Dietetyka - Warszawa

Dietetyka - Warszawa

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku dietetyka

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dietetyka - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku dietetyka - studia online

23.06.2024

Dietetyka studia Warszawa 2024| woj. mazowieckie

Dietetyka w Warszawie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 18 różnych specjalności. Studia przygotowują do wykonywania zawodu dietetyka. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu mikrobiologii żywności czy planowania diety.

Dietetyka - Warszawa
Studia na kierunku dietetyka w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Opis kierunku
Dietetyka to kierunek studiów, która umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu fizjologii i procesów zachodzących w organizmie. W trakcie kształcenia student zapozna się z wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu, normami i zasadami planowania żywienia, a także procesami zapobiegającymi chorobom żywieniowo-zależnym.
Uczestnicy zajęć będą uczyć się również, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. W planie zajęciowym studenta znajdą się takie przedmioty jak m.in.: mikrobiologia ogólna i żywności, warunki produkcji żywności i podstawy żywienia zbiorowego czy genetyka. Absolwenci studiów posiadają umiejętności niezbędne m.in. do tworzenia planów żywieniowych. Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami jak np.: kierunek lekarski i zdrowie publiczne.
Dietetyk to zawód, którego popularność stale rośnie. Absolwenci tego kierunku studiów mogą podjąć pracę w ośrodkach zdrowia, klinikach, ale też na siłowniach i klubach fitness. Dietetycy potrzebni są także w firmach z branży cateringowej, gdzie niezbędna jest wiedza na temat tego, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta. Ponadto, absolwent dietetyki może również rozpocząć własną działalność gospodarczą, np. w ramach doradztwa żywieniowego.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Warszawie rozpocznie się 15 marca 2024 r. i potrwa do 30 października 2024 r. | Dietetyka Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie można podjąć na 8 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na dietetyce w Warszawie w 2024 r. zaczynają się od 4800 zł za pierwszy rok studiów, a próg punktowy na bezpłatne studia stacjonarne 2023/2024 na WUM wyniósł 94,9 punktu.

Gdzie studiować dietetykę w Warszawie

W Warszawie dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychWarszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Żywienia Człowieka SGGW) oraz 6 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.

 

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Warszawie

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2024/2025, Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.  Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, SGGW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4800 zł do 7200 zł za pierwszy rok studiów.

 

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Warszawie

W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku dietetyka w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy.
*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów | dietetyka Warszawa - przedmioty maturalne

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na dietetykę w Warszawie powinni pamiętać o tym, że studia te mają charakter medyczny. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty, które wymagają od studentów znajomości biologii i chemii. Dobrze też, by przyszli dietetycy odnajdywali się w zagadnieniach związanych m.in. z fizyką. Przyszli specjaliści powinni także wykazać się znajomością języka obcego.

 

Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek dietetyka w rekrutacji 2024/2025 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: biologię albo chemię. dowiedz się więcej

 

Dietetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2024/2025 na kierunek dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 obowiązkowe przedmioty maturalne, wśród których znajdują się język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia albo biologia, albo fizyka, albo fizyka i astronomia, albo matematyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na dietetykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Warszawie

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym jak i online. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

 

Poziom i tryb studiów

Uczelnie w Warszawie - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanum z siedzibą w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Żywienia Człowieka SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku dietetyka w Warszawie: anatomia człowieka, technologia potraw, podstawy diagnostyki laboratoryjnej, podstawy żywienia człowieka, podstawy zdrowia publicznego, fizjologia człowieka, podstawy patofizjologii.

W programie kierunku dietetyka przewidywane są przedmioty w szczególności poświęcone zagadnieniom czerpiącym z dziedzin medycznych. W trakcie nauki studenci poznają biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy układu i funkcjonowania ludzkiego organizmu (naciskiem na układ pokarmowy człowieka), a także poszerzają swoją wiedzę w zakresie toksykologii i farmakoterapii.

Ponadto studenci dietetyki przygotowywani są do wykonywania zawodu pod kątem psychologicznym i społecznym – poznają metody i techniki wykorzystywane we współpracy z pacjentami, którzy zmagają się z różnorodnymi zaburzeniami.

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Absolwentów dietetyki charakteryzuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia człowieka. Zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom z zakresu m.in.: prawa, administracji czy zarządzania umożliwią przyszłym specjalistom rozpoczęcie pracy nie tylko w środowisku klinicznym, ale i medialnym czy przedsiębiorczym.

 

Jakie są specjalności na kierunku dietetyka w Warszawie

Współczesne studia z dietetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Warszawiedietetyka pediatrycznadietetyka klinicznadietetyka sportowaedukator zdrowotnyporadnictwo żywieniowe, psychodietetyka... 
 

