Administracja - Katowice i woj. śląskie

Administracja - Katowice i woj. śląskie

Administracja - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek administracja w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Katowice | woj. śląskie

Studia na kierunku administracja w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŚ oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1440 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek administracja jest bardzo chętnie wybierany na śląskich uczelniach. Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk prawnych i ekonomii. Na studentów czekają specjalizacje, które umożliwią odnalezienie się w administracji publicznej, kadrach i płacach, ochronie danych osobowych, a także w kontekście obsługi kancelarii prawno-finansowych.

Absolwenci zatrudniani są w administracji podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej rządowej i samorządowej, odnajdują się w zakresie władzy wykonawczej oraz w sektorze prywatnym. Obejmują stanowiska kierownicze i eksperckie.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Administracja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja?

Wymagania rekrutacyjne są podobne do wymagań odnoszących się do niemal wszystkich kierunków humanistycznych. 
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • Trzy przedmioty zdane na maturze.
 
Do zdawania tych przedmiotów warto przygotować się na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najlepszy wynik w punktacji. Kandydatów na jedno miejsce zawsze jest bardzo wielu, dlatego nie spoczywaj na laurach, póki oficjalnie nie znajdziesz się na liście przyjętych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku administracja?

Studia prawnicze w zakresie administracji są jednymi z najpopularniejszych. Umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu nauk prawnych i ekonomii, a tego typu wykształcenie ułatwia pełnienie funkcji kierowniczych i eksperckich w administracji podmiotów gospodarczych, strukturach administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej, w sektorze prywatnym. 

Kierunek umożliwi Ci zdobycie potrzebnych do pracy kompetencji, jak chociażby opracowywanie wniosków czy prowadzenie ksiąg podatkowych, lub analizy finansowej. Zgłębić wiedzę z dziedziny prawa procesowego oraz postępowania administracyjnego. Zapoznasz się również z zasadami prowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentami, archiwizacji dokumentów elektronicznych, zarządzania systemami informacyjnymi w administracji. Kierunek jest rozwojowy, dlatego wiąże się go z najnowszymi technologiami.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Jeśli wybrałeś studia w Katowicach na kierunku administracja, zdobędziesz interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwoli Ci odnaleźć się w różnych branżach. Studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do funkcjonowania publicznego i rynkowego systemu administracji, zwłaszcza struktury systemu organów administracji publicznej oraz podmiotów administracji niepublicznej.

Poznają metody i narzędzia stosowane w administracji publicznej i niepublicznej. Zgłębiają zasady prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Zdobywają również wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych. Posiadają wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym organizacje gospodarcze oraz efektach podejmowanych decyzji administracyjnych.

 

Umiejętności

Studenci administracji uczą się identyfikować oraz interpretować normy prawa administracyjnego materialnego i procesowego. Opanowują umiejętności zarządzania obiegiem dokumentów administracyjnych w podmiotach publicznych i niepublicznych.

Nauczysz się przygotowywać podstawowe pisma w postępowaniu administracyjnym. Będziesz w stanie podjąć decyzję w warunkach ryzyka w krótkim i długim okresie. Nauczysz się wykorzystywać systemy normatywne, zarówno prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne, w obszarze decyzji administracyjnych.

Studenci uczą się analizować konkretne problemy, a następnie dobierają właściwe instrumenty prawno-administracyjne, które pozwolą racjonalnie je rozstrzygać. Rozwijają kompetencje językowe w zakresie języka obcego nowożytnego w obszarze prawa administracyjnego i administracji.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci, którzy ukończyli kierunek administracja w Katowicach, są świadomi, że zdobytą wiedzę należy pielęgnować, dlatego są gotowi, by nieustannie podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie prawa administracyjnego i administracji.

Absolwenci są otwarci na pracę zespołową, w której obierają różne role, zarówno wykonawcze, jak i kierownicze. Są świadomi zasad etycznych i regulacji prawnych oraz je akceptują. Korzystając z dzieł autorskich, przestrzegają przepisów prawa autorskiego. Rozwijają swoje kompetencje w zakresie języków obcych nowożytnych. Akceptują także wszelkie przekonania etyczne, religijne i kulturowe innych ludzi.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia i siatka zajęć może się różnić. Kierunki studiów w Katowicach takie jak administracja wypełnione są nie tylko przedmiotami związanymi stricte z administracją, ale także związanymi z prawem, ekonomią i naukami społecznymi. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, kierunkowe, specjalizacyjne, fakultatywne. Rozwijają zdolności komunikacyjne, analityczne, a także predyspozycje językowe, które ułatwiają kontakty międzynarodowe. Interdyscyplinarne kształcenie obejmuje również funkcjonowanie instytucji i urzędów oraz kwestie charakterystyczne dla spraw budżetowych i ubezpieczeń.

