Budownictwo studia wojskowe

Budownictwo studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Budownictwo studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia wojskowe prowadzone w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie realizowane są jako jednolite studia magisterskie, a zatem obejmują dziesięć semestrów nauki i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Jednym z kierunków znajdujących się w ofercie dydaktycznej uczelni jest Budownictwo.

Kształcenie w ramach studiów wojskowych na kierunku Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania obiektów budowlanych konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych, technologii i organizacji procesów budowlanych oraz zarządzania w budownictwie, rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w wykonawstwie, projektowaniu i służbach nadzoru budowlanego.

Celem kształcenia w ramach studiów wojskowych jest również przygotowanie kandydatów do dowodzenia i realizacji zadań na pierwszym stanowisku oficerskim, w warunkach kryzysu i wojny oraz podczas pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Budownictwo w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej podzielony jest na dwie grupy zajęć: grupę zajęć bloku wojskowego oraz grupę zajęć bloku kierunku politechnicznego. W toku studiów realizowane są między innymi takie przedmioty jak:

 • przywództwo w dowodzeniu,
 • działania pokojowe i stabilizacyjne,
 • topografia wojskowa,
 • zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych,
 • matematyka,
 • metody obliczeniowe,
 • hydraulika i hydrologia,
 • fizyka budowli,
 • metody komputerowe,
 • wytrzymałość materiałów,
 • konstrukcje betonowe,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym,
 • rozbudowa inżynieryjna terenu,
 • eksploatacja wojskowych obiektów budowlanych

 

Nabywane umiejętności

Studenci studiów wojskowych na kierunku Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: skutecznego przywództwa w grupie formalnej i nieformalnej, postawienia czytelnych zadań podwładnym według obowiązujących regulaminów, sporządzania opinii służbowej, stosowania wojskowych symboli graficznych, posługiwania się mapą w różnych warunkach terenowych.

Oprócz tego, studenci Budownictwa posiadają umiejętności w zakresie planowania i przeprowadzania eksperymentów, obliczania strumieni ciepła i rozkładu temperatury w stanie stacjonarnym w przegrodzie budowlanej, wykorzystywania metod analitycznych dynamiki budowli do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich, interpretowania rysunków architektonicznych, rysunków budowlanych, rysunków konstrukcyjnych, przeprowadzania analizy statycznej i wytrzymałościowej elementów konstrukcji, interpretowania wyników badań geotechnicznych.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Budownictwo w Wojskowej Akademii Technicznej otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Karol, student Budownictwa na studiach wojskowych mówi:

„Studia wojskowe to studia pewne, gwarantujące przyszłość. Kiedy studenci na innych uczelniach czasami nie wiedzą, jak potoczą się ich losy, my- studenci studiów wojskowych- wiemy, co chcemy robić i jak poprowadzić swoje kariery. Studia wojskowe w WAT to przyszłość.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BUDOWNICTWO STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Budownictwo studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo na studiach wojskowych w WAT Warszawa:

Absolwent kierunku Budownictwo studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • przywództwa w grupie formalnej i nieformalnej,
 • posługiwania się mapą w różnych warunkach terenowych,
 • procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych stosowanych w budownictwie,
 • funkcjonowania, projektowania systemów i procesów w budownictwie,
 • taktyki zabezpieczenia logistycznego wojsk w walce i operacji,
 • planowania, organizowania i kontroli zadań budowlanych w obszarze zabezpieczenia działań wojsk,
 • ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych,
 • organizacji produkcji budowlanej,
 • budownictwa fortyfikacyjnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo studia wojskowe:

Absolwent kierunku Budownictwo studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)