Administracja

Administracja

Administracja – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Administracja to zarządzanie, zawiadywanie, pomaganie. To szeroki zbiór różnorodnych działań podejmowanych przez wyznaczonych ludzi. Administracja jest także jednym z najpopularniejszych kierunków studiów, który bez trudu odnaleźć można w większości katalogów dydaktycznych. Planując studiować w Dąbrowie Górniczej, należy bliżej poznać ofertę Akademii WSB.

Kształcenie na kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o państwie i prawie. Studenci zaznajamiają się między innymi z pojęciami związanymi z prawem i jego dziedzinami, zasadami funkcjonowania podmiotów powiązanych z administracją rządową i samorządową oraz ich zadaniami w kontekście kreowania procesu ustawodawczego i ustroju państwa, mikroekonomicznymi i makroekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Kształcenie posiada wymiar praktyczny, a studenci uczestniczą nie tylko w klasycznych wykładach, ale również w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach, grach symulacyjnych, projektach, wizytach studyjnych, czy spotkaniach z praktykami.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o państwie i prawie,
 • konstytucyjny system organów państwowych,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • postępowanie administracyjne,
 • kontrola w administracji publicznej,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • prawo pracy

 

Ponadto, studenci Administracji otrzymują wybór specjalności, a są to: Zarządzanie publiczne i e- administracja, Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie, Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne. Dzięki ścieżkom specjalizacyjnym studenci rozwijają umiejętności między innymi w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji, prowadzenia spraw kadrowo- płacowych, czy prowadzenia audytu w zamówieniach publicznych.

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, stosowania terminologii administracji publicznej, poruszania się w sferze wzajemnych relacji między głównymi organami państwa, klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego, stosowania metod i technik zarządzania organizacjami, stosowania procedur i przygotowywania wymaganej przy zamówieniach publicznych dokumentacji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Administracji w Akademii WSB będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach administracji rządowej i samorządowej, urzędach administracji skarbowej i celnej, agendach wspomagających pozyskiwanie funduszy unijnych, działach administracyjnych firm, przedsiębiorstwach handlowych, firmach doradczych, kancelariach prawniczych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat, zwłaszcza wtedy, gdy wybrany kierunek należy do popularnych i często występujących w ofertach dydaktycznych. Patrząc na edukacyjną mapę, warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, kształcącą praktycznie, innowacyjnymi metodami, prowadzonymi przez doświadczonych praktyków. Jakie ma Akademia WSB opinie? Rafał, student Administracji mówi:

„Studiuję w Akademii WSB przede wszystkim dlatego, że daje możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, czyli dostosowanej do obowiązujących wymagań na rynku. Poza tym, nie muszę opuszczać rodzinnego miasta, aby zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • postępowania administracyjnego,
 • organizacji i zarządzania w administracji,
 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy,
 • ustroju samorządu terytorialnego,
 • sporządzania i obiegu dokumentów,
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • audytu w zamówieniach publicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • agendach wspomagających pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • działach administracyjnych firm,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach doradczych,
 • kancelariach prawniczych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Komentarze (0)