Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe

Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe

Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia cywilne na kierunku Elektronika i telekomunikacja kształcą specjalistów z zakresu elektroniki profesjonalnej i użytkowej, współczesnych układów i systemów telekomunikacyjnych analogowych i cyfrowych, technik informacyjno- pomiarowych oraz przetwarzania danych i graficznej prezentacji wyników. A czym charakteryzują się studia wojskowe? Przede wszystkim tym, że po zakończeniu nauki absolwenci kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kształcenie na studiach wojskowych na kierunku Elektronika i telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu: miernictwa elektronicznego, inżynierii materiałowej, przetwarzania sygnałów, układów analogowych i cyfrowych, technik bardzo wysokiej częstotliwości, optoelektroniki, języków programowania, systemów i sieci telekomunikacyjnych oraz konstrukcji urządzeń elektronicznych.

Ponadto, studenci nabywają umiejętności w zakresie: eksploatacji analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych, telekomunikacyjnych, anten, techniki mikrofalowej oraz optoelektroniki, projektowania układów analogowych i cyfrowych, modelowania i symulacji systemów oraz komputerowego wspomagania procesu projektowania, czy instalowania i eksploatacji urządzeń i systemów zabezpieczenia technicznego różnorodnych obiektów.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Elektronika i telekomunikacja na studiach wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oparte są na bogatym programie kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • wprowadzenie do metrologii,
 • fizyka,
 • obwody i sygnały,
 • elementy półprzewodnikowe,
 • miernictwo elektroniczne,
 • podstawy przetwarzania sygnałów,
 • systemy i sieci telekomunikacyjne,
 • technika mikrofalowa,
 • prototypowanie układów elektronicznych,
 • kompatybilność elektromagnetyczna

Ponadto, studenci mogą wybrać jedną z dostępnych specjalności, a są to: Eksploatacja systemów łączności, Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne, Radiolokacja, Radionawigacja, Metrologia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci studiów wojskowych na kierunku Elektronika i telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie interpretowania uzyskanych wyników pomiarów z uwzględnieniem rachunku błędów, posługiwania się właściwymi sposobami odwzorowania graficznego do wykonania dokumentacji technicznej, opracowywania algorytmu i programu dla zadania inżynierskiego.

Rozwijają się w obszarach eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów radionawigacyjnych naziemnych i pokładowych, zakłóceń radiolokacyjnych, projektowania, technologii realizacji oraz eksploatacji podzespołów z zakresu techniki mikrofalowej oraz urządzeń nadawczo – odbiorczych, rozwiązań technicznych wykorzystywanych w działalności metrologicznej.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Elektronika i telekomunikacja w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Marcin, student Elektroniki i telekomunikacji na studiach wojskowych mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej to wiedza, umiejętności i kompetencje, a przede wszystkim pewność. Pewność odnośnie przyszłości po studiach.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Elektronikę i telekomunikację na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • metod sztucznej inteligencji,
 • układów analogowych i układów cyfrowych,
 • podstaw przetwarzania sygnałów,
 • propagacji fal elektromagnetycznych,
 • zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi,
 • systemów radiokomunikacyjnych,
 • wojskowych systemów łączności radiowej,
 • zabezpieczenia logistycznego działań taktycznych,
 • techniki mikroprocesorowej,
 • komputerowej analizy układów elektronicznych,
 • topografii wojskowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe:

Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)