Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo- dydaktycznej.

Najważniejszą misją oraz fundamentem działalności Uniwersytetu Przyrodniczego jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, oferuje studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Za przekazywanie wiedzy i realizację programów nauczania odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny.

Atutem uczelni jest nowoczesna baza laboratoryjna oraz dziesięć zakładów doświadczalnych, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.

Listę oferowanych przez uczelnię kierunków otwiera Architektura krajobrazu, którą można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a zamyka Żywienie zwierząt, realizowane na drugim stopniu, w formie studiów dualnych. W katalogu dydaktycznym swoją dziedzinę odnajdą osoby o różnych zainteresowaniach. Widnieją w nim kierunki związane między innymi z ogrodnictwem, dietetyką, technologią żywności, rolnictwem, gospodarką przestrzenną, czy informatyką.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2021 do 11.07.2021 od 01.06.2021 do 11.07.2021
Studia II stopnia od 01.06.2021 do 25.07.2021 od 01.06.2021 do 25.07.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 25.07.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2021 do 11.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2021 do 25.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 12

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Agronomia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ekologiczny chów zwierząt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka leśna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka leśna z rynkiem drzewnych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Gospodarka leśna z łowiectwem

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla roślin i nasiennictwo

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla zwierząt

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla zwierząt wolno żyjących i amatorskich

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kształtowanie terenów zieleni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona roślin

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ochrona roślin ogrodniczych

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Ogrodnictwo ogólne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)