Dietetyka - Warszawa

Dietetyka - Warszawa

Dietetyka - Warszawa

Studia w Warszawie

dietetyka

Odkryj kierunek dietetyka w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia Warszawa 2021| woj. mazowieckie

Studia na kierunku Dietetyka w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 120 miejsc, a Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferuje 75 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.  Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, SGGW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3600 zł do 6200 zł za pierwszy rok studiów.

 

W czasie kształcenia na kierunku dietetyka studenci nauczą się diagnozowania i leczenia chorób dietozależnych. Poznają również zasady zdrowego żywienia i zdobędą zdolności z zakresu układania zbilansowanych jadłospisów dopasowanych do preferencji pacjenta. Kierunek dietetyka przygotowuje także studentów do oceny sposobu odżywiania pacjentów oraz promowania zdrowego trybu życia.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gabinetach i klinikach dietetycznych, zakładach żywienia zbiorowego, firmach caterigowych, sanatoriach czy w zakładach produkujących żywność. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z ośrodkami spa i wellness, sanatoriami, ośrodkami badawczo-naukowymi czy specjalistycznymi wydawnictwami.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka w Warszawie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Dietetyka w Warszawie? Aby dołączyć do grona studentów należy przystąpić do konkursu świadectw. W nim najważniejszymi przedmiotami są biologia, chemia, fizyka, język obcy, z których należy pochwalić się bardzo dobrą oceną. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy

 

Wymagania na Dietetykę w Warszawie są wysokie, między innymi dlatego, że absolwenci kierunku otrzymają możliwość wpływania na ludzkie zdrowie i życie, więc praca ich będzie bardzo odpowiedzialna.

Ponadto, w toku nauki należy zmierzyć się z długą listą przedmiotów, na której widnieją, na przykład: jakość i bezpieczeństwo żywności, biochemia ogólna i żywności, technologia żywności i potraw, podstawy patofizjologii klinicznej, alergie i nietolerancje pokarmowe, ekologia i ochrona środowiska, profilaktyka i leczenie chorób dieto-zależnych, podstawy rehabilitacji ruchowej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA WARSZAWA STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA WARSZAWA STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Żyjemy w czasach, w których wysoko przetworzone produkte żywnościowe, dostępne na półkach wszystkich sklepów spożywczych, na stałe wpisały się w codzienne menu znacznej części społeczeństwa. Pośpiech, brak czasu na zjedzenie dobrze zbilansowanego, przygotowanego samodzielnie od początku, posiłku, a także wzmożony apetyt na słodycze i popularne produkty sieci fast food – wszystko to przyczynia się do wystąpienia nadwagi, a nawet otyłości, niemal wśród połowy mieszkańców Polski.

Konsekwencje, które wynikają z pozornie niewinnego podjadania niezdrowych przekąsek oraz przybierania na wadze są zatrważające. Coraz więcej ludzi pada ofiarom chorób układu krążenia, nowotworów, a także zwyrodnień w obszarze narządu ruchu, które do granic obciążone stają się ostatecznie całkowicie niewydolne.

Wszystkie wymienione powyżej czynniki implikują konieczność wykształcenia coraz większej liczby dietetyków, zdolnych do wyleczenia istniejących już problemów, a także wdrożenia odpowiedniej profilaktyki zdrowotnej w celu zapobiegania wystąpienia kolejnych.

 

 

1. Na początek

Bezskutecznie próbujesz odpowiedzieć sobie na pytanie, z czym z pewnością będziesz musiał się zmierzyć na studiach na kierunku Dietetyka w Warszawie? Ten akapit powinien rozwiać twoje wszelkie wątpliwości.
Studia w Warszawie na tym kierunku rozpoczniesz od powtórzenia wiedzy biologicznej, wyniesionej z wcześniejszych lat nauki oraz poszerzenia jej o podstawy zagadnień, niezbędnych do dalszego kształcenia na Dietetyce w Warszawie.
 

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
2. Tryb:
 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata lub trzy i pół roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata lub półtora roku.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

W trakcie studiów będziesz miał okazję nauczyć się, w jaki sposób funkcjonuje ludzki organizm, a przede wszystkim układ pokarmowy człowieka. Nie bez znaczenia pozostanie odpowiednie przygotowanie psychologiczne, gdyż wielu pacjentów, z którymi przyjdzie ci pracować w przyszłości, będzie cierpiało na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, powodujące praktykowanie nieprawidłowych czynności związanych z jedzeniem.
Pajcenci zgłaszający się do dietetyków często cierpią także na znacznie zaniżone poczucie własnej wartości, spowodowane nadwagą i otyłością. Nauczysz się pracy z takimi osobami, aby nie wyrządzić im emocjonalnej krzywdy, a zapewnić niezbędne wsparcie i zrozumienie.
 
