Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2024/2025

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2024/2025

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 20 maja do 14 lipca 2024 r.  Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na ZUT zostaną ogłoszone 31 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na 

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Oferta dydaktyczna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: dietetyka oraz zarządzanie.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w ZUT ubiegało się 2139 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie przygotował ponad 3 tys. miejsc na 49 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się informatyka, na którą aplikowało ponad 550 osób. Do popularnych kierunków należały także: architektura (ponad 150 zgłoszeń), budownictwo (ponad 100 zgłoszeń), logistyka (100 zgłoszeń) oraz mechatronika (100 zgłoszeń).

 

Zachniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 40 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (47 kierunków) i drugiego (34 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na ZUT mogą aplikować na 49 kierunków studiów stacjonarnych oraz 25 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunki 2024/2025

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Agrobioinżynieria - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Aquaculture and fisheries - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Architektura - Wydział Architektury
 • Architektura krajobrazu - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektryczny
 • Bezpieczeństwo techniczne - Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Budownictwo inżynier europejski - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Chemia - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Chemical engineering - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Chłodnictwo i klimatyzacja - Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Economics - Wydział Ekonomiczny
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny
 • Energetyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Gospodarka turystyczna - Wydział Ekonomiczny
 • Ichtiologia i akwakultura - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Informatyka - Wydział Informatyki
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Inżynieria materiałów i nanomateriałów - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • Inżynieria transportu - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Inżynieria w medycynie - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Kynologia - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Logistyka - Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Materials engineering - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Materials science and engineering - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Mechanika i robotyzacja przemysłu - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Mechatronika - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Mikrobiologia - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Oceanotechnika - Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Ochrona środowiska - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Odnawialne źródła energii - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Ogrodnictwo - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia - Wydział Architektury
 • Rolnictwo - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Technologia chemiczna - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • Technologia żywności i żywienie człowieka - Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Technologie materiałowe i spawalnicze - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Teleinformatyka - Wydział Elektryczny
 • Transport - Wydział Techniki Morskiej i Transportu
 • Uprawa winorośli i winiarstwo - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomiczny
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Zootechnika - Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Dowiedz się więcej: zut.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 20 maja do 14 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunek architektura - I tura od 20 maja do 16 czerwca 2024
Egzamin wstępny (kierunek architektura,projektowanie architektury wnętrz i otoczenia) czerwiec 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

31 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 maja do 13 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 6 września 2024
Składanie dokumentów od 22 sierpnia do 4 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 maja do 20 sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 6 września 2024
Składanie dokumentów od 22 sierpnia do 4 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 20 maja do sierpnia 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2024
Składanie dokumentów od sierpnia do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.zut.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Szczecinie

kierunki studiów w Szczecinie

uczelnie i studia w Szczecinie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na ZUT w Szczecinie 

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie powiększyła się o 4 nowe kierunków studiów. Na kandydatów czekają: agrobioinżynieria, budownictwo - inżynier europejski, gospodarka turystyczna, mechanika i robotyzacja przemysłu oraz technologie materiałowe i spawalnicze.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Zachodnipomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

W systemie rekrutacyjnym ZUT na studia stacjonarne I stopnia zarejestrowało się 2096 kandydatów, w tym 2013 osób zostało zakwalifikowanych do przyjęcia. Uniwersytet przygotował 2,3 tys. miejsc na 47 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie)

W rekrutacji 2022/2023 najwięcej osób zaaplikowało na informatykę (501), architekturę (127), automatykę i robotykę (123), budownictwo (113), ekonomię (111), logistykę (89), zarządzanie (82) oraz kynologię (80).

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (ZUT) - najpopularniejsze kierunki studiów  w rekrutacji 2022/2023

 1. informatyka (501) - limit miejsc 320;
 2. architektura (127) - limit miejsc 75;
 3. automatyka i robotyka (123) - limit miejsc 90;
 4. budownictwo (113) - limit miejsc 150;
 5. ekonomia (111) - limit miejsc 90;
 6. logistyka (89) - limit miejsc 90;
 7. zarządzanie (82) - limit miejsc 60;
 8. kynologia (80) - limit miejsc 60.

*kandydaci zakwalifikowani.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny został utworzony w 2009 i powstał z połączenia dwóch dużych szczecińskich placówek- Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Za realizację studiów odpowiada dziesięć wydziałów, na których studenci mogą wybierać spośród niespełna pięćdziesięciu kierunków kształcenia.

Najistotniejszym celem działalności uczelni jest rozwijanie interdyscyplinarnych i multidyscyplinarnych kierunków badań i kształcenia, umożliwiających łączne rozwiązywanie problemów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oferuje studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studia podyplomowe i doktoranckie. Studenci otrzymują możliwość uczestnictwa w popularnym programie Erasmus+, umożliwiającym wyjazd zagraniczny na część studiów, bądź praktyki.

ZUT składa się z dziesięciu wydziałów, a większość z nich znajduje się w centrum Szczecina, co wiąże się z niemałą wygodą. Wizytówką uczelni jest nowoczesna infrastruktura naukowo- dydaktyczna, obejmująca między innymi liczne pracownie i laboratoria.

Oferta edukacyjna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie obejmuje kierunki od A do Z, a zatem można w niej odnaleźć między innymi Architekturę, Inżynierię transportu, Mechatronikę oraz Zarządzanie i inżynierię produkcji. W katalogu dydaktycznym nie brakuje również kierunków realizowanych w języku angielskim: Materials Science and Engineering, Aquaculture and Fisheries, czy Economics

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 20.05.2024 do 14.07.2024 od 20.05.2024
Studia II stopnia od 20.05.2024 od 20.05.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 20.05.2024 do 14.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - studia 2024

Studia podyplomowe - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie : znaleziono 12

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku

Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji iwe
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Opis kierunku

Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Opis kierunku

Programowanie komputerów
Wydział Informatyki

Opis kierunku

Programowanie z elementami systemów wbudowanych
Wydział Informatyki

Opis kierunku

Rachunkowość
Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

Rehabilitacja zwierząt
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

Rolnictwo i ocena stanu upraw rolniczych
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Opis kierunku

Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju
Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Opis kierunku

Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Opis kierunku

Wycena nieruchomości
Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wydział Ekonomiczny

Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż więcej

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Komentarze (0)