O uczelni - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

wsb Gdańsk

O uczelni – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa niepublicznych uczelni w kraju. Jednym z miast, w którym WSB prowadzi kształcenie jest Gdańsk.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku powstała w 1998 roku i od początku funkcjonowania zaznaczyła swoją obecność na edukacyjnej mapie. Dzisiaj należy do najchętniej wybieranych uczelni, która przyciąga kandydatów bogatą ofertą dydaktyczną, naciskiem kładzionym na pozyskiwanie wiedzy praktycznej, jak również warunkami kształcenia, dzięki którym każdy student bez trudu może pogodzić naukę z życiem prywatnym bądź zawodowym.

 

STUDIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe, studia podyplomowe połączone ze studiami drugiego stopnia, studia doktoranckie w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, a także studia MBA, czyli Master of Business Administration, nakierowane na szeroko rozumiany rozwój kompetencji biznesowych niezbędnych do skutecznego zarządzania.

Oferta dydaktyczna stanowi bogatą mieszankę dyscyplin, bowiem widnieją w niej między innymi kierunki i specjalności związane z prawem, psychologią, informatyką, czy filologią. Oprócz tego, uczelnia oferuje liczne kursy i szkolenia.

 

WYKŁADOWCY

Nad realizacją innowacyjnych programów kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku czuwa doświadczone grono wykładowców, złożone z doświadczonych praktyków, a także przedstawicieli środowiska biznesu.

 

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku mieści się przy alei Grunwaldzkiej 238A, w dzielnicy Wrzeszcz, dobrze skomunikowanej części miasta. Na zajęcia można dotrzeć tramwajem, autobusem, jak również liniami kolejowymi PKM i SKM. Obiekt uczelni to nowocześnie wyposażone sale ćwiczeniowe, wykładowe oraz laboratoria komputerowe posiadające sprzęt audiowizualny. Budynek dostosowany jest także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Komentarze (0)