Ekonomia

Ekonomia

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu - kierunki studiów

Ekonomia – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Trudno wyobrazić sobie, aby kierunek taki jak Ekonomia stracił na popularności. Dlaczego? Ponieważ na wiedzę z zakresu tej dziedziny zawsze będzie spore zainteresowanie na rynku. Co wydaje się oczywiste, studia ekonomiczne wybierają osoby, które chciałyby pełnić funkcje specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi, jak również osoby, którym marzy się prowadzenie własnej działalności gospodarczej. A w której uczelni mogą przygotować się do realizacji tych planów? W Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia poznanie szerokiego spektrum zagadnień z obszaru ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem procesów związanych z innowacyjnością, konkurencyjnością, integracją gospodarczą oraz globalizacją. Studenci pozyskują wiedzę z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, polityki gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa gospodarczego, modelowania zjawisk i procesów gospodarczych, a także gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Ponadto, w ramach studiów realizowane są specjalności: Przedsiębiorczość i finansowanie biznesu, Strategie rozwoju biznesu, Gospodarka regionalna (na studiach pierwszego stopnia), Ekonomia globalna i menedżerska, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Przedsiębiorczość i innowacje w warunkach globalizacji (na studiach drugiego stopnia).

 

Program studiów i przedmioty

W toku studiów studenci Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu omawiają zagadnienia związane między innymi z:

 • mikroekonomią,
 • makroekonomią,
 • rachunkowością,
 • polityką gospodarczą,
 • rynkami finansowymi,
 • analizą ekonomiczną

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie: posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej, wykorzystywania różnych koncepcji teoretycznych do analizy równowagi makroekonomicznej, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, wykorzystywania koncepcji teoretycznych do oceny systemów fiskalnych i podatkowych różnych krajów, stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych, analizy relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Ekonomii w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, firmach konsultingowych, firmach ratingowych, urzędach publicznych.

 

Opinie

Ekonomia należy do najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków. Można ją odnaleźć w ofertach dydaktycznych wielu uczelni, co może sprawiać pewne kłopoty i rodzić pytania, bowiem która z nich będzie najlepsza? Którą z nich wybrać? Planując podjęcie studiów w Poznaniu warto zapoznać się z propozycją kształcenia omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu opinie? Wiktor, student Ekonomii mówi:

„WSHIU to uczelnia idealnie skrojona pod tych, którzy chcą studiować Ekonomię. Różnorodne specjalności, dzięki którym można zdobyć specjalistyczną wiedzę, ciekawe zajęcia, doświadczeni wykładowcy. Tutaj wszystko ze sobą współgra. Warto tu być i studiować.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

Ekonomia - ważne informacje

Ekonomia studia Poznań

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu:

Absolwent kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej,
 • wykorzystywania różnych koncepcji teoretycznych do analizy równowagi makroekonomicznej,
 • księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych,
 • wykorzystywania koncepcji teoretycznych do oceny systemów fiskalnych i podatkowych różnych krajów,
 • mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • dokonywania analizy struktury budżetu,
 • ekonomii integracji europejskiej,
 • stosowania metod i technik analitycznych w działalności podmiotów gospodarczych,
 • analizy relacji między finansami publicznymi a rynkami finansowymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach ratingowych,
 • urzędach publicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Komentarze (0)