 

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • podstawy zarządzania w administracji
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • prawo pracy
 • prawo administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • zamówienia publiczne
 • legislacja administracyjna

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek administracja w Katowicach ma uniwersalny charakter. Odnajdą się na nim osoby, które chcą zajmować się działalnością organizatorską, tworzeniem i usprawnianiem biurokracji, rozwiązywaniem problemów związanych z zarządzaniem państwa. Kandydaci powinni odznaczać się zorganizowaniem i odpowiedzialnością. W zakresie Twoich zainteresowań powinny znajdować się nauki prawne i społeczne.

Studia w Katowicach w zakresie administracji umożliwią odnalezienie się w ekonomii, prawie, zarządzaniu. Jest to idealna propozycja kształcenia dla tych, którzy jeszcze nie sprecyzowali do końca swoich zainteresowań. Po administracji znajdziesz się dla Ciebie miejsce w wielu branżach. Kandydaci powinni być komunikatywni, nastawieni na pracę z drugim człowiekiem, powinni też mieć predyspozycje językowe.

 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Katowicach?

Studia na kierunku administracja w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W przeciwieństwie do studiów jednolitych, którymi jest kierunek prawo, studia administracyjne podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień trwa sześć semestrów i kończy się egzaminem licencjackim, który umożliwia zdobycie dyplomu licencjata administracji. Stopień drugi zapewnia dyplom magistra administracji i trwa cztery semestry.
Podział na cykle kształcenia ma na celu ustalenie rozsądnego planu dawkowania wiedzy, co sprowadza się do tego, że stopień drugi ma na celu rozwinięcie wiedzy zdobytej na stopniu pierwszym, który zapewnia zdobycie wiedzy ściśle zawodowej.
Jaka praca po kierunku administracja w Katowicach?

Jaka praca po kierunku administracja w Katowicach?

Absolwenci administracji odnajdują się w bezpieczeństwie wewnętrznym, administracji europejskiej lub administracji sektora publicznego, a także w działaniu na rzecz samorządów terytorialnych. Mogą zajmować się doradztwem podatkowym, służbą kuratorską, gospodarką mienia publicznego. Zatrudniani są w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych.

Możesz pełnić funkcje kierownicze w służbie cywilnej oraz zajmować samodzielne stanowiska w administracji rządowej, organach partii politycznych, instytucjach krajowych. Absolwenci pracują w placówkach ochrony zdrowia, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • konsulaty
 • ambasady
 • struktury unijne
 • firmy i organizacje współpracujące z Unią Europejską
 • administracja firm prywatnych i przedsiębiorstw
 • administracja rządowa
 • struktury samorządowe
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • placówki kulturalne

 

Administracja daje bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Absolwenci obejmują różnorodne stanowiska pracy, a są one uzależnione od realizowanej specjalności i zdobywanych kompetencji.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Administracja:

 • pracownik organizacji pozarządowych
 • urzędnik
 • pracownik służb resortowych lub agencji rządowych
 • doradca podatkowy
 • pracownik działu kadr i płac

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Administracja?

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja absolwenci mają przed sobą szeroki wybór przyszłego miejsca pracy. Mogą oni podjąć zatrudnienie m.in. w ambasadach, administracji rządowej, placówkach kulturalnych, a także w administracji firm prywatnych lub w działach kadr i płac. Jak widzisz, możliwości jest wiele i często są one również uzależnione od ukończonej specjalności w czasie studiów. Najczęściej wybieranymi zawodami przez absolwentów są m.in. urzędnik, doradca podatkowy oraz pracownik działu kard i płac. Ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki oraz czym zajmują się na co dzień na poszczególnych stanowiskach?

 

Urzędnik

Nazwa stanowiska urzędnik jest bardzo ogólna, a obowiązki, które wykonuje urzędnik, są uzależnione często od działu, w którym on pracuje. Do najogólniejszych zadań urzędnika możemy zaliczyć przyjmowanie zainteresowanych petentów, którzy często potrzebują pomocy w wypełnianiu np. wniosków. Praca urzędnika jest niezwykle odpowiedzialna, a osoba chcąca pracować na tym stanowisku powinna odznaczać się dużą cierpliwością, a także empatią. Mediana zarobków urzędnika wynosi około 4500 zł brutto miesięcznie.

