Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi - rekrutacja na studia 2021/2022

Akademia Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi należy do grona najpopularniejszych szkół wyższych w regionie. Oferuje ona nie tylko kształcenie w zakresie najczęściej wybieranych kierunków, lecz również rozwijanie konkretnych postaw u studentów. Tym zajmuje się specjalnie opracowany program o nazwie Technologia Kreatywności, który opiera się na trzech etapach: poszerzanie wyobraźni, realizacja projektów, wdrożenie pomysłów.

W AHE powstają nowe technologie, później start-upy, a następnie dobrze prosperujące przedsięwzięcia gospodarcze założone i prowadzone przez studentów.

Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi kładzie nacisk na kształcenie studentów w dwóch modelach edukacji, które mają na celu przekazywać wiedzę, rozwijać umiejętności, ale również kreować postawy przedsiębiorcze. Uczelnia oferuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, a także studia podyplomowe. Ponadto, od 2007 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

Na uwagę zasługują tzw. studia hybrydowe. Polegają one na dobieraniu dodatkowych przedmiotów do obowiązującego programu kształcenia. Na przykład, studiując Pedagogikę można powiększyć zakres poznawanych zagadnień o przedmioty związane z Psychologią, czy Ekonomią.

 

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Humanistyczno- Ekonomiczną prowadzone są przez sześć wydziałów. Są to: Wydział Artystyczny, Wydział Humanistyczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Techniki i Informatyki. Jak łatwo dostrzec, proponowane kierunki stanowią szeroką i różnorodną paletę; od Administracji, przez Taniec po Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 17.05.2021 do 30.09.2021 od 17.05.2021 do 30.09.2021
Studia II stopnia od 17.05.2021 do 30.09.2021 od 17.05.2021 do 30.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.05.2021 do 30.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.05.2021 do 30.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.05.2021 do 30.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - studia 2021

Studia podyplomowe - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi: znaleziono 155

