Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Problemy bezpieczeństwa są nierozerwalnym elementem życia człowieka, ponieważ bezpośrednio dotyczą jego funkcjonowania w określonym świecie. Niezależnie od tego w jaki sposób jest ono definiowane, jest ono potrzebą, prawem, a także podstawą rozwoju. Kierunek taki jak Bezpieczeństwo wewnętrzne coraz częściej występuje w ofertach dydaktycznych coraz liczniejszych uczelni, ale żeby studiować online należy zwrócić się ku Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowanym w trybie online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzącej podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Kierunek oferuje studentom ścieżki specjalizacyjne, a są to: Bezpieczeństwo portów lotniczych i łańcucha dostaw, Obronność państwa, Zarządzanie kryzysowe.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi oparte są na bogatym programie nauczania. W toku zajęć omawiane są między innymi takie zagadnienia jak:

 • psychologia i socjologia,
 • bezpieczeństwo państwa,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa cywilnego,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, przewodzenia w zmiennym otoczeniu, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, analizowania zagrożeń przestępczością, wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych, prowadzenia mediacji i negocjacji, zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym w okresie pandemii.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w portach lotniczych, przedsiębiorstwach powiązanych z transportem pasażerskim, strukturach sił zbrojnych RP, służbach ochrony, cywilnych służbach mundurowych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek, który z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Odnalezienie odpowiedniej oferty edukacyjnej, proponującej kształcenie w tradycyjnej formie nie stanowi problemu. Odnalezienie odpowiedniej oferty proponującej naukę online jest już pewnym wyzwaniem, bowiem nie każda uczelnia realizuje studia online, a nawet jeśli, to oferty bywają dość skromne. Co zatem robić? Chcąc podjąć studia online na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne należy skierować uwagę na AHE. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Maciek, student Bezpieczeństwa wewnętrznego online mówi:

„Studia w AHE to ciekawe zajęcia, ciekawe specjalności, wiele możliwości rozwijania zainteresowań. A studia online? To coś zupełnie innego niż studia tradycyjne. Dla mnie są lepsze, bardziej komfortowe, konkretne.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne online w AHE Łódź:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozpoznawania głównych mechanizmów funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych,
 • przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • analizowania zagrożeń przestępczością,
 • wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzania kryzysowego w porcie lotniczym w okresie pandemii,
 • strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • portach lotniczych,
 • przedsiębiorstwach powiązanych z transportem pasażerskim,
 • strukturach sił zbrojnych RP,
 • służbach ochrony,
 • cywilnych służbach mundurowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)