Po jakim profilu na kierunek dietetyka w Warszawie

Idąc na studia należące do dziedziny nauk o zdrowiu czy nauk medycznych warto mieć ugrundotwane podstawy z biologii i chemii. Nie inaczej jest w przypadku studiów na kierunku dietetyka w Warszawie. Dlatego najłatwiej jest się na nie dostać po wcześniejszej nauce w liceum ogólnokształcącym w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Ten wybór może zapewnić sukces na maturze i dobry start na studiach.

Dobre perspektywy otwiera także nauka w szkołach średnich o profilu medycznym, gdzie uczniowie po raz pierwszy stykają się z przedmiotami dotyczącymi medycyny, anatomii czy fizjologii, które pomogą w przyszłych studiach dietetycznych. Większych problemów nie powinni mieć także absolwenci klas o profilu matematyczno-fizycznym.

Sprawdź 

 

Czy studia na kierunku dietetyka w Warszawie są trudne

Studia w Warszawie na kierunku dietetyka  mogą okazać się wymagającym wyborem. Jednak miłośnicy biologii i zdrowego trybu życia, nie powinni bardzo odczuć trudów, które sprawia ten kierunek. Studenci tego kierunku uczą się procesów metabolicznych oraz wpływu substancji odżywczych na organizm. Aby bez problemu odnaleźć się na tym kierunku, warto mieć już solidne podstawy wiedzy biologicznej i chemicznej.

Wyzwaniem mogą okazać się zajęcia z anatomii i fizjologii, które są niezbędne, by rozumieć jak funkcjonuje organizm. Jest to podstawa do efektywnego planowania strategii żywieniowych. Choć niektórym mogą sprawiać problem, to warto pamiętać, że studia z dietetyki w Warszawie mogą przynieść satysfakcję.

 

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na dietetyce w Warszawie

W przypadku wielu kierunków kluczowy może okazać się pierwszy rok studiów. Na dietetyce obfituje on w przedmioty z dziedzin nauk o zdrowiu i nauk medycznych. Wśród najtrudniejszych przedmiotów na dietetyce są między innymi anatomia, psychologia, genetyka, mikrobiologia czy parazytologia.

Przez rozległy i trudny do przyswojenia zakres materiału, właśnie te przedmioty studenci dietetyki w Warszawie wymieniają jako najtrudniejsze. Szczególnie dla osób, które na kierunek poszły z pasji do zdrowego trybu życia i odżywiania, przebrnięcie przez te ogólne przedmioty, może stanowić największe wyzwanie.

 

Czy studia na kierunku dietetyka w Warszawie to studia z przyszłością

Dietetyka w Warszawie to zdecydowanie studia z przyszłością! Siedzący tryb życia zmusił nas do tego, by większą wagę przykładać do tego co na co dzień jemy. Ambasadorem zdrowego trybu życia są dietetycy, którzy na co dzień pracują z różnymi pacjentami. Najczęściej z ich pomocy korzystają ludzie, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy.

Coraz częściej mówi się też o zaburzeniach żywienia i to właśnie wtedy z interwencją przychodzą dietetycy, bo dla takich pacjentów, kluczem normalnego funkcjonowania jest dostosowanie odpowiedniej diety. Absolwenci tego kierunku mogą pracować także ze sportowcami, czy w firmach zajmujących się cateringiem dietetycznym.

Sprawdź 

 

Jak trudno się dostać na studia na dietetykę w Warszawie

Dietetyka w Warszawie nie należy do jednego z najbardziej obleganych kierunków. Jednak rosnąca popularność zdrowego stylu życia, co roku przyciąga na ten kierunek rzesze studentów. Aby mieć pewność, że uda się dostać na te studia, trzeba przede wszystkim bardzo odpowiedzialnie wybrać przedmioty maturalne i dobrze zdać egzaminy.

Kandydaci powinni skupić swoją uwagę głównie na matematyce, języku obcym, chemii czy biologii. Wybierając się na studia warto rozważyć udział w olimpiadach przedmiotowych. Lauureaci i finaliści olimpiad z biologii, chemii, fizyki lub matematyki, umieszczani są na najwyższych miejscach rankingowych, niezależnie od wyników zdanej matury.

Sprawdź 

 

Czy na studiach na kierunku dietetyka w Warszawie jest matematyka

Na studiach z dietetyki w Warszawie można zetknąć się z matematyką, jednak nie w formie bezpośredniej. Najczęściej nauka ta obecna jest w przedmiotach, które uczą studentów analizy składników odżywczych. Liczenie to nieodłączny element podczas ustalania diety dla potrzeb każdego klienta.