 

Doradca podatkowy

Absolwenci, którzy ukończyli administrację, mogą również pracować jako doradcy podatkowi po ukończeniu odpowiedniej specjalności. Zajmują się oni doradzaniem klientom w zakresie spraw finansowych, a także pomagają w sprawach takich jak np. wypełnianie PITU. Doradzają oni również firmom w sprawach rozliczeń podatkowych. Mediana zarobków doradcy podatkowego wynosi około 6850 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik działu kadr i płac

Pracownik działu kadr i płac może podjąć zatrudnienie np. w przedsiębiorstwach państwowych, a także prywatnych. Zajmuje się on pilnowaniem poprawności dokumentacji wszystkich pracowników oraz rozlicza godziny pracy, a także nalicza wynagrodzenia pracowników. Mediana zarobków pracownika działu kadr i płac wynosi około 4530 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (wrzesień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Katowicach?

 

Administracja studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Administracja jest propozycją Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest realizowana w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 150 osób)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)

Jeśli interesujesz się wiedzą z pogranicza prawa, ekonomii i zarządzania, a także czujesz, że odnajdziesz się w pracy administracyjnej, to kierunek studiów Administracja może cię szczególnie zainteresować. W ofercie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach możemy znaleźć dwie specjalności, które zostały dopasowane do zainteresowań i wymagań studentów, są to:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • administracja ogólna.

Studiując kierunek studiów Administracja, będziesz zdobywać szeroką wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa, które może okazać się niezbędne np. w pracy urzędnika. Studenci zdobywają także wiedzę o działalnościach gospodarczych i wiedzą, jakie formalności trzeba wypełnić, aby móc otworzyć własną firmę. W czasie zajęć również przykładana jest szczególna uwaga do nauki wybranego języka obcego na poziomie B2 razem ze słownictwem specjalistycznym, co umożliwia swobodne korzystanie z materiałów obcojęzycznych, a co najważniejsze, swobodną komunikację.

Przedmioty, z jakimi mogą zmierzyć się studenci kierunku studiów Administracja to m.in. prawo pracy, prawo administracyjne, legislacja, podstawy zarządzania w administracji, język obcy oraz prawo konstytucyjne. Dodatkowo program studiów przeznacza czas na praktyki studenckie, które są realizowane w instytucji wybranej przez studenta.

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja absolwenci mogą szukać zatrudnienia m.in. w administracji samorządowej lub państwowej, placówkach kulturalnych, w urzędach, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Kierunek studiów Administracja będący propozycją Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest realizowany w systemie dwustopniowym. Są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 2900 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 3600 zł)

Administracja jest kierunkiem studiów, na którym odnajdą się osoby, które interesują się wiedzą z zakresu różnych dziedzin prawa, ale także i zarządzania. Dodatkowo odnajdą się tu osoby, które w przyszłości chciałyby pracować np. jako księgowe lub w dziale kadr i płac. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach zawarła w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki czemu studenci mają szeroki wybór i mogą zdecydować się na jedną z nich, są to:

 • administracja publiczna,
 • kadry i płace,
 • polityka kadrowo-płacowa w podmiotach publicznych i niepublicznych,
 • obsługa kancelarii prawno-finansowych,
 • ochrona danych osobowych.

Decydując się na kierunek studiów Administracja, zdobędziesz wiele umiejętności i wiedzę z zakresu prawa oraz ekonomii. Dodatkowo poznasz podstawy zarządzania, które są cenną umiejętnością w działach administracyjnych lub kadrach. Studenci są również zobowiązani do nauki wybranego języka obcego.

Program studiów na kierunku Administracja jest oparty m.in. na takich przedmiotach jak: prawo pracy, mikroekonomia, makroekonomia, prawo urzędnicze, prawo administracyjne, historia administracji język obcy oraz finanse. Pamiętaj, że niektóre przedmioty mogą się różnić między sobą, ponieważ są one uzależnione od wybranej specjalności. Dodatkowo studenci mają przewidziany czas na praktyki zawodowe, w wybranych instytucjach.

Absolwenci po odebraniu dyplomu mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach, administracji państwowej oraz rządowej, a także w działach administracyjnych firm prywatnych.

Dowiedz się więcej

 

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Administracja, która jest propozycją Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i jest realizowana w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi od 1440 zł)
 • niestacjonarnym (cena za pierwszy rok studiów wynosi 3940 zł)

Administracja jest skierowana dla osób zainteresowanych nauki społecznymi, ekonomicznymi, a co najważniejsze prawnymi. Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej proponuje swoim studentom kilka specjalności, takich jak:

 • zarządzanie publiczne i e-administracja,
 • bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie,
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.

Wszystko po to, aby każdy ze studentów mógł znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w interesującym go kierunku, co jest niezwykle ważne w czasie edukacji.

