Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UPJP2 zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.upjp2.edu.pl

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II kierunki studiów 2024/2025

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (14 kierunków) i drugiego (11 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UPJP2 mogą aplikować na 18 kierunków studiów stacjonarnych oraz 3 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Filozofia
 • Historia
 • Historia sztuki
 • Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr
 • Muzyka kościelna
 • Nauki o rodzinie
 • Ochrona dóbr kultury
 • Pedagogika
 • Philosophy
 • Praca socjalna
 • Prawo kanoniczne
 • Psychologia
 • Studia nad cywilizacjami
 • Teologia
 • Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

 

Dowiedz się więcej: rekrutacja.upjp2.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.upjp2.edu.pl

 

Nowy kierunek studiów 2023/2024 na UPJP2

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czekają studia nad cywilizacjami.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest uczelnią papieską, uniwersytetem kościelnym kanonicznie erygowanym przez Stolicę Apostolską. Jego celem i misją jest w szczególności zgłębianie depozytu wiary, podejmowanie działań ewangelizacyjnych, rozwijanie badań z zakresu teologii, filozofii, historii i prawa kanonicznego oraz innych nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Absolwenci pracują w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, resocjalizacyjnych, w sądownictwie, w organizacjach i przedsiębiorstwach, w prywatnych gabinetach psychologicznych. W zależności od realizowanej specjalizacji mogą również znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach terapii uzależnień, placówkach resocjalizacyjnych.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach podyplomowych, a także w ramach szkoły doktorskiej. Każdy student otrzymuje możliwość skorzystania z programów mobilności: MOST oraz Erasmus+. Pierwszy zakłada zdobywanie wykształcenia poza uczelnią macierzystą, w wybranej rodzimej uczelni, natomiast drugi pozwala na wyjazd na część studiów albo staż zawodowy do instytucji zagranicznej. UPJPII jest także członkiem programu Tandem Językowy, skierowanego do wszystkich studentów zainteresowanych kulturą zagraniczną, nawiązaniem kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim nauką języków obcych.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko odbywane zajęcia, lecz także uczestnictwo w kołach i organizacjach studenckich, a tych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jest co najmniej kilka: Koło Naukowe Myśli Personalistycznej Jana Pawła II w Krakowie TRADITIO, Koło Naukowe Teologów, Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, czy Dziennikarskie Koło Naukowe.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie to w głównej mierze kierunki z obszarów nauk humanistycznych, nauk społecznych i teologii. W katalogu dydaktycznym odnaleźć można między innymi takie dyscypliny jak: Prawo kanoniczne, Turystyka religijna, Teologia, Historia sztuki, Muzyka kościelna, czy Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Większość oferowanych kierunków prowadzona jest w trybie stacjonarnym.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: znaleziono 19

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo

I stopnia

stacjonarne

Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Muzyka kościelna

I stopnia

stacjonarne

Nauki o rodzinie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona dóbr kultury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Philosophy

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo kanoniczne

jednolite

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Studia nad cywilizacjami

I stopnia

stacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne

Teologia

jednolite

stacjonarne

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Komentarze (0)