Rola matematyki na studiach dietetycznych nie jest tak ważna jak w przypadku studiów inżynierskich czy technicznych. Rozumienie tej dziedziny niewątpliwie pomaga w odnalezieniu się na studiach, ze względu na liczne zajęcia, które korzystają z innych ścisłych dziedzin jak chemia czy fizyka.

 

Czy warto iść na dietetykę

Dietetyka jest kierunkiem adresowanym do osób zainteresowanych przede wszystkim zdrowym stylem życia i prawidłowym odżywianiem. Istotą kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym. Od lat kierunek ten notuje wzrost popularności wśród kandydatów, którzy pragną zdobyć wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesności.

Sprawdź czy warto iść na studia

 

Dietetyka studia podyplomowe w Warszawie

Absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich (dowolnego kierunku studiów) mogą uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje uczęszczając na studia podyplomowe z zakresu dietetyki. Są to zazwyczaj studia płatne, które trawją od 2 do 4 semestrów.

Sprawdź 

 

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Warszawie

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie trwają od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) – w zależności od typu studiów.

Sprawdź 

Dietetyka w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po dietetyce

Jaka praca po dietetyce

Absolwenci dietetyki prowadzą działania z zakresu m.in.: profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu czy prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie.

czytaj dalej praca po dietetyce

 

Czy trudno jest znaleźć pracę po dietetyce w Warszawie

Absolwent dietetyki nie powinien mieć problemu ze znalezieniem pracy. Osoby z tym wykształceniem poszukiwane są w klinikach leczenia otyłości, ośrodkach zdrowia, sanatoriach czy szpitalach. Ponadto dietetycy często zatrudniają się w branży cateringowej oraz na siłowniach i klubach fitness.

Dietetycy często decydują się także na otwieranie własnej działalności. Popularność tego kierunku jest jednak zauważalna na rynku pracy. Duża liczba absolwentów dietetyki sprawia, że rośnie konkurencja, przez co ciężej o zdobycie wymarzonej posady.

 

Ile zarabia się po dietetyce

Dietetyka jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Czemu można przypisać wzrost zainteresowania kształceniem? Istotny wpływ na rosnącą liczbę kandydatów na studia ma zapewne zmiana, jaka zachodzi w społeczeństwie, a zmiana ta dotyczy podejścia do zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Coraz częściej zwracamy się do dietetyków, coraz częściej poszukujemy informacji na temat zdrowego odżywiania, coraz większą uwagę zwracamy na produkty, które wybieramy. A ile zarabiają zatem absolwenci Dietetyki?

Średnie zarobki absolwentów Dietetyki w 2024 roku:

 • dietetyk sportowy – 4300 – 8800 złotych
 • dietetyk prowadzący własny gabinet – 4500 – 8000 złotych
 • dietetyk kliniczny – 4300 złotych
Jak wygląda rekrutacja na dietetykę w Warszawie

Jak wygląda rekrutacja na dietetykę w Warszawie

Kiedy już zdecydujesz, że jeden z bardziej popularnych kierunków studiów w Warszawie to coś, co chciałbyś studiować, będziesz musiał wybrać uczelnię, która zaoferuje ci najlepsze przygotowanie do pełnionego w przyszłości zawodu. Dietetykę w Warszawie możesz studiować na kilku uczelniach, co da ci ogromne pole manewru, jeśli chodzi o wybór najlepiej dopasowanego do twoich potrzeb programu.

Dietetyka - rekrutacja na uczelniach w Warszawie:

sprawdź rekrutacja na studia w Warszawie

 

Ile osób na miejsce na dietetykę w Warszawie

Dietetyka w Warszawie należy do jednego z najbardziej popularnych kierunków w Warszawie. O przyjęcie na studia stacjonarne w 2023 roku na Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ubiegało się ponad 8 kandydatów na jedno miejsce.

 

Jakie przedmioty liczą się na dietetykę w Warszawie

Planowanie studiów, to proces, który rozpoczyna się najpóźniej przy wyborze przedmiotów maturalnych. Aby zwiększyć swoje szanse na dostanie się na wymarzone studia, przy deklaracji maturalnej warto przemyśleć wybór przedmiotów rozszerzonych. W przypadku studiów na kierunku dietetyka w Warszawie podczas rekrutacji uwzględniany jest język obcy, biologia, matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Dodatkowo w trakcie rekrutacji uwzględniane mogą być wyniki matury z fizyki i astronomii, fizyki lub chemii.

