Informatyka

Informatyka

Informatyka

25.01.2022

Informatyka – Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka 2022

Studia na kierunku Informatyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku informatyka w WUMED WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Warszawska Uczelnia Medyczna oferuje kształcenie w obszarze różnych dyscyplin. W wielowymiarowej ofercie dydaktycznej można odnaleźć między innymi Informatykę. Dlaczego? Ponieważ bardzo często łączy się z innymi dziedzinami i wykorzystywana jest do usprawniania – między innymi funkcjonowania ochrony zdrowia.

Kształcenie na kierunku Informatyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności stanowiących niezbędny fundament pracy zawodowej w roli wszechstronnego inżyniera odpowiedzialnego za opracowywanie koncepcji i wdrażanie systemów informatycznych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych w medycynie, projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami komputerowymi, projektowania, wdrażania i zarządzania złożonymi aplikacjami multimedialnymi, jak również projektowania i wdrażania złożonych przedsięwzięć teleinformatycznych.

Program kształcenia na kierunku Informatyka opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wszechstronne wykształcenie informatyczne, które można wykorzystać w różnych sektorach i branżach, w tym w placówkach medycznych. Studenci poznają metody wizualizacji, medyczne bazy danych, zasady projektowania, wdrażania, utrzymywania i administrowania sieciami komputerowymi firm, czy projektowania, wdrażania, serwisu i nadzoru eksploatacji komputerowych systemów sterowania. Ponadto, otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zgłębiania wiedzy w takich obszarach jak: inżynieria oprogramowania, inżynieria systemów informatycznych, inżynieria baz danych, inżynieria sieci komputerowych, inżynieria multimediów, inżynieria bezpieczeństwa systemów, automatyka i robotyka.

Absolwenci studiów na kierunku Informatyka wyróżniają się obszerną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami, na przykład w zakresie przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czy zarządzania siecią.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Informatyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka oparte są na bogatym programie kształcenia, który zawiera między innymi takie przedmioty jak:

 • algebra liniowa z geometrią analityczną,
 • analiza matematyczna,
 • matematyka dyskretna,
 • algorytmy i struktury danych,
 • systemy wbudowane,
 • bazy danych,
 • sztuczna inteligencja,
 • administrowanie sieciami komputerowymi,
 • systemy operacyjne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Informatyki nabywają licznych umiejętności. Są to umiejętności między innymi w zakresie przygotowywania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, programowania, korzystania z technik multimedialnych, zarządzania złożonymi aplikacjami multimedialnymi, administrowania sieciami komputerowymi.

Ponadto, studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań i zdobywania dodatkowych kwalifikacji dzięki prowadzonym na kierunku specjalnościom. Są to: Inżynieria oprogramowania, Inżynieria systemów informatycznych, Inżynieria baz danych, Inżynieria sieci komputerowych, Inżynieria multimediów, Inżynieria bezpieczeństwa systemów, Automatyka i robotyka.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Informatyki w Warszawskiej Uczelni Medycznej będą mogli znaleźć zatrudnienie jako administratorzy szpitalnego systemu informatycznego, projektanci oprogramowania, projektanci i konsultanci sieci komputerowych, administratorzy sieci komputerowych, graficy komputerowi, specjaliści do spraw testowania i wdrażania oprogramowania.

 

Opinie

Studia w Warszawie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w mieście stołecznym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Jakie ma Warszawska Uczelnia Medyczna opinie? Marcin, student Informatyki mówi:

„Wybrałem studia w Warszawskiej Uczelni Medycznej z powodu ciekawych specjalności, dzięki którym mogę uczyć się tego, co naprawdę mnie interesuje.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

INFORMATYKA - ważne informacje

Informatyka studia Warszawa

Informatyka studia

Informatyka studia online

Informatyka studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę w Warszawskiej Uczelni Medycznej:

Absolwent kierunku Informatyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • programowania obiektowego,
 • programowania niskopoziomowego,
 • podstaw automatyki i sterowania cyfrowego,
 • bezpieczeństwa systemów komputerowych,
 • programowania rozproszonego,
 • bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w sieciach komputerowych,
 • administrowania sieciami komputerowymi,
 • technologii multimedialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka w Warszawskiej Uczelni Medycznej znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • administrator szpitalnego systemu informatycznego,
 • informatyk placówki opieki zdrowotnej,
 • projektant i twórca oprogramowania,
 • administrator sieci komputerowej,
 • projektant i twórca interfejsów graficznych i aplikacji multimedialnych,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie

Komentarze (0)