Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu odbędzie się w terminie nie wcześniej niż od 16 maja 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.asp.wroc.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 16 maja 2022

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.asp.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Limity przyjęć znajdziesz tutaj

Regulamin postępowania rekrutacyjnego znajdziesz tutaj

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (8 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ASP mogą aplikować na 11 kierunków studiów stacjonarnych oraz 4 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki 2022/2023

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • architektura wnętrz
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • malarstwo
 • mediacja sztuki
 • rysunek
 • rzeźba
 • scenografia
 • studia doktoranckie
 • sztuka i wzornictwo ceramiki
 • sztuka i wzornictwo szkła
 • sztuka mediów
 • wzornictwo

Dowiedz się więcej: asp.wroc.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Historia Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu rozpoczyna się w styczniu 1946 roku. Wtedy to do Wrocławia przybywa Eugeniusz Geppert- malarz reprezentujący w latach 20. nurt nowego klasycyzmu, przedstawiciel koloryzmu i abstrakcji aluzyjnej- z misją założenia Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych.

Z biegiem lat uczelnia poszerza zakres kształcenia, wychowuje nowe pokolenia twórców i staje się znaczącym ośrodkiem kulturo- i opiniotwórczym. Dzisiaj, wrocławska ASP to nie tylko miejsce kształcenia, ale i wyjątkowa społeczność oraz centrum porozumienia pomiędzy kulturą, nauką i sztuką.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem działalności uczelnia jest Visiting Professors Program, w ramach którego zapraszani profesorowie i artyści wizytujący prowadzą zajęcia, seminaria, wykłady i warsztaty. Spotkania z ciekawymi przedstawicielami świata sztuki inspirują studentów, dają szansę na prezentację odmiennych postaw artystycznych, inicjują rozmowę o sztuce współczesnej, wspierają nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych, jak również poszerzają ofertę pracowni specjalistycznych.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu składa się z pięciu wydziałów, kształcących studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na pięciu kierunkach w formie niestacjonarnej. W ofercie dydaktycznej znajdują się: Malarstwo, Rzeźba, Mediacja sztuki, Grafika, Sztuka mediów, Architektura wnętrz, Scenografia, Wzornictwo, Sztuka i wzornictwo ceramiki, Sztuka i wzornictwo szkła, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki w zakresie konserwacji i restauracji ceramiki i szkła.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: znaleziono 12

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Wydział Ceramiki i Szkła

jednolite

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Malarstwa

I stopnia, II stopnia, jednolite

niestacjonarne, stacjonarne

Mediacja sztuki
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rysunek
Wydział Malarstwa

I stopnia

stacjonarne

Rzeźba
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki

jednolite

stacjonarne

Scenografia
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

jednolite

stacjonarne

Sztuka i wzornictwo ceramiki
Wydział Ceramiki i Szkła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka i wzornictwo szkła
Wydział Ceramiki i Szkła

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuka mediów
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wzornictwo
Wydział Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Komentarze (0)