Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo- dydaktycznej.

Najważniejszą misją oraz fundamentem działalności Uniwersytetu Przyrodniczego jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, oferuje studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Za przekazywanie wiedzy i realizację programów nauczania odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny.

Atutem uczelni jest nowoczesna baza laboratoryjna oraz dziesięć zakładów doświadczalnych, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.

Listę oferowanych przez uczelnię kierunków otwiera Architektura krajobrazu, którą można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a zamyka Żywienie zwierząt, realizowane na drugim stopniu, w formie studiów dualnych. W katalogu dydaktycznym swoją dziedzinę odnajdą osoby o różnych zainteresowaniach. Widnieją w nim kierunki związane między innymi z ogrodnictwem, dietetyką, technologią żywności, rolnictwem, gospodarką przestrzenną, czy informatyką.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 11.07.2021 od 01.06.2021 do 11.07.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 25.07.2021 od 01.06.2021 do 25.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 25.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 25.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 25

Grupa kierunku
 • Agrotronika

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

  studia podyplomowe

 • Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

  studia podyplomowe

 • Dietetyka i planowanie żywienia

  studia podyplomowe

 • Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej

  studia podyplomowe

 • Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie

  studia podyplomowe

 • Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej unii europejskiej

  studia podyplomowe

 • Gospodarka finansowa w lasach państwowych

  studia podyplomowe

 • Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

  studia podyplomowe

 • Gospodarka odpadami organicznymi

  studia podyplomowe

 • Hodowla lasu

  studia podyplomowe

 • Hortiterapia

  studia podyplomowe

 • Integracja europejska - działalność rolnicza i obszary wiejskie

  studia podyplomowe

 • Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

  studia podyplomowe

 • Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

  studia podyplomowe

 • Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem

  studia podyplomowe

 • Podstawy gospodarki leśnej

  studia podyplomowe

 • Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego

  studia podyplomowe

 • Świadectwa i audyty energetyczne

  studia podyplomowe

 • Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

  studia podyplomowe

 • Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie

  studia podyplomowe

 • Urządzanie lasu

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)