Dietetyka

Dietetyka

Dietetyka – Uczelnia Społeczno- Medyczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku Dietetyka w Uczelni Społeczno - Medycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Dietetyka jest kierunkiem, który nieustannie zyskuje na popularności. Wzrost zainteresowania tą dziedziną wynika przede wszystkim ze zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, które coraz większą wagę przywiązuje do aspektów żywienia i zdrowia. W jaki sposób poznać zasady żywienia, zasady dokonywania oceny stanu odżywienia, czy też sposoby zapobiegania chorobom zależnym od żywienia? To proste. Wystarczy wybrać studia w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Dietetyka w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Studenci nabywają umiejętności planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, jak również organizowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów. Ponadto, studenci Uczelni Społeczno- Medycznej otrzymują wybór rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy specjalistycznej, a służą temu ścieżki kształcenia, do których należą: Dietetyka kliniczna, Dietetyka sportowa i odnowa biologiczna, Poradnictwo żywieniowe, Psychodietetyka ora Psychodietetyka z elementami obesitologii.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dietetyka w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie oparte są na bogatym programie nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy żywienia człowieka,
 • podstawy opieki nad chorym,
 • biochemia ogólna i żywności,
 • podstawy technologii produkcji potraw,
 • socjologia medycyny,
 • prawo i ekonomika w ochronie zdrowia,
 • żywienie w chorobie,
 • ekologia i ochrona przyrody

 

Nabywane umiejętności

Studenci Dietetyki w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie rozpoznawania chorób żywieniowozależnych, planowania i wdrażania odpowiedniego sposobu żywienia indywidualnego i zbiorowego dla różnych grup ludności, planowania i wdrażania leczenia dietetycznego, analizowania procesów metabolicznych i mechanizmów ich regulacji, kontroli jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu kształcenia? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Dietetyki w Uczelni Społeczno- Medycznej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w gabinetach dietetycznych, publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach sportowych, sanatoriach, uzdrowiskach, gabinetach odnowy biologicznej.

 

Opinie

Dietetyka należy do grona bardzo popularnych kierunków. Dzięki dużemu zainteresowaniu kierunek ten występuje w bardzo wielu ofertach edukacyjnych. Na którą z nich się zdecydować? Którą uczelnię wybrać? Planując studia w Warszawie warto poznać bliżej omawianą przez nas szkołę wyższą. Jakie ma Uczelnia Społeczno- Medyczna w Warszawie opinie? Daria, studentka Dietetyki mówi:

„Wybrałam studia w Uczelni Społeczno- Medycznej, ponieważ oferuje dużo, różnych specjalności i daje szanse na zdobycie wiedzy praktycznej, czyli takiej, którą rzeczywiście można wykorzystać. Polecam każdemu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dietetykę w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Dietetyka w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii człowieka,
 • biochemii ogólnej i żywności,
 • chemii żywności,
 • leczenia dietetycznego chorób uwarunkowanych genetycznie,
 • socjologii medycyny,
 • wpływu chorób na stan odżywienia,
 • zagrożeń zdrowotnych wynikających z niewłaściwego odżywiania,
 • analizy i oceny jakości żywności

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dietetyka:

Absolwent kierunku Dietetyka w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • gabinetach dietetycznych,
 • publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia,
 • ośrodkach sportowych,
 • sanatoriach,
 • uzdrowiskach,
 • gabinetach odnowy biologicznej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Komentarze (0)