ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

Centrala tel.: (12) 293 5700 lub (12) 293 5200

e-mail: rzecznik@uek.krakow.pl

 • ANALITYKA GOSPODARCZA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na tym kierunku pozwolą Ci poznać metody modelowania i prognozowania procesów społeczno-ekonomicznych. Na Analityce gospodarczej zgłębisz nauki ekonomiczne, zaznajomisz się z zagadnieniami prawnymi (z zakresu prawa gospodarczego) i nauczysz się analizy zjawisk gospodarczych za pomocą metod ilościowych (statystyka, ekonometria, badana operacyjne, prognozowanie, informatyka). Uwaga! Kandydatom na ten kierunek studiów przyda się zdolność analitycznego myślenia i talent matematyczny.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka makroekonomiczna
  • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • Analityka mikroekonomiczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka makroekonomiczna
  • Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
  • Analityka mikroekonomiczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka gospodarcza brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • AUDYT FINANSOWY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2,5 roku 2,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Audyt finansowy jest nowym, unikatowym w skali kraju kierunkiem studiów. Decyzją Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, Audyt finansowy został uznany za kierunek studiów wyższych, który zakresem kształcenia obejmuje wiedzę teoretyczną w zakresie wskazanym w ustawie o biegłych rewidentach. Decyzja ta umożliwia absolwentom kierunku Audyt finansowy uzyskanie zwolnień ze wszystkich 10 egzaminów pisemnych w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów na biegłych rewidentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BANKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Program studiów kładzie nacisk na analizę różnych obszarów funkcjonowania instytucji sektora bankowego, ubezpieczeniowego i szeroko rozumianego sektora pośrednictwa finansowego, szczególnie w aspekcie zarządzania przez nie ryzykiem. W programie szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym z uwzględnieniem doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, do jakiego doszło w latach 2007-2009 oraz obecnych trendów na rynkach finansowych. W procesie kształcenia na kierunku Bankowość i zarządzanie ryzykiem wykorzystywane są zaczerpnięte z praktyki uczelni zagranicznych innowacyjne formy nauczania wdrażane w ramach Wielokierunkowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej (WISE). WISE jest metodą dydaktyczną polegającą na indywidualnych, regularnych spotkaniach i dialogu między nauczycielem akademickim a studentem. Tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. Podczas spotkań wspólnie wyznaczana jest ścieżka rozwoju naukowego i osobistego dostosowana do zainteresowań studenta. Tutoring rozwija potencjał studenta i motywuje do samodzielnej pracy, uczy samodzielnego myślenia oraz budowania opinii opartych na wiedzy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bankowość zaawansowana
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bankowość zaawansowana
  • Zarządzanie ryzykiem na rynku bankowym i ubezpieczeniowym

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DORADZTWO INWESTYCYJNO-GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Kierunek przygotowuje studentów do przeprowadzenia analizy i oceny danych ekonomicznych i finansowych. Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie oceny sytuacji makroekonomicznej, analizy sprawozdań finansowych i doradztwa inwestycyjnego, o metodach i narzędziach pozyskiwania danych oraz analizie technicznej i fundamentalnej, funkcjonowaniu giełd oraz międzynarodowych rynków finansowych i towarowych, tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstw i ocenie projektów inwestycyjno-gospodarczych, wycenie przedsiębiorstw, instrumentów finansowych, nieruchomości i szacowaniu ryzyka, przygotowaniu rekomendacji inwestycyjnych i zarządzaniu portfelem aktywów oraz o innowacjach finansowych, zastosowaniu blockchaina w przedsiębiorstwach i jego znaczeniu dla gospodarki, a także roli kryptowalut w ekonomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku doradztwo inwestycyjno-gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Kierunek oferuje swoim absolwentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu funkcjonowania mechanizmów gospodarczych na poziomie mikro, makro, jak również w otoczeniu międzynarodowym. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w procesie podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami finansowymi, materiałowymi i ludzkimi. Bogata oferta specjalności realizowanych w ramach kierunku pozwala na zindywidualizowane studia oraz rozwijanie zainteresowań naukowych każdego studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Analityka ekonomiczno- -finansowa
  • Ekonomia menedżerska
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Strategie rozwoju biznesu

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka ekonomiczno- -finansowa
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Strategie rozwoju biznesu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Analityka ekonomiczno- -finansowa
  • Ekonomia menedżerska
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Strategie rozwoju biznesu

