Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie - kierunki studiów

Pielęgniarstwo – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 2021

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Pielęgniarstwo jest jednym z najpopularniejszych kierunków kształcenia. Co zrozumiałe, należy cieszyć się z rosnącego zainteresowania tą dyscypliną, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie kiedykolwiek spadło.

Współczesne pielęgniarstwo charakteryzuje się interdyscyplinarnością, a zatem kładzie nacisk na pozyskanie szerokiej wiedzy oraz wielu praktycznych umiejętności. Zainteresowani zdobyciem najwyższych kwalifikacji powinni zwrócić się ku ofercie dydaktycznej Warszawskiej Uczelni Medycznej, w której Pielęgniarstwo realizowane jest na studiach licencjackich i magisterskich.

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy ogólnej z obszaru nauk medycznych oraz wiedzy szczegółowej z obszaru pielęgniarstwa. Studenci nabywają umiejętności przede wszystkim w zakresie korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, jak również sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej opierają się na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • biochemia i biofizyka,
 • promocja zdrowia,
 • genetyka,
 • zdrowie publiczne,
 • badania fizykalne,
 • farmakologia,
 • badania naukowe w pielęgniarstwie,
 • mikrobiologia i parazytologia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się wiedzą anatomiczną, interpretowania procesów fizjologicznych człowieka w stanie zdrowia, rozpoznawania zaburzeń fizjologicznych, organizowania i prowadzenia działalności profilaktycznej w zakresie ochrony zdrowia, przeprowadzania wywiadu, dokumentowania przeprowadzanych badań, postępowania aseptycznego i antyseptycznego w pracy pielęgnacyjno- leczniczej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Z bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych, oddziałach szpitalnych, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, hospicjach, sanatoriach, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Pielęgniarstwo należy do grona najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków, a zatem figuruje w wielu ofertach edukacyjnych. Na którą się zdecydować? Planując studia w Warszawie warto zaznajomić się bliżej z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Warszawska Uczelnia Medyczna opinie? Sylwia, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Na studiach najważniejsze jest zdobywanie wiedzy praktycznej. Ponadto, w takiej dziedzinie jak pielęgniarstwo bardzo istotne jest posiadanie kompetencji miękkich, aby prawidłowo komunikować się z pacjentem i personelem. Dlatego studiuję w Warszawskiej Uczelni Medycznej, ponieważ właśnie tutaj uczę się wszystkiego, co jest niezbędne do wykonywania tego zawodu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PIELĘGNIARSTWO - ważne informacje

Pielęgniarstwo studia Warszawa

Pielęgniarstwo studia

Pielęgniarstwo studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • patologii,
 • przeprowadzania wywiadu,
 • identyfikowania procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych,
 • rozpoznawania czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • identyfikowania źródeł finansowania opieki zdrowotnej,
 • farmakologii,
 • radiologii,
 • psychologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Warszawskiej Uczelni Medycznej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • oddziałach szpitalnych,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)