Dietetyka - Warszawa
Dodaj do ulubionych

20.09.2023

Dietetyka studia Warszawa 2023| woj. mazowieckie

Dietetyka w Warszawie to 3-letnie lub 3,5-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 8 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na dietetyce w Warszawie w 2023 r. zaczynają się od 4400 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Warszawie rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | Dietetyka Warszawa - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Dietetyka to kierunek studiów, która umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu fizjologii i procesów zachodzących w organizmie. W trakcie kształcenia student zapozna się z wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu, normami i zasadami planowania żywienia, a także procesami zapobiegającymi chorobom żywieniowo-zależnym. Uczestnicy zajęć będą uczyć się również, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. W planie zajęciowym studenta znajdą się takie przedmioty jak m.in.: Mikrobiologia ogólna i żywności, Warunki produkcji żywności i podstawy żywienia zbiorowego czy genetyka. Absolwenci studiów posiadają umiejętności niezbędne m.in. do tworzenia planów żywieniowych.
 
Dietetyk to zawód, którego popularność stale rośnie. Absolwenci tego kierunku studiów mogą podjąć pracę w ośrodkach zdrowia, klinikach, ale też na siłowniach i klubach fitness. Dietetycy potrzebni są także w firmach z branży cateringowej, gdzie niezbędna jest wiedza na temat tego, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta. Ponadto, absolwent dietetyki może również rozpocząć własną działalność gospodarczą, np. w ramach doradztwa żywieniowego.

 

Uczelnie

W Warszawie dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Żywienia Człowieka SGGW), Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (Wydział Nauk o Zdrowiu WUM) oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych.
 
Specjalności
Współczesne studia z dietetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
 
Rekrutacja
W procesie rekrutacji na studia w Warszawie na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy.
*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów | szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4400 zł do 6400 zł za pierwszy rok studiów Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Warszawie >

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek DIETETYKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne, online
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Uczelnia WSB Merito w Warszawie

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka w Warszawie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na dietetykę w Warszawie powinni pamiętać o tym, że studia te mają charakter medyczny. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty, które wymagają od studentów znajomości biologii i chemii. Dobrze też, by przyszli dietetycy odnajdywali się w zagadnieniach związanych m.in. z fizyką. Przyszli specjaliści powinni także wykazać się znajomością języka obcego.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy.

 

Dietetyka Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek dietetyka w rekrutacji 2023/2024 prowadzonej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wśród przedmiotów maturalnych mogą uwzględnić: biologię albo chemię. dowiedz się więcej

 

Dietetyka Warszawski Uniwersytet Medyczny - przedmioty maturalne

W procesie rekrutacji 2023/2024 na kierunek dietetyka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wyróżniono 3 przedmioty obowiązkowe, wśród których znajdują się język obcy nowożytny oraz dwa przedmioty spośród: chemia albo biologia, albo fizyka, albo fizyka i astronomia, albo matematyka. dowiedz się więcej

Rekrutacja na dietetykę w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Warszawie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Warszawie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę w Warszawie

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie można podjąć w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Szkole Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dietetykę oferuje także kilka warszawskich uczelni niepublicznych:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Studenci niepublicznych szkół wyższych mogą studiować w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i online. Ponadto dietetykę jako specjalność na innym kierunku (turystyka i rekreacja) studiować można w jednej warszawskiej uczelni prywatnej – Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

 

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie w Warszawie

Bezpłatne studia na kierunku dietetyka w Warszawie oferują dwie publiczne uczelnie w ramach studiów stacjonarnych – Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku dietetyka w Warszawie można podjąć w dwóch uczelniach publicznych oraz siedmiu uczelniach prywatnych w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Dowiedz się więcej dietetyka w Warszawie studia niestacjonarne >

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce w Warszawie

Niestacjonarne studia na kierunku dietetyka są płatne we wszystkich szkołach wyższych w Warszawie – zarówno w publicznych, jak i prywatnych uczelniach. Cena za jeden rok akademicki na studiach niestacjonarnych na tym kierunku waha się od 4400 zł do 6400 zł. ceny - dietetyka Warszawa >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Warszawie wszystkie studia niestacjonarne na kierunku dietetyka wiążą się z opłatami. Bezpłatne studia studenci mogą podjąć jedynie na studiach stacjonarnych w uczelniach publicznych.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Kształcenie na studiach dietetycznych przewiduje osiągnięcie przez absolwenta wysokiego poziomu wiedzy praktycznej oraz zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego. Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami jak np.: kierunek lekarski i zdrowie publiczne.

 

Praca po studiach

Absolwenci dietetyki prowadzą działania z zakresu m.in.: profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu czy prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie.

 

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku dietetyka przewidywane są przedmioty w szczególności poświęcone zagadnieniom czerpiącym z dziedzin medycznych. W trakcie nauki studenci poznają biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy układu i funkcjonowania ludzkiego organizmu (naciskiem na układ pokarmowy człowieka), a także poszerzają swoją wiedzę w zakresie toksykologii i farmakoterapii.

Ponadto studenci dietetyki przygotowywani są do wykonywania zawodu pod kątem psychologicznym i społecznym – poznają metody i techniki wykorzystywane we współpracy z pacjentami, którzy zmagają się z różnorodnymi zaburzeniami.

