Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

25.01.2022

Pedagogika – Uczelnia Społeczno- Medyczna w Warszawie 2022

Studia na kierunku Pedagogika w Uczelni Społeczno - Medycznej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku pedagogika w USM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Pedagogika jest najlepszym przykładem kierunku studiów, który dostosowuje się do potrzeb i wymagań współczesności. W swojej przestrzeni łączy się z różnymi dyscyplinami, aby jak najlepiej odpowiadać na istniejące problemy edukacyjne i społeczne. To kierunek dla osób otwartych, wrażliwych, cierpliwych i lubiących wyzwania. Gdzie można studiować Pedagogikę? W Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Pedagogika w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Studenci zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi między innymi z antropologią kulturową, współczesnymi problemami edukacji, metodologią badań pedagogicznych, a także rozwojem człowieka w cyklu życia i patologiami, które mogą się u niego pojawiać zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym. Ponadto, studenci Pedagogiki w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie otrzymują szeroki wybór ścieżek specjalizacyjnych, w gronie których znajdują się: Pedagogika resocjalizacyjna, Logopedia, Pedagog szkolny z terapią pedagogiczną, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia rozwojowa,
 • dydaktyka ogólna,
 • polityka i prawo oświatowe,
 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • emisja głosu,
 • wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką,
 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,
 • doradztwo edukacyjno- zawodowe,
 • podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka, analizowania i interpretowania zjawisk społecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania, analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po zakończeniu nauki? Absolwenci Pedagogiki w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkołach, placówkach interwencyjnych, jednostkach penitencjarnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, zakładach poprawczych, centrach pomocy rodzinie, mediach, gabinetach logopedycznych.

 

Opinie

Pedagogika to jeden z najpopularniejszych i najcenniejszych kierunków kształcenia. Gdzie ją studiować? Którą uczelnię wybrać? Warto przyjrzeć się bliżej omawianej uczelni? Jakie ma Uczelnia Społeczno- Medyczna w Warszawie opinie? Karolina, studentka Pedagogiki mówi:

„Wybrałam Pedagogikę w Uczelni Społeczno- Medycznej, ponieważ chciałam rozwijać się w zakresie logopedii. Tutaj znalazłam odpowiedni program, ciekawe zajęcia, świetnych, doświadczonych wykładowców. Inni też powinni zwrócić uwagę na USM. Na pewno im się spodoba.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia Warszawa

Pedagogika studia

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Warszawie

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pedagogika w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metodologii badań psychologicznych,
 • podstaw prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole,
 • terapii logopedycznej,
 • profilaktyki uzależnień,
 • metodologii badań społecznych,
 • emisji głosu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika w Uczelni Społeczno- Medycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach,
 • placówkach interwencyjnych,
 • jednostkach penitencjarnych,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • zakładach poprawczych,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • mediach,
 • gabinetach logopedycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

Komentarze (0)