pozarządowych. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele, wystarczy sprecyzować, co najbardziej Cię interesuje.

 

Zainteresowania to dobry punkt zaczepienia, jeśli chodzi o wybór odpowiedniego kierunku. Powinieneś czuć się dobry w tym, czym chcesz się zawodowo zajmować. Pewność wiedzy i umiejętności to bardzo często klucz do sukcesu. Oczywiście równie istotne jest śledzenie rynku pracy, który dynamicznie się zmieni, a jednocześnie ciągle poszukuje specjalistów mających znaczący wpływ na jednostkę i społeczeństwo. Studia psychologiczne nie bez powodu są jednymi z najbardziej obleganych. Postaw na rzetelne kształcenie i wybierz uczelnie w Łodzi.

 

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Łodzi?

Wybór odpowiedniej uczelni bardzo często zależy od kierunku, który chcesz realizować. Nie każda placówka i nie na każdym wydziale znajdziesz odpowiednie kształcenie, które przygotuje Cię do pracy w wymarzonym zawodzie. O ile psychologię proponuje każda łódzka uczelnia, mająca w ofercie kierunki psychologiczno-społeczne, o tyle, chociażby kulturoznawstwo znajdziesz jedynie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Największym ośrodkiem akademickim w Łodzi jest Uniwersytet Łódzki, jednakże dużym zainteresowaniem cieszą się także mniejsze placówki, jak Społeczna Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu czy Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna. Warto zapoznać się z ofertą programową poszczególnych uczelni oraz kadrą akademicką, którą w zależności od typu uczelni stanowi grono praktyków lub najlepszych w swojej dziedzinie badaczy. 

Poszczególne ośrodki mają także nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne oraz nawiązują współpracę z przyszłymi pracodawcami i innymi uczelniami w celu wymiany krajowej bądź międzynarodowej. Zweryfikuj, która uczelnia da Ci najwięcej możliwości rozwoju.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy studia psychologiczne w Łodzi to studia z przyszłością?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest zbyt łatwe, ponieważ z jednej strony absolwenci wyróżniający się dogłębną wiedzą psychologiczną będą potrzebni zawsze i trudno wyobrazić sobie, aby ich nie było, ale z drugiej strony – z racji olbrzymiej popularności tego obszaru kształcenia – jest ich tak wielu, że nie każdy otrzyma szansę pracy w wyuczonym zawodzie. Pozytywne wydaje się to, że programy nauczania stają się coraz bardziej urozmaicone, dzięki czemu absolwenci studiów psychologicznych mogą pracować nie tylko w gabinetach i poradniach, ale również w działach HR przedsiębiorstw, jednostkach służby zdrowia czy klubach sportowych.

Studia psychologiczne w Łodzi to studia z przyszłością, jednak należy pamiętać o tym, że nie każdemu absolwentowi będzie łatwo na rynku zatrudnienia. Pomimo tego, że wiedza z tego obszaru znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach- od sportu po medycynę- to i tak dopiero dochodzimy do takich wniosków. 

 

Czy warto iść na studia psychologiczne w Łodzi?

Jeśli zastanawiasz się nad kształceniem wyższym, śmiało możemy stwierdzić, że okres studiów jest jednym z najlepszych w życiu człowieka. To czas, kiedy sam/a decydujesz o tym, czego chcesz się uczyć i do czego dążysz w życiu.

Studenckie lata umożliwią Ci zawieranie przyjaźni na całe życie, ale także poznawanie ludzi, którzy mogą być decydującym elementem Twojej egzystencji osobistej i zawodowej. Studia ułatwiają rozwój interpersonalny, usprawniają komunikatywność, udoskonalają pracę w zespole, rozwijają predyspozycje językowe. Dzięki nim zdobędziesz najważniejsze umiejętności, niezwykle cenione przez współczesnych pracodawców.

 

Studia psychologiczne są w Łodzi oblegane. Nowatorsko opracowywane programy zajęć, szereg oryginalnych specjalizacji, kadra akademicka złożona ze specjalistów praktykujących zawodowo oraz znanych w całej Polsce profesorów to tylko nieliczne elementy, które działają na plus uczelni w tym mieście.

 

Władze poszczególnych ośrodków akademickich współpracują z firmami, instytucjami, ośrodkami, które w przyszłości mogą zapewnić pracę absolwentom kierunków psychologiczno-społecznych. Dzięki temu uczelnie nie tylko mają świadomość, czego oczekują współcześni pracodawcy, ale także opracowują wraz z nimi programy stażowe i propozycje praktyk. Organizują także liczne wyjazdy zagraniczne i krajowe dzięki porozumieniom międzyuczelnianym. W znaczący sposób wpływa to na możliwość zdobywanych kompetencji.

 

Władze miasta i uczelni dbają o standard życia studentów i kandydatów na studia. Wyremontowane akademiki, programy stypendialno-socjalne, rabaty dające pełny dostęp do kultury, sztuki i sportu to bonusy, ułatwiające życie studenckie. Uczelnie zachęcają także do rozwoju naukowego. Studenci mają okazję brać udział w grantach badawczych, zakładają koła naukowe, organizują konferencje naukowe lub biorą w nich udział.

 

Jak widzisz zdobywanie wiedzy, to nie tylko zakuwanie w bibliotece, która swoją drogą, też jest niczego sobie. Najwięcej nauczysz się, zbierając różnego rodzaju doświadczenia. Łódź jako miasto i poszczególne ośrodki akademickie ma tego świadomość. Dlatego stawia na progres.