Sprawdź dietetyka Warszawa - przedmioty maturalne

 

Jakie progi na dietetykę w Warszawie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne na dietetykę na Warszawski Uniwersytet Medyczny na rok 2023/2024 musieli uzyskać co najmniej 94,9 punktu.

czytaj dalej:

 

Ile procent z matury na dietetykę w Warszawie

Po przeliczeniu progu wymaganego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, wynika, że aby dostać się na dietetykę wystarczyło osiągnąć 68% z rozszerzonej chemii. W przypadku egzaminu z rozszerzonego języka obcego, matematyki, biologii, fizyki lub dowolnego przedmiotu dodatkowego, aby dostać się na dietetykę trzeba było osiągnąć 96%.

Kandydaci mogliby zdać na studia sumując także wyniki z dwóch wymaganych przedmiotów, zdanych na poziomie podstawowym. W tym przypadku, każdy z egzaminów powinni zdać na poziomie co najmniej 68%. Warto jednak pamiętać, że próg punktowy może być większy w zależności od liczby kandydatów. Aby być pewnym dostania się na ten kierunek warto zdać maturę jak najlepiej.

sprawdź kalkulator procentów

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc, a o zakwalifikowaniu kandydata na studia decyduje to, ile punktów zdobył on w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajął na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 90
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 150

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

sprawdź 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje na temat wyników rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Uczelnie przekazują te dane w indywidualnie wyznaczonym przez siebie terminie. W ten sposób kandydaci mogą poznać swoje miejsce na liście rankingowej oraz liczbę punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 17 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma doręczenia dokumentów rekrutacyjnych może być inna w każdej szkole wyższej, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami konkretnej szkoły wyższej. Najczęściej kandydaci dostarczają zestawy osobiście do siedziby uczelni, niekiedy jednak dopuszczalna jest możliwość wysłania pliku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2024
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 19 lipca 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Gdzie warto studiować dietetykę

Dietetyka jest kierunkiem należącym do obszaru studiów medycznych, ale nie oznacza to, że oferowany jest tylko przez uczelnie o medycznym profilu. Kształcenie można podjąć zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych – o różnych profilach nauczania.

Dietetyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dowiedz się więcej

 

Z racji dużej popularności, kierunek Dietetyka oferowany jest także w uczelniach niepublicznych, które niekoniecznie posiadają medyczny profil nauczania. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać jednak o tym, że za kształcenie pobierane są opłaty, niezależnie od tego w jakiej formie będziemy zdobywać wiedzę.

 

Dietetyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno Humanistyczna Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medyczna Nauk Stosowanych Humanym w Warszawie

dowiedz się więcej

Ile kosztują studia na kierunku dietetyka w Warszawie

Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ile kosztują studia na kierunku dietetyka w Warszawie? Ceny w 2024 roku wahają się od 4800 zł do 7200 zł za pierwszy rok studiów.

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zapłacić.

Dietetyka studia Warszawa - ceny 2024

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 6400 zł
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie – od 6500 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 6900 zł
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie – od 5200 zł
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 4800 zł
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – 7200 zł

Sprawdź

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2024/2025). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę w Warszawie

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Szkole Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dietetykę oferuje także kilka warszawskich uczelni niepublicznych:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studenci niepublicznych szkół wyższych mogą studiować w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i online. Ponadto dietetykę jako specjalność na innym kierunku (turystyka i rekreacja) studiować można w jednej warszawskiej uczelni prywatnej – Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

 

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku dietetyka w Warszawie oferują dwie publiczne uczelnie w ramach studiów stacjonarnych – Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku dietetyka w Warszawie można podjąć w dwóch uczelniach publicznych oraz siedmiu uczelniach prywatnych w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Dowiedz się więcej dietetyka w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku dietetyka są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie – zarówno w publicznych, jak i prywatnych uczelniach. Cena za jeden rok akademicki na studiach niestacjonarnych na tym kierunku waha się od 4400 zł do 6400 zł. ceny - dietetyka Warszawa >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety w Warszawie wszystkie studia niestacjonarne na kierunku dietetyka wiążą się z opłatami. Bezpłatne studia studenci mogą podjąć jedynie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Warszawa studia i stopnia

Dietetyka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Warszawa studia stacjonarne

Dietetyka Warszawa studia niestacjonarne

Dietetyka w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Wybór studiów to czasem bardzo trudna decyzja, gdyż nie chodzi wyłącznie o postawienie na kierunek kształcenia, ale i uczelnię i miasto, w którym się ona znajduje. Jakie ma kierunek Dietetyka w Warszawie opinie?
Dagmara, studentka Dietetyki mówi:
„Dietetyka to dziedzina, której celem jest dbanie o zdrowie szerokiej grupy społeczeństwa. Dlatego do wykonywania zawodu należy się jak najlepiej przygotować. Dlatego wybrałam studia w Warszawie.”

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kieurnki

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Grupa Uczelni Vistula kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym doradcą online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia