Administracja - Katowice i woj. śląskie

Administracja - Katowice i woj. śląskie

Administracja - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Administracja studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku administracja w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Administracja Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji UŚ) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej brane pod uwagę są trzy dowolne przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym przez kandydata. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 1940 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Katowicach >
 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Administracja publiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja publiczna

Pokaż więcej

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja?

Wymagania rekrutacyjne są podobne do wymagań odnoszących się do niemal wszystkich kierunków humanistycznych. 
 
W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Trzy przedmioty zdane na maturze.
 
Do zdawania tych przedmiotów warto przygotować się na poziomie rozszerzonym, by zapewnić sobie jak najlepszy wynik w punktacji. Kandydatów na jedno miejsce zawsze jest bardzo wielu, dlatego nie spoczywaj na laurach, póki oficjalnie nie znajdziesz się na liście przyjętych.

 

Administracja Uniwersytet Śląski w Katowicach - przedmioty maturalne

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia na kierunku administracja w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w rekrutacji 2023/2024 są wyniki z trzech najlepiej zdanych przedmiotów maturalnych. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Katowicach

Administrację w Katowicach można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, a także na czterech niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.
Każda ze szkół jest świetnie przygotowana do kształcenia studentów nie tylko w zakresie wiedzy teoretycznej, ale i praktycznej. 
 

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Katowicach

Administrację w Katowicach bezpłatnie można studiować tylko na Uniwersytecie Śląskim w trybie stacjonarnym. Podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów.  

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Katowicach

Administrację w Katowicach w formie studiów niestacjonarnych (zaocznych) można podjąć na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a także w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Katowicach

Studia niestacjonarne w Katowicach zarówno na uczelniach publicznych jak i prywatnych są płatne. Ceny za pierwszy rok studiów na kierunku administracja w Katowicach wynosi około 1440 zł do 4600 zł. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Każde ze studiów stacjonarnych, które oferowane są przez katowickie uczelnie pobierają za nie czesne. Jedyne bezpłatne studia to te stacjonarne na uczelniach publicznych.  

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Kierunek administracja jest bardzo chętnie wybierany na śląskich uczelniach. Interdyscyplinarnie konstruowany program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk prawnych i ekonomii. Na studentów czekają specjalizacje, które umożliwią odnalezienie się w administracji publicznej, kadrach i płacach, ochronie danych osobowych, a także w kontekście obsługi kancelarii prawno-finansowych.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w administracji podmiotów gospodarczych, w strukturach administracji publicznej rządowej i samorządowej, odnajdują się w zakresie władzy wykonawczej oraz w sektorze prywatnym. Obejmują stanowiska kierownicze i eksperckie.
 

Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni program kształcenia i siatka zajęć może się różnić. Kierunki studiów w Katowicach takie jak administracja wypełnione są nie tylko przedmiotami związanymi stricte z administracją, ale także związanymi z prawem, ekonomią i naukami społecznymi. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, kierunkowe, specjalizacyjne, fakultatywne. Rozwijają zdolności komunikacyjne, analityczne, a także predyspozycje językowe, które ułatwiają kontakty międzynarodowe. Interdyscyplinarne kształcenie obejmuje również funkcjonowanie instytucji i urzędów oraz kwestie charakterystyczne dla spraw budżetowych i ubezpieczeń.

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • nauka o administracji
 • konstytucyjny system organów państwowych
 • podstawy zarządzania w administracji
 • prawo cywilne z umowami w administracji
 • podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
 • prawo administracyjne
 • publiczne prawo gospodarcze
 • zamówienia publiczne
 • legislacja administracyjna
 • instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • prawo pracy i prawo urzędnicze

 

Ogólne cele kształcenia

Studia z zakresu administracji to kierunek, który kształci przyszłych specjalistów do pracy np. w administracji publicznej, samorządowej oraz w sektorze prywatnym. Osoby, które ukończyły administrację mogą znaleźć pracę m.in. w urzędach administracji publicznej na różnych szczeblach, w firmach konsultingowych, w instytucjach finansowych, w firmach usługowych oraz w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych. W zależności od specjalizacji, absolwenci kierunku administracji mogą pracować na stanowiskach np. kierowniczych, specjalistycznych, analitycznych czy doradczych.

Podczas studiów z administracji studenci zdobywają wiedzę z zakresu m.in. prawa administracyjnego, zarządzania publicznego, finansów publicznych, polityki społecznej oraz rynku pracy. Wymagana jest również dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe, które pozwalają na zdobycie doświadczenia w pracy w administracji publicznej czy sektorze prywatnym.

Przedmioty na studiach z administracji obejmują m.in. podstawy prawa administracyjnego, zarządzanie publiczne, finanse publiczne, politykę społeczną oraz rynki pracy. W ramach studiów studenci uczą się również np. praktycznych umiejętności, takich jak redagowanie dokumentów, prowadzenie spotkań czy organizowanie kampanii społecznych. W zależności od specjalizacji, studenci mogą skupić się na zarządzaniu zasobami ludzkimi, marketingu i public relations, finansach czy na praktycznym przygotowaniu do pracy w administracji publicznej.

