Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

Logistyka - studia online

11.04.2022

Logistyka studia online – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Logistyka obejmuje cały przebieg procesu planowania, realizowania i kontrolowania wszystkich etapów przepływu surowców, zasobów oraz informacji niezbędnych do osiągnięcia finalnego celu, jakim jest zaspokojenie potrzeby ostatecznego odbiorcy usługi. Logistyka jako kierunek studiów należy do grona najpopularniejszych, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów. Czy Logistykę można studiować w trybie online? Oczywiście, że tak. Taką możliwość oferuje Społeczna Akademia Nauk.

Studia na kierunku logistyka - studia online w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia online na kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk skierowane są do osób, które chcą w przyszłości podjąć pracę z jednym z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki. Kształcenie umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. W programie studiów szczególny nacisk położony jest na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Studenci Logistyki online w SAN otrzymują wybór specjalności. Realizowane są: Koordynator informacji logistycznej, Logistyka handlu i dystrybucji, Transport- Spedycja- Logistyka, Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Logistyka online w Społecznej Akademii Nauk charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • ekonomia,
 • zarządzanie,
 • badania i analiza rynku,
 • obsługa klienta w systemach logistycznych,
 • organizacja i ekonomika transportu,
 • zarządzanie jakością w logistyce,
 • logistyka produkcji,
 • zarządzanie wartością klienta,
 • systemy informatyczne w logistyce,
 • transport i spedycja w handlu krajowym i zagranicznym

 

Nabywane umiejętności

Studenci Logistyki studia online w Społecznej Akademii Nauk nabywają umiejętności dotyczących między innymi analizowania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych, analizowania i interpretowania świata organizacji i procesów zarządzania, zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania, identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych, zarządzania jakością, wykonywania analizy decyzyjnej związanej z wyborem gałęzi transportu i doborem przewoźnika.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Logistyki online w Społecznej Akademii Nauk będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach logistycznych, centrum magazynowania i dystrybucji, firmach transportowych, jednostkach doradczych.

 

Opinie

Studiowanie w formie online zyskuje nowych zwolenników, ale nie wszędzie oferty nauki w tym trybie można zaliczyć do bogatych i interesujących. W której uczelni podjąć studia? Która szkoła wyższa oferuje interesujące zajęcia i wysoki poziom nauczania? Zastanawiając się nad studiami online warto zapoznać się bliżej z ofertą dydaktyczną SAN. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk opinie? Tomek, student Logistyki online mówi:

„Studia online w Społecznej Akademii Nauk oferują bardzo wiele, nastawione są na rozwijanie konkretnych umiejętności, niezbędnych do pracy w branży. „

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia online

Logistyka studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Logistykę online w Społecznej Akademii Nauk:

Absolwent kierunku Logistyka studia online w Społecznej Akademii Nauk posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw logistycznych,
 • analizowania i interpretowania świata organizacji i procesów zarządzania,
 • zarządzania procesem produkcyjnym oraz usługami z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,
 • zarządzania łańcuchem dostaw,
 • systemów informatycznych w logistyce,
 • gospodarki magazynowej,
 • systemów transportu wewnętrznego,
 • obsługi klienta w systemach logistycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Logistyka studia online:

Absolwent kierunku Logistyka studia online w Społecznej Akademii Nauk znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach logistycznych,
 • centrum magazynowania i dystrybucji,
 • firmach transportowych,
 • jednostkach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)