Studiując Administrację, będziesz zdobywać w głównej mierze wiedzę z zakresu prawa oraz z wybranej przez ciebie specjalności. Dowiesz się również, jak wygląda proces legislacyjny i poznasz elementy ekonomii, które łączą się ściśle z administracją. Podczas ćwiczeń będziesz mieć okazję do zapoznania się z żywymi przykładami dokumentacji, z jaką możesz zetknąć się, pracując w administracji. Dodatkowo swoją zdobytą wiedzę będziesz mieć okazję wykorzystać w czasie wykonywania praktyk zawodowych.

Program studiów opiera się na takich przedmiotach jak m.in. mikroekonomia, makroekonomia, język obcy, prawo administracyjne, ustrój państwa oraz administracja rządowa.

Po zdobyciu dyplomu absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie np. w prywatnych firmach w działach kadr i płac, administracji rządowej oraz samorządowej, a także mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Administrację możesz również studiować na kierunku studiów Administracja publiczna, który jest propozycją Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Administracja publiczna jest realizowana w systemie jednostopniowym i są to trzyletnie studia I stopni, które kończą się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w administracji, a praca biurowa cię nie przeraża, a wręcz przeciwnie, jest tym, czym chciałbyś się zajmować, to kierunek studiów Administracja publiczna może być właśnie dla ciebie. Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie w ramach tego kierunku oferuje kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą obrać interesującą ich ścieżkę kariery, są to:

 • administracja samorządowa,
 • pracownik cywilny w służbach mundurowych,
 • zarządzanie w administracji publicznej,
 • administracja podatkowa,
 • administracja rządowa.

Studiując kierunek Administracja publiczna, będziesz rozwijać się w kierunku nauk prawnych. Dowiesz się, jak wyglądają procesy legislacyjne w państwie, poznasz różne dziedziny prawa, które umożliwią ci zrozumienie funkcjonowania struktur administracyjnych, a także będziesz wiedzieć jak prawidłowo wypełniać dokumenty i jak pomagać w tym innym.

Program studiów na kierunku Administracja publiczna opiera się na takich przedmiotach jak m.in. prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, administracja podatkowa, nauka o polityce, język obcy oraz marketing. Dodatkowo studenci są również zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Administracja publiczna możesz podjąć pracę m.in. na takich stanowiskach jak: urzędnik, doradca podatkowy, pracownik działu kadr i płac oraz pracownik organizacji pozarządowych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

Kierunek studiów Administracja proponowany przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu jest realizowany w systemie dwustopniowym, są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata oraz dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne)
 • niestacjonarnym

Administracja jest kierunkiem studiów skierowanym do osób interesujących się zagadnieniami prawnymi i z zakresu zarządzania. Dlatego, jeśli z łatwością odnajdujesz się w naukach humanistycznych i społecznych, to ten kierunek studiów może cię zainteresować. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ma w swojej ofercie kilka specjalności, dzięki którym studenci mogą wybrać interesujące ich zagadnienia, są to m.in.:

 • administracja skarbowa,
 • e-administracja,
 • administracja i prawo w biznesie,
 • prawo pracy i ubezpieczenia społeczne,
 • administracja publiczna i samorządowa.

Studiując kierunek studiów Administracja, poza wiedzą teoretyczną będziesz również rozwijać swoje umiejętności praktyczne, a także kompetencje miękkie. Poznasz zasady negocjowania oraz mediacji, a w czasie zajęć praktycznych będziesz mieć okazję do zobaczenia, jak w rzeczywistości wygląda praca np. w urzędach. Kadra pedagogiczna przykłada również uwagę do nauki języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co pozwoli studentom na swobodną komunikację na rynku międzynarodowym.

Zajęcia, jakie czekają na studentów Administracji to m.in. postępowanie cywilne, język obcy, prawo karne, prawo pracy i administracyjne, polityka społeczna oraz fundusze. Studenci w czasie studiów odbywają również praktyki zawodowe w wybranej przez nich instytucji.

Absolwenci kierunku studiów Administracja, mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach, starostwach powiatowych, administracji, działach kadr i płac oraz w przedsiębiorstwach.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie administracji muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja?

Nawet jeśli wydaje się, że urzędników jest już wystarczająco, kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim takie jak administracja cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że pozwalają na pracę w różnych sektorach życia.
 
Monika, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, mówi:
Czasem czuję się tak, jakbym studiowała prawo. Zajęć i wykładów z różnych rodzajów prawa jest naprawdę dużo. Ma to jednak sens. Jest ciekawie, dlatego zdecydowałam się na kontynuowanie tego kierunku na studiach magisterskich.

Kierunki prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)