 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu oraz jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŚ oraz na uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 1940 zł do 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek administracja

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Przyjmowanie studentów na poszczególne kierunki studiów w Katowicach opiera się na limicie miejsc ustalonym przez uczelnie na dany kierunek. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wymagania rekrutacyjne, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie.  

Limity miejsc na kierunku administracja w Katowicach

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: 150

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku administracja w Katowicach w uczelniach publicznych są bezpłatne. Jednak na uczelniach niepublicznych, a także w trybie niestacjonarnym w uczelniach prywatnych, jak i publicznych są płatne. Ceny mogą się różnic w zależności od wybranej uczelni. Istnieje również możliwość rozłożenia czesnego na raty. 

 

Ceny studiów na kierunku administracja w Katowicach

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji): od 4600 zł
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: od 3075 zł
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej: od 1940 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Po zarejestrowaniu swojej aplikacji, każdy z kandydatów z niecierpliwością oczekuje wyników rekrutacji. Daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych są ustalane indywidualnie na poszczególnych uczelniach. Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK. Przyszli studenci znajdą tam informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu na studia. W systemie znajdzie się także informacja o uzyskanej liczbie punktów w procesie rekrutacyjnym.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: 10.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po zarejestrowaniu swojej kandydatury w systemie kandydaci muszą również złożyć niezbędne dokumenty, które są potwierdzeniem uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym. Sposób składania dokumentów może różnić się na poszczególnych uczelniach, jednak najczęściej dokumenty należy złożyć osobiście, w siedzibie wydziału. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Przyszli studenci muszą pamiętać o tym, aby dokumenty były kompletne. Niezbędne może okazać się również zdjęcie.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja na stronie internetowej, kolejnym złożenie dokumentów przez kandydata. Uczelnie rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej – jest to potwierdzenie wyników maturalnych, a także pozwala to na wpisanie kandydata na listę studentów, którzy rozpoczną zajęcia już w październiku. Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle kilka dni. Co, jeśli się spóźnią? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie.

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Administracji?

Administracja jest kierunkiem umożliwiającym pozyskanie szerokiej wiedzy, której trzonem są zagadnienia dotyczące prawa administracyjnego, nauki administracji oraz prawa konstytucyjnego, jak również elementów ekonomii i socjologii. Takie wykształcenie, poparte jasno określonymi umiejętnościami, pozwala rozwijać karierę urzędniczą w organach administracji państwowej i samorządowej, zajmować stanowiska specjalistyczne i kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, czy też zasilać szeregi służby cywilnej. A ile zarabiają osoby, które ukończyły ten kierunek kształcenia?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • specjalista administracji publicznej – 4320 złotych
 • dyrektor do spraw administracyjnych – 8350 złotych
 • podinspektor administracji państwowej – 3600 złotych
 • kierownik do spraw administracyjnych – 5500 złotych
 • kierownik sekretariatu – 4400 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja jest kierunkiem, którego ukończenie pozwala zajmować różnorodne stanowiska i właśnie dlatego cieszy się sporym zainteresowaniem kandydatów. Studia kształcą przyszłych urzędników, funkcjonariuszy służby publicznej, menadżerów kultury, a także kadrę zarządzającą przedsiębiorstw oraz instytucji krajowych i międzynarodowych. Administracja to propozycja kształcenia, dzięki której można pozyskać wszechstronną wiedzę, znajdującą zastosowanie w wielu miejscach, składającą się z zagadnień dotyczących prawa, podatków, zamówień publicznych, statystyki i demografii, a zatem proces kształcenia pozwala rozwijać rozmaite zainteresowania, zwłaszcza że coraz częściej kierunek ten oferuje studentom specjalności.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Katowicach i województwie śląskim, zainteresowani studiowaniem Administracji mają do wyboru dwie możliwości. Jedną z nich jest uczelnia publiczna, oferująca naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Drugą możliwością jest uczelnia niepubliczna, która również oferuje kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Różnica, którą warto zaznaczyć jest fakt, iż studia w uczelni niepublicznej – niezależnie od formy odbywania zajęć – są odpłatne.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

 

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja?

Nawet jeśli wydaje się, że urzędników jest już wystarczająco, kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim takie jak administracja cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że pozwalają na pracę w różnych sektorach życia.
 
Monika, studentka pierwszego roku studiów magisterskich, mówi:
Czasem czuję się tak, jakbym studiowała prawo. Zajęć i wykładów z różnych rodzajów prawa jest naprawdę dużo. Ma to jednak sens. Jest ciekawie, dlatego zdecydowałam się na kontynuowanie tego kierunku na studiach magisterskich.

Poziom i tryb studiów


Kierunki prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

Wanda odpowiedz

Ja najbardziej obawiałam się powrotu na magisterkę po przerwie na wychowanie dziecka. Wcześniej realizowałam studia I stopnia stacjonarnie, ale przypadkiem trafiłam na ofertę WSKZ i ostatecznie robie magisterke online, przynajmniej sama decyduje jak duzo materiału przerobie i czesto siadam sobie do tego w weekend, jak jest spokojniej ;)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia