Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - zimowa rekrutacja

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - zimowa rekrutacja

Studia Łódź - Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

28.02.2022

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi - zimowa rekrutacja

W Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi trwa rekrutacja na studia rozpoczynające się w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022. W ofercie uczelni znajdują się kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także kierunki jednolitych studiów magisterskich, które rozpoczynają się w marcu. Kandydaci mogą wybierać studia na kierunkach takich jak: kosmetologia, informatyka, pielęgniarstwo, zarządzanie, psychologia, a także pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna to uczelnia, która cechuje się praktyczną metodyką kształcenia. Szkoła wyższa w swoje ofercie ma kierunki prowadzone w języku angielskim, studia w formie zdalnej, a także specjalne e-kursy. Kandydaci na studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej mają do wyboru ponad 20 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

 

W rankingu najpopularniejszych kierunków studiów króluje psychologia, która w każdym roku akademickim przyciąga rzeszę kandydatów. W programie zajęć znajdują się zajęcia, podczas których studenci poszerzą swoją wiedzę z zakresu: zarządzania projektami i zespołami zadaniowymi, analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, a także diagnozowania problemów i trudności funkcjonowaniu współczesnego człowieka (zobacz więcej: psychologia w Łodzi).

Informatyka znajduje się w ścisłej czołówce na liście popularnych kierunków studiów. Podczas toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: sprzętu informatycznego i oprogramowania, projektowania i wdrażania serwisów internetowych, a także projektowania, wykonywania i eksploatowania sieci komputerowych (zobacz więcej: informatyka w Łodzi).

Warto zwrócić uwagę na prawo, na które w każdym roku zgłasza się wielu chętnych. Dla kandydatów zostały przygotowane specjalności: cywilna, karna, gospodarczo-finansowa, prawo dowodowe, prawo medyczne, a także prawo w biznesie. Przedmioty prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników akademickich (zobacz więcej: prawo w Łodzi).

Administracja i ekonomia to kierunki cieszące się popularnością w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Studenci administracji podczas zajęć praktycznych i teoretycznych uczą się: opracowywać wnioski o współfinansowanie projektów z funduszy europejskich, prowadzenia ksiąg podatkowych według zasad, a także prawa, procedur i zarządzania w jednostkach terytorialnych. Absolwenci ekonomii znajdą zatrudnienie między innymi w: administracji publicznej i samorządowej, instytucjach służby zdrowia, a także biurach rachunkowych i księgowych.

Sprawdź

Kierunkiem, o którym nie można zapomnieć, jest zarządzanie. Absolwenci posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, dlatego są rozchwytywanymi pracownikami na rynku pracy. Wykładowcy akademiccy prowadzą zajęcia według modelu „zrozum, stwórz (wykreuj), zrealizuj” (zobacz więcej: zarządzanie w Łodzi).

Wśród popularnych kierunków studiów znajduje się pedagogika, pielęgniarstwo, kosmetologia, a także nowy kierunek studiów: dietetyka. Programy kształcenia zostały przygotowane skrupulatnie, tak aby słuchacze zdobyli pożądane umiejętności i wiedzę 

Sprawdź

Filologia i filologia angielska to kierunki przygotowane z niebywałą precyzją. Podczas toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę dotyczącą specyfiki wybranego języka, literatury i kultury. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze przez cenionych wykładowców akademickich (zobacz więcej: filolologia angielska w Łodzi).

Do popularnych kierunków na uczelni zalicza się również kierunki takie jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, grafika, a także mechanika i budowa maszyn.

Sprawdź

Kadra wykładowców przygotowuje studentów w rzetelny sposób z niezbędnej wiedzy i bogatej praktyki

Komentarze (0)