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Analityka ekonomiczno- -finansowa
  • Ekonomia menedżerska
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
  • Konsulting gospodarczy
  • Nieruchomości i inwestycje
  • Przedsiębiorczość i innowacje
  • Strategie rozwoju biznesu

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia na kierunku Europeistyka prowadzone są w Instytucie Ekonomii UEK i mają w dominującej części charakter studiów ekonomicznych. Adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki skłaniają do poszerzania wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, państw członkowskich w ramach tej organizacji oraz współpracy międzynarodowej na arenie światowej. Studia oferują rozległą wiedzę osobom, które chcą odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Kilka lat temu został wdrożony nowy program studiów, dostosowany do najnowszych standardów kształcenia na poziomie europejskim i potrzeb rynku pracy. Profile kształcenie na specjalnościach odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne i dają możliwość poszukiwania atrakcyjnego zatrudnienia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biznes i współpraca na rynku europejskim
  • Menedżer projektów europejskich

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europeistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Po studiach na tym kierunku nie tylko nie będzie Ci obca wiedza ekonomiczna, ale przede wszystkim zrozumiesz finansowe mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki rynkowej, jej instytucji i podmiotów gospodarczych. Na Finansach i rachunkowości poznasz podstawowe teorie pieniężno-ekonomiczne, a także zasady sprawozdawczości w ujęciu krajowym i międzynarodowym. Rozwiniesz umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, umiejętność podejmowania decyzji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bankowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse i administracja publiczna
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Rynki finansowe
  • Corporate finance & accounting
  • Doradztwo biznesowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Corporate finance & accounting
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Rachunkowość menedżerska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bankowość
  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse i administracja publiczna
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Rynki finansowe
  • Corporate finance & accounting

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo podatkowe
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Rachunkowość i rewizja finansowa
  • Corporate finance & accounting
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Rachunkowość menedżerska
  • Doradztwo inwestycyjne
  • Zarządzanie bankiem

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Na tym kierunku zrozumiesz procesy globalizacji gospodarki światowej i internacjonalizacji przedsiębiorstw. Poznasz też takie zagadnienia, jak: handel międzynarodowy i jego techniki, procesy integracji ekonomicznej, finanse międzynarodowe, międzynarodowe negocjacje gospodarcze, funkcjonowanie międzynarodowych instytucji gospodarczych i firm na rynkach międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia biznesu międzynarodowego
  • Handel zagraniczny
  • International business

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRAWO

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów m.in.: sędziego, adwokata, radcy prawnego, notariusza, doradcy podatkowego oraz komornika sądowego, a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym. Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnianie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej bądź pełnienie funkcji menedżera.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • RYNKI FINANSOWE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Doradca inwestycyjny i analityk ryzyka finansowego to jedne z najbardziej prestiżowych i pożądanych zawodów w nowoczesnej gospodarce. Do ich wykonywania niezbędne są specyficzne umiejętności oraz szeroka wiedza, których zdobycie umożliwi proponowany program specjalności. Studiując na tym kierunku dowiesz się nie tylko jak funkcjonuje rynek finansowy z całą złożonością i mnogością instrumentów i papierów wartościowych, ale również poznasz zasady procesu inwestycyjnego i doboru właściwych klas aktywów pod kątem zróżnicowanych preferencji i oczekiwań inwestorów, a także nauczysz się tworzyć, poprawiać i usprawniać modele zarządzania ryzykiem finansowym. Program kierunku współtworzony z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Doradztwo inwestycyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy w sektorze publicznym, mającym szczególne znaczenie w systemie gospodarczym i społecznym. W czasie studiów zostanie przekazana praktyczna wiedza. Biegła znajomość systemów informatycznych pozwoli Ci na uzyskanie certyfikatów m.in. Profesjonalnego Pracownika Administracji Publicznej. W procesie kształcenia na kierunku Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego wykorzystywane są zaczerpnięte z praktyki uczelni zagranicznych innowacyjne formy współpracy ze studentem oparte na metodzie tutoringu. Wielokierunkowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna (WISE) jest metodą dydaktyczną polegającą na indywidualnych, regularnych spotkaniach i dialogu między nauczycielem akademickim a studentem. Tutoriale prowadzone są przez certyfikowanych tutorów. Podczas spotkań wspólnie wyznaczana jest ścieżka rozwoju naukowego i osobistego dostosowana do zainteresowań studenta. Tutoring rozwija potencjał studenta i motywuje do samodzielnej pracy, uczy samodzielnego myślenia oraz budowania opinii opartych na wiedzy

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opinie (0)