Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo- dydaktycznej.

Najważniejszą misją oraz fundamentem działalności Uniwersytetu Przyrodniczego jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, oferuje studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Za przekazywanie wiedzy i realizację programów nauczania odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny.

Atutem uczelni jest nowoczesna baza laboratoryjna oraz dziesięć zakładów doświadczalnych, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.

Listę oferowanych przez uczelnię kierunków otwiera Architektura krajobrazu, którą można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a zamyka Żywienie zwierząt, realizowane na drugim stopniu, w formie studiów dualnych. W katalogu dydaktycznym swoją dziedzinę odnajdą osoby o różnych zainteresowaniach. Widnieją w nim kierunki związane między innymi z ogrodnictwem, dietetyką, technologią żywności, rolnictwem, gospodarką przestrzenną, czy informatyką.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 11.07.2021 od 01.06.2021 do 11.07.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 25.07.2021 od 01.06.2021 do 25.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 25.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 25.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 25

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Architektura krajobrazu

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia stosowana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Dietetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekoenergetyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Finanse i rachunkowość

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

  I stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Informatyka stosowana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria i gospodarka wodna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria rolnicza

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności

  I stopnia

  stacjonarne

 • Leśnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna

  II stopnia

  stacjonarne

 • Ochrona środowiska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ogrodnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Projektowanie mebli

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rolnictwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Studia dualne - żywienie zwierząt

  II stopnia

  stacjonarne

 • Technologia drewna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologia żywności i żywienia człowieka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Weterynaria

  jednolite

  stacjonarne

 • Zootechnika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)