W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jak widzisz, nauki będzie sporo, jednak sam przyznasz, że wykonywanie tak odpowiedzialnego zawodu wymaga odpowiedniego przygotowania podczas studiów i późniejszej praktyki.
 

4. Nabywane umiejętności

Studia medyczne na kierunku Dietetyka w Warszawie to nabywanie wielu umiejętności wśród których znajdują się, między innymi:
planowanie racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, przygotowywanie potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją i zasadami Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, czy też dokonywanie oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia pacjentów.
 
 

5. Dla kogo ten kierunek

Dietetyka jako kierunek kształcenia przyciąga coraz większe grono kandydatów. Można tę sytuację odbierać dwojako; z jednej strony coraz więcej młodych ludzi interesuje się dbaniem o zdrowie i pragnie szerzyć wśród innych doradztwo w tym zakresie, a z drugiej strony rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dietetyka to kierunek, który można studiować na pierwszym i drugim stopniu.

Niewątpliwym atutem studiów medycznych w Warszawie na kierunku Dietetyka jest bardzo szeroki wybór miejsca, któremu można powierzyć swoją edukację. Aż dziesięć warszawskich uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, postanowiło odpowiedzieć na zapotrzebowanie współczesnych czasów na dobrze wykwalifikowanych dietetyków poprzez zaoferowanie możliwości podjęcia studiów właśnie na tym kierunku.

Jesteś pasjonatem zdrowego stylu życia? Uważasz, że prawidłowe nawyki żywieniowe połączone z odpowiednią dozą codziennego wysiłku fizycznego są drogą do szczęścia? Twoim konikiem zawsze były przedmioty biologiczne, z których nauki nie chciałbyś rezygnować na studiach? Posiadasz w sobie ogrom empatii i zrozumienia dla ludzkich słabości? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to studia na kierunku Dietetyka w Warszawie mogą okazać się strzałem w dziesiątkę!

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Studia na kierunku Dietetyka w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają  od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).
Nie jesteś do końca pewien, ile czasu upłynie, zanim zdobędziesz upragniony tytuł, który zagwarantuje ci pracę w zawodzie dietetyka w Warszawie?
Studia na kierunku Dietetyka, zależnie od wybranej warszawskiej uczelni będą trwały od sześciu do siedmiu semestrów w przypadku studiów pierwszego stopnia oraz trzy lub cztery semestry, a więc półtora lub dwa lata w przypadku aplikacji na studia drugiego stopnia.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Warszawie?

 

Dietetyka studia w Warszawie - uczelnie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Dietetyka w Warszawie?

 
Jakie przedmioty brane są pod uwagę
Kiedy już zdecydujesz, że jeden z bardziej popularnych kierunków studiów w Warszawie to coś, co chciałbyś studiować, będziesz musiał wybrać uczelnię, która zaoferuje ci najlepsze przygotowanie do pełnionego w przyszłości zawodu. Dietetykę w Warszawie możesz studiować na kilku uczelniach, co da ci ogromne pole manewru, jeśli chodzi o wybór najlepiej dopasowanego do twoich potrzeb programu.
Warto także zorientować się, jakie przedmioty zdawane na maturze zagwarantują ci możliwość dołączenia do grona studentów już w październiku. Ponieważ Dietetyka należy do studiów medycznych, łatwo się domyślić, że przedmiotami wiodącymi w jej przypadku będą biologia oraz chemia. Każdy kandydat na studia stacjonarne pierwszego stopnia w uczelni publicznej będzie musiał wziąć udział w konkursie świadectw, na drodze którego zostaną wyłonieni tylko najlepsi aplikanci.
Jeśli jesteś absolwentem medycznych studiów pierwszego stopnia i chciałbyś kontynuować naukę na Dietetyce drugiego stopnia, weźmiesz udział w konkursie dyplomów. Dlatego postaraj się uzyskać jak najlepsze oceny na tym etapie edukacji.
 
Proces rekrutacji
Sprawa rekrutacji na warszawskie uczelnie niepubliczne wygląda nieco inaczej. Często uczelnie rezygnują z konkursu świadectw na rzecz przyjęcia pierwszych zgłaszających się maturzystów, na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Jednak studiowanie na uczelniach prywatnych wiąże się z koniecznością uiszczania semestralnych opłat za studia.
Pierwszym krokiem, przybliżającym ci możliwość podjęcia studiów medycznych na kierunku Dietetyka w Warszawie, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów, podczas której będziesz zobowiązany do wpisania swoich osiągnięć maturalnych lub uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, w odpowiednie rubryki umieszczonej na stronie internetowej wybranej uczelni.
 
