Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2024/2025

 Akademia Górniczo-Hutnicza - kierunki studiów 2024/2025

Akademia Górniczo Hutnicza

kierunki studiów 2024

Odkryj kierunki na AGH i sprawdź gdzie możesz studiować 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - kierunki studiów 2024

Kandydaci na studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 mają do wyboru ponad 80 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rekrutacja 2024/2025 na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na AGH będzie przeprowadzona w formie online w terminie od czerwca 2024 do lipca 2024 r.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz nakandydaci.agh.edu.pl

 

Najpopularniejsze kierunki w rekrutacji 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Informatyka i Systemy Inteligentne (1139), Informatyka (950), Automatyka i Robotyka (784), Informatyka Społeczna (762), Informatyka Stosowana (714), Inżynieria i Analiza Danych (679), Informatyka Techniczna (599), Budownictwo (578),  Zarządzanie (520), Matematyka (504)
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: inżynieria i analiza danych (11,32), informatyka i systemy inteligentne (10,85), informatyka społeczna (10,58), informatyka stosowana (9,92), cyberbezpieczeństwo (9,63), geoinformatyka (6,31),  informatyka i ekonometria (6,28), ekologiczne źródła energii (6,11), teleinformatyka (5,47), zarządzanie (5,42).
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 1139 kandydatów
 • Informatyka: 950 kandydatów
 • Automatyka i robotyka: 784 kandydatów
 • Informatyka społeczna: 762 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 714 kandydatów
 • Inżynieria i analiza danych: 679 kandydatów
 • Informatyka techniczna: 599 kandydatów
 • Budownictwo: 578 kandydatów
 • Zarządzanie: 520 kandydatów
 • Matematyka: 504 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Inżynieria i analiza danych: 11,32 kandydatów
 • Informatyka i systemy inteligentne: 10,85 kandydatów
 • Informatyka społeczna: 10,58 kandydatów
 • Informatyka stosowana: 9,92 
 • Cyberbezpieczeństwo: 9,63 kandydatów
 • Geoinformatyka: 6,31 kandydatów
 • Informatyka i ekonometria: 6,28 kandydatów
 • Ekologiczne źróła energii: 6,11 kandydatów
 • Teleinformatyka: 5,47 kandydatów
 • Zarządzanie: 5,42 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Automatyka przemysłowa i robotyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Ceramika - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia budowlana - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Ekologiczne źródła energii - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Ekotechnologie cieplne - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Electronics and telecommunications - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Energetyka - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka jądrowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka odnawialna i zarządzanie energią - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka wodorowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energy and environmental engineering - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Fizyka medyczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Geofizyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinformatyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinżynieria i górnictwo otworowe - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geośrodowisko miasta - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoturystyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Informatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka - data science - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka geoprzestrzenna - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Zarządzania AGH
 • Informatyka i systemy inteligentne - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka społeczna - Wydział Humanistyczny AGH
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Informatyka techniczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria akustyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Inżynieria górnicza - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i monitoring środowiska - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Inżynieria i ochrona środowiska - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria kształtowania środowiska - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Inżynieria mechaniczna i materiałowa - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria metali - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Inżynieria naftowa i gazownicza - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Inżynieria obliczeniowa - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria procesów odlewniczych - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Inżynieria procesów przemysłowych - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria produkcji i jakości - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny AGH
 • Matematyka - Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 • Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Materiały i technologie metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Metallurgical engineering - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Metalurgia - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Mikro­elektronika w technice i medycynie - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Mikro- i nanotechnologie w biofizyce - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Modern materials design and application - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Nowoczesne technologie paliwowe - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Humanistyczny AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Raw materials value chain - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Recykling i metalurgia - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Socjologia - Wydział Humanistyczny AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Technologie przemysłu 4.0 - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Tworzywa i technologie motoryzacyjne - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania AGH
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Zarządzania AGH
 • Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie jest największą polską uczelnią techniczną, a zarazem zalicza się do najlepszych, zajmując pierwsze miejsce tego typu uczelni w Polsce. Akademia kształci studentów z najwyższą dbałością o przyszłość absolwentów, kierując się aktualnie niezbędnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Uczelnia wyróżnia się w dziedzinie nowoczesnych technologii, oddając studentom do użytku nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę. Unikatowa atmosfera studiowania przejawia się także w stałej współpracy krajowej  i zagranicznej z innymi uczelniami oraz dzięki licznie występujących udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje szesnastoma wydziałami, na których prowadzone są dziesiątki interesujących kierunków studiów. 

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na AGH w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 AGH powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: chemia w kryminalistyce, energy and environmental engineering, modern materials design and application, raw materials value chain, zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 82

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Automatyka i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana

II stopnia

stacjonarne

Chemia w kryminalistyce

II stopnia

stacjonarne

Computer science

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych

I stopnia

stacjonarne

Ekotechnologie cieplne

II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications

I stopnia

stacjonarne

Elektronika

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka jądrowa

II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka wodorowa

II stopnia

stacjonarne

Energy and environmental engineering

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geośrodowisko miasta

II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science

II stopnia

stacjonarne

Informatyka geoprzestrzenna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obliczeniowa

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Metallurgical engineering

II stopnia

stacjonarne

Metalurgia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Modern materials design and application

II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

I stopnia

stacjonarne

Raw materials value chain

II stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia

II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie przemysłu 4.0

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja

II stopnia

stacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie popularne kierunki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)