Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

11.04.2022

Pedagogika studia online – Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Pedagogika, realizowana w formie tradycyjnej, należy do grona najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Pedagogika realizowana w formie online nie cieszy się już tak dużym powodzeniem, bowiem niełatwo odnaleźć ją w katalogach dydaktycznych. Gdzie można zatem zdobyć wysokiej jakości wykształcenie pedagogiczne, studiując w trybie online? W Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Studia na kierunku pedagogika - studia online w AHE ŁÓDŹ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika, realizowanym w trybie online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która stanowi podstawę przygotowania do wykonywania przyszłego zawodu pedagoga. Kierunek oferuje studentom liczne ścieżki specjalizacyjne, do których należą: Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Coaching, Pedagogika resocjalizacyjna (na studiach pierwszego stopnia), Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą społeczną, Pedagogika resocjalizacyjna z terapią, Doradztwo zawodowe i personalne z e- mentoringiem, Coaching, Terapia pedagogiczna (na studiach drugiego stopnia).

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • edukacja zdrowotna i ekologiczna,
 • metody badań pedagogicznych,
 • profilaktyka społeczna,
 • socjologia wychowania,
 • współczesne kierunki wychowania

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie sporządzania diagnozy pedagogicznej, planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych, prowadzenia zajęć diagnostyczno- wspomagających i terapeutycznych, negocjacji i mediacji w sytuacjach konfliktowych, udzielania pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Sprawdź

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi kierunki studiów

Akademia Humanisytczno - Ekonomiczna w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Pedagogiki online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach i szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, urzędach pracy, instytucjach szkoleniowych, agencjach doradztwa personalnego, zakładach poprawczych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach leczenia uzależnień, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Opinie

Studiowanie w formie online zyskuje nowych zwolenników, ale nie wszędzie oferty nauki w tym trybie można zaliczyć do bogatych i interesujących. W której uczelni podjąć studia? Która szkoła wyższa oferuje interesujące zajęcia i wysoki poziom nauczania? Zastanawiając się nad studiami online warto zapoznać się bliżej z ofertą dydaktyczną AHE. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Oliwia, studentka Pedagogiki online mówi:

„Podoba mi się studiowanie online. Na początku nie miałam pewności, czy wybrałam słuszną formę studiów, ale po niedługim czasie zrozumiałam, że właśnie na studiach online można najmocniej skupić się na nauce. A dlaczego akurat w AHE? To proste. Tylko ta uczelnia ma tak bogaty wybór kierunków.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę online w AHE Łódź:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • sporządzania diagnozy pedagogicznej,
 • planowania oddziaływań wychowawczych i korekcyjnych,
 • prowadzenia zajęć diagnostyczno- wspomagających i terapeutycznych,
 • negocjacji i mediacji w sytuacjach konfliktowych,
 • udzielania pomocy uczniom w wyborze ścieżki edukacyjno- zawodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika studia online:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach i szkołach,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • urzędach pracy,
 • instytucjach szkoleniowych,
 • agencjach doradztwa personalnego,
 • zakładach poprawczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • placówkach leczenia uzależnień,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Filia w Jaśle

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Trzciance

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Sieradzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Świdnicy

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Studia online AHE w Łodzi

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Filia w Jaśle

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Trzciance

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Wodzisławiu Śląskim

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Sieradzu

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Studia online AHE w Łodzi

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)