Grupa kierunku
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

  studia podyplomowe

 • Administracja i zarządzanie publiczne

  studia podyplomowe

 • Administracja samorządowa

  studia podyplomowe

 • Administracje bezpieczeństwa wewnętrznego

  studia podyplomowe

 • Administrowanie e - dokumentacją w ochronie zdrowia

  studia podyplomowe

 • Akademia it pro

  studia podyplomowe

 • Akademia sieci i baz danych

  studia podyplomowe

 • Akademia sieci komputerowych

  studia podyplomowe

 • Akademia trenerów biznesu

  studia podyplomowe

 • Analityka rynki finansowego

  studia podyplomowe

 • Analityka rynku finansowego

  studia podyplomowe

 • Analiza sieci i baz danych

  studia podyplomowe

 • Animacja czasu wolnego z elementami arteterapii

  studia podyplomowe

 • Arteterapia

  studia podyplomowe

 • Arteterapia w edukacji i terapii

  studia podyplomowe

 • Audyt śledczy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

  studia podyplomowe

 • Bibliotekoznawstwo z elementami zarządzania informacją cyfrową

  studia podyplomowe

 • Biologia w szkole z elementami aktywizuących metod nauczania

  studia podyplomowe

 • Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod nauczania

  studia podyplomowe

 • Biologia w szkole z elementami aktywizujących metod ucznia

  studia podyplomowe

 • Chemia w szkole

  studia podyplomowe

 • Choreoterapia w edukacji

  studia podyplomowe

 • Coaching

  studia podyplomowe

 • Coaching w modelu kreatywnym

  studia podyplomowe

 • Compliance w organizacji

  studia podyplomowe

 • Dietetyka

  studia podyplomowe

 • Dietetyka genetyczna

  studia podyplomowe

 • Doradztwo podatkowe

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i personalne

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e - booka

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e - doradztwa

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e- doradztwa

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-booka

  studia podyplomowe

 • Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa

  studia podyplomowe

 • Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  studia podyplomowe

 • E - marketing

  studia podyplomowe

 • Edukacja dla bezpieczeństwa

  studia podyplomowe

 • Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej

  studia podyplomowe

 • Edukacja techniczna

  studia podyplomowe

 • Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod lean six sigma

  studia podyplomowe

 • Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod lean six sigma

  studia podyplomowe

 • Efektywne zarządzanie jakością z wykorzystaniem metod lean six sigma

  studia podyplomowe

 • Efektywne zarządzanie lean six sigma

  studia podyplomowe

 • Filozofia dialogu. sztuka życia

  studia podyplomowe

 • Filozofia w szkole z elementami metody projektów

  studia podyplomowe

 • Filozofia w szkole z elementami projektów metody projektów

  studia podyplomowe

 • Fitoterapia i podstawy farmakologii

  studia podyplomowe

 • Fitoterapia i podstawy farmakologii klinicznej

  studia podyplomowe

 • Fizyka w szkole

  studia podyplomowe

 • Geografia w szkole

  studia podyplomowe

 • Geografia w szkole z elementami metodyki nauczania aktywizującej ucznia

  studia podyplomowe

 • Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej

  studia podyplomowe

 • Grafika komputerowa z elementami produkcji gier

  studia podyplomowe

 • Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami uczenia się

  studia podyplomowe

 • Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce

  studia podyplomowe

 • Historia w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  studia podyplomowe

 • Informatyka z elementami e - learningu

  studia podyplomowe

 • Informatyka z elementami e- learningu

  studia podyplomowe

 • Informatyka z elementami e-learningu

  studia podyplomowe

 • Inspektor ochrony danych - zarządzanie bezpieczeństwem informacji

  studia podyplomowe

 • Integracja sensoryczna

  studia podyplomowe

 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

  studia podyplomowe

 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody montesorri

  studia podyplomowe

 • Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody montessori

  studia podyplomowe

 • Kadry i płace w firmie

  studia podyplomowe

 • Kompleksowa terapia dzieci i wspieranie dzieci i młodzieży z adhd

  studia podyplomowe

 • Kompleksowa terapia i wspieranie dzieci i młodzieży z adhd

  studia podyplomowe

 • Kompleksowa terapia i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży z adhd

  studia podyplomowe

 • Komunikacja wizualna i projektowanie graficzne w mediach

  studia podyplomowe

 • Kontroler finansowy

  studia podyplomowe

 • Kreatywny menedżer kultury

  studia podyplomowe

 • Kreatywny nauczyciel - podstawy twórczej edukacji

  studia podyplomowe

 • Logistyka

  studia podyplomowe

 • Logistyka i spedycja

  studia podyplomowe

 • Logistyka i spedycja dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Logopedia

  studia podyplomowe

 • Matematyka w szkole podstawowej

  studia podyplomowe

 • Matematyka w szkole podstawowej z elementami pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

  studia podyplomowe

 • Mechatronika - przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego

  studia podyplomowe

 • Mechatronika - urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle

  studia podyplomowe

 • Mediacje społeczne i rodzinne

  studia podyplomowe

 • Menedżer hr

  studia podyplomowe

 • Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  studia podyplomowe

 • Muzyka - rytmika i elementy muzykoterapii w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  studia podyplomowe

 • Myślenie projektowe - design w biznesie i edukacji

  studia podyplomowe

 • Nauczanie etyki

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia dziecięca i ogólna

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia ogólna i dziecięca

  studia podyplomowe

 • Nowe media i dziennikarstwo internetowe

  studia podyplomowe

 • Nowoczesne zarządzanie logistyczne

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika

  studia podyplomowe

 • Oligofrenopedagogika z elementami metody montessori

  studia podyplomowe

 • Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

  studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

  studia podyplomowe

 • Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami profilaktyki

  studia podyplomowe

 • Pedagogika resocjalizacyjna

  studia podyplomowe

 • Pielęgniarstwo

  studia podyplomowe

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach

  studia podyplomowe

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  studia podyplomowe

 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach egzaminacyjnych

  studia podyplomowe