Dietetyka

Dietetyka

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie - kierunki studiów

Dietetyka – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 2021

Studia na kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dietetyką zaczyna interesować się coraz więcej ludzi. To efekt zmian, jakie zachodzą w myśleniu społeczeństwa, a także pewnej mody na posiadanie i odpowiednie wykorzystywanie wiedzy. A w jaki sposób tę wiedzę nabyć? Na studiach w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka.

Kształcenie na kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci nabywają umiejętności w zakresie planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej oparte są na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia człowieka,
 • fizjologia człowieka,
 • biochemia ogólna i żywności,
 • genetyka,
 • chemia żywności,
 • mikrobiologia ogólna i żywności,
 • edukacja żywieniowa,
 • towaroznawstwo żywności,
 • technologia produkcji potraw dietetycznych,
 • kliniczny zarys chorób

 

Nabywane umiejętności

Studenci Dietetyki w Warszawskiej Uczelni Medycznej nabywają wielu umiejętności. Są to umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania chorób żywieniowozależnych, planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludności, planowania i wdrażania leczenia dietetycznego, analizowania procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji, kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w specjalistycznych oddziałach szpitalnych, instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia, wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych, placówkach sportowych, organizacjach konsumenckich.

 

Opinie

Studia w Warszawie to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie dietetyki. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości dowiedzmy się – jakie ma Warszawska Uczelnia Medyczna opinie? Karolina, studentka Dietetyki mówi:

„Warszawska Uczelnia Medyczna daje studentom wszystko, aby rozwijali zainteresowania, poszerzali horyzonty, przygotowywali się do realizacji planów zawodowych. Polecam.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Warszawa

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę w Warszawskiej Uczelni Medycznej:

Absolwent kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • biochemii ogólnej i żywności,
 • chemii żywności,
 • leczenie dietetycznego chorób uwarunkowanych genetycznie,
 • żywienia w alergiach, nietolerancji pokarmowej i zespołach złego wchłaniania,
 • wpływu chorób na stan odżywienia,
 • farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością,
 • zagrożeń zdrowotnych wynikających z niewłaściwego odżywiania,
 • analizy i oceny jakości żywności.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • specjalistycznych oddziałach szpitalnych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • firmach produkujących żywność specjalnego przeznaczenia,
 • wydziałach zdrowia samorządów terytorialnych,
 • placówkach sportowych,
 • organizacjach konsumenckich,
 • instytucjach zajmujących się systemami zapewniania właściwej jakości żywności.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)