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Absolwentów dietetyki charakteryzuje kompleksowe przygotowanie do prowadzenia działań w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia człowieka. Zajęcia poświęcone podstawowym zagadnieniom z zakresu m.in.: prawa, administracji czy zarządzania umożliwią przyszłym specjalistom rozpoczęcie pracy nie tylko w środowisku klinicznym, ale i medialnym czy przedsiębiorczym.

 

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Warszawie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie, Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie, Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźlika w Warszawie, Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz jako specjalność na Uczelni WSB Merito w Warszawie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2023/2024, Warszawski Uniwersytet Medyczny oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.  Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na WUM, SGGW oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 3900 zł do 5670 zł za pierwszy rok studiów.

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc, a o zakwalifikowaniu kandydata na studia decyduje to, ile punktów zdobył on w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także które miejsce zajął na liście rankingowej.

Limity miejsc na kierunku dietetyka w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: 90
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku dietetyka w Warszawie

Studenci stacjonarni uczelni publicznych nie muszą płacić za możliwość uczenia się. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych uczelni publicznych oraz studentów prywatnych szkół wyższych, którzy zazwyczaj za studia muszą zapłacić.

Dietetyka studia Warszawa - ceny 2023

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie – od 5800 zł
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie – od 5700 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - 6400 zł
 • Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie – od 4800 zł
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie – od 4400 zł
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie – 6400 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Informacje na temat wyników rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Uczelnie przekazują te dane w indywidualnie wyznaczonym przez siebie terminie. W ten sposób kandydaci mogą poznać swoje miejsce na liście rankingowej oraz liczbę punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Preferowana forma doręczenia dokumentów rekrutacyjnych może być inna w każdej szkole wyższej, dlatego warto wcześniej zapoznać się z wymogami konkretnej szkoły wyższej. Najczęściej kandydaci dostarczają zestawy osobiście do siedziby uczelni, niekiedy jednak dopuszczalna jest możliwość wysłania pliku za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Warszawie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – lipiec 2023
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – od 17.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Dietetyce?

Dietetyka jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Czemu można przypisać wzrost zainteresowania kształceniem? Istotny wpływ na rosnącą liczbę kandydatów na studia ma zapewne zmiana, jaka zachodzi w społeczeństwie, a zmiana ta dotyczy podejścia do zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Coraz częściej zwracamy się do dietetyków, coraz częściej poszukujemy informacji na temat zdrowego odżywiania, coraz większą uwagę zwracamy na produkty, które wybieramy. A ile zarabiają zatem absolwenci Dietetyki?

Średnie zarobki absolwentów Dietetyki w 2023 roku:

 • dietetyk sportowy – 3500 – 8000 złotych
 • dietetyk prowadzący własny gabinet – 3000 – 5000 złotych
 • dietetyk kliniczny – 4200 złotych

 

Czy warto iść na Dietetykę?

Dietetyka jest kierunkiem adresowanym do osób zainteresowanych przede wszystkim zdrowym stylem życia i prawidłowym odżywianiem. Istotą kształcenia jest pozyskanie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym. Od lat kierunek ten notuje wzrost popularności wśród kandydatów, którzy pragną zdobyć wykształcenie odpowiadające potrzebom współczesności.

 

Gdzie warto studiować Dietetykę?

Dietetyka jest kierunkiem należącym do obszaru studiów medycznych, ale nie oznacza to, że oferowany jest tylko przez uczelnie o medycznym profilu. Kształcenie można podjąć zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych – o różnych profilach nauczania.

Dietetyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Z racji dużej popularności, kierunek Dietetyka oferowany jest także w uczelniach niepublicznych, które niekoniecznie posiadają medyczny profil nauczania. Zastanawiając się nad wyborem niepublicznej szkoły wyższej należy pamiętać jednak o tym, że za kształcenie pobierane są opłaty, niezależnie od tego w jakiej formie będziemy zdobywać wiedzę.

Dietetyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Warszawie:

 • Akademia Ekonomiczno- Humanistyczna
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
 • Uczelnia Społeczno- Medyczna
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Rehabilitacji

 

Program studiów i przedmioty

Studenci studiów na kierunku Dietetyka poruszają się po zagadnieniach odnoszących się do nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Wśród przedmiotów, jakie realizowane są w toku kształcenia odnaleźć można między innymi takie pozycje jak:

 • anatomia człowieka
 • mikrobiologia ogólna i żywności
 • farmakologia i farmakoterapia żywieniowa
 • diety i trendy żywieniowe
 • analiza i ocena jakości żywności

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne, online studia I stopnia więcej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Żywienia Człowieka SGGW) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uczelnia WSB Merito w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Warszawski Uniwersytet Medyczny stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Dietetyka w Warszawie?

Wybór studiów to czasem bardzo trudna decyzja, gdyż nie chodzi wyłącznie o postawienie na kierunek kształcenia, ale i uczelnię i miasto, w którym się ona znajduje. Jakie ma kierunek Dietetyka w Warszawie opinie?
Dagmara, studentka Dietetyki mówi:
„Dietetyka to dziedzina, której celem jest dbanie o zdrowie szerokiej grupy społeczeństwa. Dlatego do wykonywania zawodu należy się jak najlepiej przygotować. Dlatego wybrałam studia w Warszawie.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Warszawa studia i stopnia

Dietetyka Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Warszawa studia stacjonarne

Dietetyka Warszawa studia niestacjonarne

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Kierunki medyczne w Warszawie

Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego kieurnki

Warszawski Uniwersytet Medyczny kierunki

Grupa Uczelni Vistula kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam zaszczyt zostać Waszym doradcą online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia