Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Niezależnie od tego jak wiele definicji posiada pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest to jedna z najważniejszych dyscyplin kształcenia, przede wszystkim dlatego, że przygotowuje do wykonywania zawodów niezwykle istotnych, mających olbrzymi wpływ na rozwój najmłodszych. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to wyjątkowy kierunek studiów. Gdzie go studiować? W Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studenci uczą się jak wspomagać rozwój dzieci oraz diagnozować ich potrzeby i możliwości. Ponadto, zaznajamiają się z metodami organizowania pracy z grupami dzieci w różnym wieku i pochodzących z różnych środowisk, jak również zasadami zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej nastawionej na usługi edukacyjne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

  • komunikacja interpersonalna,
  • podstawy pedagogiki,
  • historyczne konteksty edukacji,
  • biomedyczne podstawy rozwoju człowieka,
  • podstawy dydaktyki ogólnej i nauczania zintegrowanego,
  • psychologia rozwoju w cyklu życia,
  • współczesne koncepcje edukacyjne,
  • pedagogika rodziny,
  • psychologia emocji i motywacji,
  • pedagogika porównawcza

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej we wrocławskiej DSW nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie obserwowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, rozpoznawania potrzeb, możliwości i uzdolnienia dzieci, projektowania i prowadzenia działań pedagogicznych, planowania i realizowania spersonalizowanych programów kształcenia i wychowania, dostosowywania sposób i treści kształcenia, skutecznego wykorzystywania w pracy z dzieckiem informacji uzyskanych na jego temat od specjalistów.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej będą mogli znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w szkołach podstawowych w klasach I- III, wychowawcy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci do lat 10, nauczyciele i wychowawcy w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

 

Opinie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna należy do najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków kształcenia. Należy również do grona kierunków najczęściej występujących w ofertach dydaktycznych. Na którą zatem się zdecydować? Zainteresowani pozyskaniem nowoczesnej wiedzy, na dodatek w nowoczesny sposób powinni zwrócić uwagę na Wrocław oraz uczelnię funkcjonującą w tym mieście. Jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu opinie? Daria, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej w DSW to nie tylko nauka, zajęcia i zaliczenia. To poważny krok w stronę realizacji życiowych planów, przygotowanie do pracy, nabywanie ważnych kwalifikacji.”

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne we Wrocławiu

Dolnośląska Szkoła Wyższa kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)