Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbędzie się w terminie od 8 czerwca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.ukw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Studia stacjonarne pierwszego stopnia Stacjonarne jednolite studia magisterskie Stacjonarne drugiego stopnia

Etap rekrutacji

Termin

Rozpoczęcie rejestracji internetowej

8 czerwca 2022

Zakończenie rejestracji internetowej

Ostatni dzień wpłaty opłaty rekrutacyjnej

WAŻNE: Kandydaci chcący zrezygnować z udziału w rekrutacji mają termin do 11 lipca, do godz. 24.00. W przypadku późniejszej rezygnacji opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 

 

11 lipca 2022

Egzaminy wstępne

12-13 lipca 2022

Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

15 lipca 2022

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia

WAŻNE: Dokumenty przesyłane pocztą muszą trafić na UKW do 20 lipca 2022,

do godz. 14.00. Prosimy o przesyłanie dokumentów listem poleconym priorytetowym. Dokumenty przesłane po terminie trafią na Komisję Odwoławczą.

19-20 lipca 2022

Ogłoszenie wstępnych wyników kwalifikacji

 

26 lipca 2022

 

Ogłoszenie list kandydatów wpisanych na studia

 

27 lipca 2022

 

Ostatni dzień przyjmowania wniosków o zwrot opłaty rekrutacyjnej

 

29 lipca 2022

 

Ogłoszenie dodatkowych naborów na studia

 

5 sierpnia 2022

 

rozpatrzenie odwołań (termin orientacyjny)

 

3 września 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.ukw.edu.pl

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacujną znajdziesz tutaj

Załącznik do uchwały znadziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Bydgoszczy

kierunki studiów w Bydgoszczy

uczelnie i studia w Bydgoszczy

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (51 kierunków) i drugiego (33 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UKW mogą aplikować na 55 kierunków studiów stacjonarnych oraz 33 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • biologia
 • biotechnologia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • filologia angielska
 • filologia polska
 • filologia rosyjska
 • filozofia
 • fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
 • fizyka
 • geografia
 • germanistyka
 • historia
 • humanistyka drugiej generacji
 • informatyka
 • innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria techniczno-informatyczna
 • językoznawstwo
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana angielsko - arabska
 • lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
 • lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
 • lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska
 • literaturoznawstwo
 • logopedia
 • matematyka
 • mechatronika
 • nauki biologiczne
 • nauki o polityce i administracji
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
 • pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • politologia
 • praca socjalna
 • prawo w biznesie
 • przewodnictwo i pilotaż turystyczny
 • psychologia
 • rewitalizacja dróg wodnych
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuki muzyczne
 • turystyka i rekreacja
 • wojskoznawstwo
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
 • zarządzanie kryzysowe w środowisku

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko- pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizuje kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Ponadto, prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

Poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań służą nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Studenci UKW mogą uczestniczyć w pracach licznych kół naukowych, Akademickiego Centrum Wolontariatu, jak również w mediach, bowiem na uczelni funkcjonują redakcje gazet studenckich oraz pierwsze studenckie radio w Bydgoszczy.

W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy znajdują się kierunki z obszarów nauk humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych, pedagogicznych, sportu i edukacji muzycznej. W katalogu dydaktycznym, oprócz kierunków, które uznać można za standardowe, czyli Administracji, Ekonomii, czy Historii widnieją kierunki innowacyjne, takie jak: Cyberdemokracja i studia nad rozwojem, Humanistyka drugiej generacji, Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną, czy Rewitalizacja dróg wodnych. Niektóre z tych kierunków to jedyne takie kierunki w Polsce, a nawet Europie.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 08.06.2022 do 11.07.2022 od 08.06.2022 do 12.09.2022
Studia II stopnia od 08.06.2022 do 11.07.2022 od 08.06.2022 do 12.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2022 do 11.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 08.06.2022 do 12.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 08.06.2022 do 12.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: znaleziono 86

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edytorstwo
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia angielska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Fizyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Geografia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geografia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Germanistyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Historia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Humanistyka drugiej generacji
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria techniczno-informatyczna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria techniczno-informatyczna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - arabska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - arabska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - niemiecka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana angielsko - rosyjska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana niemiecko - rosyjska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana rosyjsko - chińska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Logopedia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterpią
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia jednolite magisterskie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przewodnictwo i pilotaż turystyczny
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Psychologia
Studia jednolite magisterskie

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Rewitalizacja dróg wodnych
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wojskoznawstwo
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków
Studia II stopnia

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe w środowisku
Studia I stopnia

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)