Prawo i zarządzanie w biznesie

Prawo i zarządzanie w biznesie

Prawo i zarządzanie w biznesie – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie oferuje kształcenie tym, którzy pragną realizować plany związane z pracą w szeroko rozumianym biznesie. Jednym z proponowanych kierunków jest Prawo i zarządzanie w biznesie, przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy zainteresowani są działalnością wymagającą znajomości regulacji prawnych w praktyce zarządzania, kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem lub zarządzania cyberbezpieczeństwem w biznesie.

Kształcenie na kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomicznych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz prawniczej, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z prawem gospodarczym, cywilnym, handlowym i podatkowym. Studenci rozwijają również liczne umiejętności menedżerskie, na czele z umiejętnością analitycznego myślenia, argumentowania i konstruktywnego wyrażania opinii, czy też prowadzenia negocjacji i współpracy w zespole.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie opierają się na bogatym programie nauczania, składającym się między innymi z takich przedmiotów jak:

 • prawo podatkowe w obrocie gospodarczym,
 • współczesna koncepcja zarządzania,
 • prawo handlowe,
 • prawo zatrudnienia,
 • strategia organizacji,
 • ryzyko prawne w obrocie gospodarczym,
 • umowy w działalności przedsiębiorców,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • audyt procesów biznesowych i ocena ryzyka

 

Nabywane umiejętności

Studenci Prawa i zarządzania w biznesie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: stosowania wybranych regulacji prawnych, zawierania umów w działalności przedsiębiorców, posługiwania się zasadami zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach, prowadzenia negocjacji w obszarze zawierania umów handlowych, identyfikowania potencjalnych zagrożeń informatycznych w środowisku pracy.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego znajdą zatrudnienie między innymi w: działach administracyjno- prawnych spółek prawa handlowego, działach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacjach, firmach konsultingowych, instytucjach finansowych, towarzystwach ubezpieczeniowych.

 

Opinie

Prawo i zarządzanie w biznesie to kierunek o interdyscyplinarnym charakterze, z którego płynie praktyczna wiedza niezbędna do funkcjonowania we współczesnym świecie gospodarczym. Kierunek można studiować w Akademii Leona Koźmińskiego, uznawanej za jedną z najlepszych uczelni o profilu biznesowym. Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie? Kamil, student Prawa i zarządzania w biznesie mówi:

„Studia powinny dawać poczucie bezpieczeństwa. Powinny dawać wiedzę i kompetencje, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie sukcesu na rynku. I tak właśnie jest w Akademii. To świetna uczelnia, w której każdy odnajdzie swoją drogę. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kształtowania relacji biznesowych i prowadzenia negocjacji,
 • stosowania regulacji prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego i prawa pracy,
 • zarządzania kapitałem ludzkim i zasad rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym,
 • zarządzania projektami,
 • ochrony danych osobowych,
 • identyfikowania potencjalnych zagrożeń informatycznych w środowisku pracy i sposobów im zapobiegania,
 • dystrybucji i e- handlu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach administracyjno- prawnych spółek prawa handlowego,
 • działach organizacyjno- prawnych przedsiębiorstw,
 • międzynarodowych korporacjach,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach finansowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • bankach,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia prawnicze w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)