Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Jagielloński - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Jagielloński został ufundowany w 1364 roku, a zatem jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w tym regionie Europy. Popularny „UJOT” to dzisiaj uczelnia szczycąca się średniowieczną tradycją, która stawia jednak na dynamiczny rozwój nowoczesnych kierunków nauki.

UJ można zaliczyć również do grona największych uczelni, ponieważ współczesny Uniwersytet to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej, około 50 tysięcy studentów i doktorantów, a także ponad 3,5 tysiąca pracowników administracji.

Oprócz kształcenia studentów Uniwersytet Jagielloński prowadzi działalność edukacyjną skierowaną do wszystkich. Organizuje warsztaty, konkursy, festiwale naukowe, a także prowadzi Szkołę Języka i Kultury Polskiej dla obcokrajowców.

Uniwersytet Jagielloński oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych i studiach doktoranckich. Uczelnia posiada szesnaście wydziałów, spośród których Wydział Prawa i Administracji jest najstarszą jednostką, sięgającą czasów założenia Uniwersytetu.

Uniwersytet Jagielloński jest uczelnią o międzynarodowym charakterze. Na fundamencie aktywnej współpracy studenci uczelni otrzymują możliwość zagranicznego kształcenia, w ramach programu Erasmus+.

Uniwersytet Jagielloński oferuje szeroką paletę kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest w językach obcych, ponieważ liczba zagranicznych studentów rośnie każdego roku. Prowadzone kierunki dotyczą różnorodnych dziedzin. Można zakładać, iż każdy wymarzony przez kandydata kierunek znajduje się właśnie tutaj. Wiedza o teatrze, Analityka medyczna, Farmacja, Ochrona środowiska, Filologia polska, Logopedia, Filologia orientalna, Psychologia oraz…wiele, wiele innych.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 08.07.2021
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 08.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: znaleziono 41

Grupa kierunku
 • Analityka biznesowa

  studia podyplomowe

 • Badanie kliniczne produktów leczniczych

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo informacji i danych osobowych w administracji i biznesie

  studia podyplomowe

 • Biologia molekularna

  studia podyplomowe

 • Biologia sądowa

  studia podyplomowe

 • Chemia dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

  studia podyplomowe

 • Edytorstwo - redakcja tekstu

  studia podyplomowe

 • Farmacja przemysłowa

  studia podyplomowe

 • Inżynieria oprogramowania i narzędzia biznesu

  studia podyplomowe

 • Kontrola zarządcza w organizacjach publicznych

  studia podyplomowe

 • Kosmetologia praktyczna

  studia podyplomowe

 • Lean management oraz lean office

  studia podyplomowe

 • Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

  studia podyplomowe

 • Menedżer sportu

  studia podyplomowe

 • Międzysektorowe projekty społeczno-kulturowe

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych a prawa człowieka

  studia podyplomowe

 • Osoba wykwalifikowana w kontroli jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego

  studia podyplomowe

 • Prawo zamówień publicznych

  studia podyplomowe

 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli

  studia podyplomowe

 • Psychologia transportu

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język angielski

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język francuski

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język hiszpański

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia tekstów specjalistycznych - język włoski

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język angielski

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język francuski

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język hiszpański

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język niemiecki

  studia podyplomowe

 • Studia dla tłumaczy, tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe - język włoski

  studia podyplomowe

 • Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu

  studia podyplomowe

 • Testowanie oprogramowania

  studia podyplomowe

 • Trychologia w kosmetologii

  studia podyplomowe

 • Współczesne chiny - społeczeństwo, polityka, gospodarka

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i audyt

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie i przywództwo w oświacie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie kulturą

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie projektami biznesowymi w chinach

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w instytucjach porządku i bezpieczeństwa publicznego

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zakupami w biznesie

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)