Filologia

Filologia

Filologia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Umiejętności językowe gdzieniegdzie traktowane są jako atut, a w niektórych miejscach jako obowiązek. Prawdą jest, że niezależnie od tego czy są one wymagane czy nie, warto je posiadać i rozwijać. W jaki sposób uczyć się języka? Oczywiście, na studiach filologicznych. Ale Filologia to nie tylko nauka języka. To także poznanie kultury, literatury, czy zjawisk społecznych charakteryzujących dany obszar. Jednym słowem, studia filologiczne to interesująca podróż, dzięki której można zdobyć wykształcenie otwierające wiele możliwości. Gdzie zatem podjąć studia filologiczne? W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

Kształcenie na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie gwarantuje opanowanie języka obcego na poziomie C1 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego (ESOK), nabycie wiedzy o języku, literaturze, kulturze i historii społeczeństw wybranego obszaru językowego oraz zdobycie umiejętności ustawicznego samokształcenia. Zdecydowana większość zajęć realizowana jest w języku obcym, a studenci otrzymują wybór pomiędzy językiem angielskim a językiem hiszpańskim.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie realizowane są w oparciu o bogaty program kształcenia. Można w nim odnaleźć między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy komunikacji międzykulturowej,
 • gramatyka,
 • pragmatyka języka,
 • wybrane elementy językoznawstwa,
 • konwersacje,
 • wybrane dzieła literatury,
 • korespondencja i tłumaczenia tekstów biznesowych,
 • dydaktyka języka obcego

 

Studenci Filologii otrzymują do wyboru ścieżki kształcenia, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, a także nabywać kompetencji w określonym obszarze. Ścieżek dyplomowania jest co najmniej kilka i różnią się one w zależności od wybranego języka, a także trybu kształcenia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, wykorzystywania metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu, interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach oświatowych, biurach tłumaczeń, biurach podróży, wydawnictwach, hotelach, przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

 

Opinie

Czy aby studiować Filologię i nabyć wielu umiejętności językowych należy udać się do największych ośrodków akademickich? Nie. Na edukacyjnej mapie naszego kraju można odnaleźć nieco mniejsze ośrodki, które oferują wysoką jakość kształcenia. Takim miejscem jest między innymi Leszno, w którym funkcjonuje omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie opinie? Agnieszka, studentka Filologii mówi:

„Studia w PWSZ gwarantują zdobycie wiedzy praktycznej, a każdy student Filologii może rozwijać się w wybranej tematyce. Poza tym, w uczelni panuje przyjazna atmosfera, więc nauka sprawia przyjemność.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie:

Absolwent kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie,
 • wykorzystywania metod współczesnego językoznawstwa do analizy tekstów i dyskursu,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia:

Absolwent kierunku Filologia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach oświatowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • biurach podróży,
 • wydawnictwach,
 • hotelach,
 • przedsiębiorstwach współpracujących z podmiotami zagranicznymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia - wszystko co musisz wiedzieć

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Lesznie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)