 

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach psychologicznych w Łodzi

Kim jest absolwent studiów społecznych w Łodzi? To psycholog, socjolog, politolog, dziennikarz, analityk, ale też pedagog. Każdy z tych zawodów wymagałby osobnego opisu. Psycholog to osoba, która stara się zrozumieć wewnętrzne procesy i stany umysłu ludzkiego, które bezpośrednio wpływają na rzeczywistość, w której człowiek żyje. I tu uwaga: psycholog nie jest terapeutą. Ukończenie specjalności psychologii klinicznej, pozwala na zdobywanie uprawnień terapeutycznych i pracę z pacjentami. Psycholog dziecięcy uprawniony jest do pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z rodzicami mającymi problemy z wychowywaniem.

Do tego również świetnie nada się pedagog. Inne specjalności, w jakich możecie zdobyć dyplom w Łodzi, a po nich pracę w zawodzie to: psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologia doradztwa zawodowego i organizacji. Jeśli wybierzecie drogę prowadzącą do zawodu socjologa to Wasze stanowisko pracy nie będzie już tak oczywiste, nie ma stanowiska: socjolog.

Absolwenci mogą starać się o zatrudnienie przede wszystkim w instytucjach prowadzących badania społeczne, instytucjach o charakterze diagnostycznym i planistycznym, czy też instytucjach społecznych i kulturalnych, w organizacjach pozarządowych, głównym jednak miejscem, które „zbiera” socjologów jest administracja rządowa, samorządowa wszystkich szczebli. 

Studia europeistyki czy studia azjatyckie i tym podobne, to wstęp do pracy w instytucjach europejskich, organach Wspólnot Europejskich czy przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE. To dotyczy również instytucji innych państw, o których podejmujemy naukę, np. japońskie organy zarządcze, ambasady.

Wszystkie studia politologiczne, stosunki międzynarodowe czy międzynarodowe stosunki gospodarcze to wstęp do najwyższego szczebla władzy, jak i wstęp do organizacji pozarządowych. Wszystko zależy od Was. To, w którą podążycie stronę, nie będzie wynikiem kierunku, jaki ukończycie w ramach studiów społecznych w Łodzi, a Waszego podejścia do zebranej wiedzy i umiejętności, jakie często posiadacie wrodzone. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą Uniwersytetu Łódzkiego i innych szkół publicznych w celu dokładnego zbadania rzeczywistości społecznej, w jaką możecie wejść dzięki danemu rodzajowi dyplomu.

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIA SPOŁECZNE

Dziedzina nauk społecznych jest bardzo szeroka – od analityki społecznej po psychologię. Wszystkie kierunki zebrane pod hasłem nauki społeczne skupiają się na badaniu struktury i funkcji dziejów społeczeństwa, kultury i prawidłowości rozwoju danej społeczności.

Uniwersytet Łódzki zaprasza na studia społeczne na kierunki, takie jak:

 • analityka gospodarcza- studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • analityka społeczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • europeistyka - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • polityka społeczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • praca socjalna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • rynek finansowy - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • socjologia - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • psychologia – jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpieczeństwo narodowe - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy) - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • międzynarodowe studia kulturowe, specjalność: intercultural communication – studia w języku angielskim - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • politologia - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • politologia, specjalność: security studies – studia w języku angielskim - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • stosunki międzynarodowe - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • stosunki międzynarodowe, specjalność: international marketing – studia w języku angielskim - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • stosunki międzynarodowe, specjalność: american studies – studia w języku angielskim - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • stosunki międzynarodowe, specjalność: asian studies – studia w języku angielskim - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • stosunki międzynarodowe, specjalność: estudios latinoamericanos – studia w języku angielskim i hiszpańskim - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • studia azjatyckie - studia I i II stopnia, stacjonarne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską – studia I stopnia, stacjonarne
 • dziennikarstwo międzynarodowe - studia I stopnia, stacjonarne
 • ekonomika kultury - studia I stopnia, stacjonarne

 

Uniwersytet Łódzki prowadzi również bardzo ciekawe studia Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne (MISH-S) - studia I i II stopnia, stacjonarne, które umożliwiają zdobycie wiedzy interdyscyplinarnej, pomiędzy naukami humanistycznymi (czyli teoretycznymi rozważaniami, a społecznymi (ukierunkowanymi na badania empiryczne).

dowiedz się więcej>

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI STUDIA SPOŁECZNE

 • Bezpieczeństwo narodowe. Specjlności: Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, Zarządzanie kryzysowe i ratownicze, Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa;
 • Europeistyka. Specjalności: Administracja w UE, Media i komunikowanie w UE, Biznes i współpraca na rynku europejskim;
 • Stosunki międzynarodowe. Specjalności: Administracja w UE, Media i komunikowanie w UE, Biznes i współpaca na rynku europejskim;
 • Socjologia. Specjalności: Socjokryminologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową, Andragogika z elementami gerontologii;
 • Pedagogika specjalna. Specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • Praca socjalna. Specjalności: Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinie, Asystent rodziny, Interwencja kryzysowa, Asystent osoby zależnej;
 • Resocjalizacja. Specjalność: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną;
 • Zdrowie publiczne. Specjalności: Specjalista do spraw zarządzanie w ochronie zdrowia, Specjalista do spraw marketingu usług zdrowotnych.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

komentarze (1)

Karolina23 odpowiedz

Ostatnio otworzyli psychologię na Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. to świetna uczelnia, sama tam studiuję, tyle, że dietetykę, zastanawiam się czy nie zacząć psychologii jako drugiego kierunku, bo temat bardzo mnie interesuje. No jestem pewna, ze na Medyku kierunek będzie dobrze prowadzony, bo z dietetyki jestem bardzo zadowolona ;)