Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

18.01.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych WSBPiI Apeiron rekrutacja 2024/2025

Jedna z definicji bezpieczeństwa wewnętrznego mówi, iż odnosi się ono do procesu zaspokajania potrzeb i interesów społeczeństwa danego kraju. To wydaje się w pełni zrozumiałe. Ale skoro zagrożenia zmieniają swój charakter oraz swoją siłę, to czy w takim razie definicja bezpieczeństwa również powinna ulec zmianie? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą naukę w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w APEIRON WROCŁAW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia z zakresu między innymi prawa, humanistyki i ekonomii. Studenci uczą się analizować zjawisk związane z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej, jak również poznają zasady funkcjonowania organów państwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • bezpieczeństwo państwa,
 • nauka o państwie i prawie,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej,
 • bezpieczeństwo społeczne,
 • organizacja i zarządzanie,
 • zwalczanie terroryzmu,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • prawa człowieka,
 • kultura bezpieczeństwa i etyka

 

Uczelnia oferuje nowoczesne programy nauczania, dostosowane do potrzeb i wymagań rynku pracy. Oferuje również dwie specjalności. Są to: Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Poszukiwanie osób zaginionych.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, kierowania i zarządzania pracownikami, przewodzenia w zmiennym otoczeniu, dostrzegania zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa państwa i analizy tych zagrożeń, organizowania komunikacji powszechnej i transportu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, instytucjach naukowo- badawczych, służbach mundurowych, firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niezliczona ilość kandydatów. Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie związane z kierunkiem kształcenia. Jeśli wybór padł na Bezpieczeństwo wewnętrzne, to warto prześwietlić mapę Dolnego Śląska w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do nauki. Może warto postawić na Apeiron? Jakie ma Dolnośląski Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych WSBPiI Apeiron opinie? Paweł, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Czego oczekuję od studiów? Nie mogą być nudne i sztampowe. Muszą być przede wszystkim praktyczne. Przekazywać wiedzę, którą rzeczywiście będę mógł wykorzystać w przyszłości. Dlatego studiuję w Apeiron.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Wrocław

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Apeiron Wrocław:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • praw człowieka,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • poszukiwania osób zaginionych,
 • taktyk i technik interwencji,
 • bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej,
 • zwalczania przestępczości,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zwalczania terroryzmu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Dolnośląskim Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno- Prawnych znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji publicznej,
 • organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa państwa,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • służbach mundurowych,
 • firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu

Komentarze (0)