Wymagane dokumenty
Kiedy otrzymasz informację o przyjęciu na Dietetykę, zostanie ci już tylko doniesienie kserokopii świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia poprzedniego etapu edukacji wraz ze zdjęciem oraz formularzem aplikacyjnym do dziekanatu danej uczelni.
Jaka praca po studiach na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Jaka praca po studiach na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Dietetyka w Warszawie? Dobrze płatną oraz potrzebną znacznej części społeczeństwa, borykającej się z zaburzeniami odżywiania lub zagrożonymi konsekwencjami nadwagi i otyłości.
 
Absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w których istnieją specjalne oddziały, gdzie mogliby się wykazać zdobytymi w trakcie studiów umiejętnościami oraz szeroką wiedzą z zakresu prawidłowego żywienia człowieka i rozpoznawania niepokojących symptomów, mogących świadczyć o zaburzeniach.
Po ukończeniu studiów na kierunku Dietetyka w Warszawie, będziesz również mógł podjąć pracę w zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach żywienia zbiorowego, gdzie będziesz mógł działać na większą skalę poprzez propagowanie profilaktyki zdrowotnej oraz prowadzenie działań uświadamiających społeczeństwo o zagrożeniach płynących z nieprawidłowych zachowań jedzeniowych.
Dobrze prowadzone akcje profilaktyczne przydadzą się również w placówkach oświatowych, a przede wszystkim szkołach. To właśnie dzieci będą tworzyły przyszłe pokolenia, dlatego warto, aby przestrzegały zdrowego trybu życia, a w późniejszych latach przekazywały dobre wzorce swoim dzieciom.
 

Odpowiednie odżywianie jest szczególnie ważne dla ludzi prowadzących aktywny tryb życia, zarówno dla sportowców, jak i amatorów biegania, czy jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Dlatego absolwenci Dietetyki doskonale odnajdą się w komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych.

 

 
Jeśli od zawsze marzył ci się własny biznes lub zwyczajnie chciałbyś osiągnąć większą niezależność życiową, będziesz mógł postawić na założenie własnej działalności gospodarczej w postaci gabinetu, w którym będziesz udzielał dietetycznych porad, dobierał menu do indywidualnych potrzeb klientów, a także dawał mądre porady żywieniowe i dotyczące ruchu, które być może odmienią czyjeś życie.

Studia na kierunku dietetyka Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów niestacjonarnych (zaocznych) w Warszawie wyróżniają się weekendowym charakterem kształcenia. Studenci myślący o podjęciu pracy zawodowej na pełen lub część etatu wraz z równoczesnym kształceniem na wybranej uczelni wyższej, zdecydowanie powinni rozważyć podjęcie studiów w ramach opisywanego trybu.

Warto pamiętać, że zjazdy trwają zwykle wiele godzin, a niejednokrotnie cały dzień, dlatego jeżeli nie jesteś wystarczająco wytrwały, powinieneś odpuścić sobie rozważania na temat Dietetyki w trybie niestacjonarnym. Jednak niezależnie od trybu kształcenia, każdy z absolwentów uzyska kompetencje zgodne z wymaganiami narzucanymi przez zawód, dzięki czemu wszyscy uzyskają identyczne szanse na dzisiejszym rynku pracy.

dowiedz się więcej na temat kierunku dietetyka studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku Dietetyka?

Studia medyczne na kierunku Dietetyka, obrane w ramach trybu niestacjonarnego, zwanego również zaocznym, stawiają przed studentami obowiązek opłacania każdego semestru kształcenia w ramach opłat całorocznych lub ratalnych.

Aby zwiększyć komfort każdego ze studentów, większość uczelni pozwala na rozbicie koniecznej do opłacenia kwoty na kilka przystępnych rat. Dietetykę w Warszawie można studiować na kilku uczelniach wyższych, a których każda rządzi się własnymi prawami. Dlatego jeżeli jesteś zainteresowany cenami kształcenia niestacjonarnego, sprawdź je na poszczególnych uczelniach.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku dietetyka - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Wybór studiów to czasem bardzo trudna decyzja, gdyż nie chodzi wyłącznie o postawienie na kierunek kształcenia, ale i uczelnię i miasto, w którym się ona znajduje. Jakie ma kierunek Dietetyka w Warszawie opinie?
Dagmara, studentka Dietetyki mówi:
„Dietetyka to dziedzina, której celem jest dbanie o zdrowie szerokiej grupy społeczeństwa. Dlatego do wykonywania zawodu należy się jak najlepiej przygotować. Dlatego wybrałam studia w Warszawie.”

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kieurnki

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Grupa Uczelni Vistula kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym doradcą online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula