Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

Pedagogika - studia online

11.04.2022

Pedagogika studia online – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja 2022/2023

Pedagogika online w Społecznej Akademii Nauk to kierunek uwzględniający dynamikę społeczną i najaktualniejsze wymagania rynku pracy. Co ważne, studia nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale dzięki programowi oraz specjalnościom poszerzają horyzonty o liczne zagadnienia, pomagające w poruszaniu się po współczesnej pedagogice.

Studia na kierunku pedagogika - studia online w SAN ŁÓDŹ
Forma studiów online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika studia online w Społecznej Akademii Nauk umożliwia pozyskanie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno- etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia, rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Kierunek oferuje studentom następujące specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną (na studiach pierwszego stopnia), Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Resocjalizacja z socjoterapią, Diagnoza i terapia pedagogiczna (na studiach drugiego stopnia).

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika studia online w Społecznej Akademii Nauk charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • filozofia człowieka z etyką,
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza,
 • socjologia wychowania,
 • podstawy dydaktyki,
 • projektowanie ścieżki edukacyjno- zawodowej,
 • metodologia badań społecznych,
 • współczesne problemy psychologii rozwojowej i klinicznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Pedagogika studia online w Społecznej Akademii Nauk nabywają umiejętności między innymi w zakresie rozpoznawania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju, projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii, posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych, oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych, analizy współczesnych dylematów etycznych.

 

Sprawdź

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi kierunki studiów

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Co po studiach? Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki online w Społecznej Akademii Nauk będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach specjalistycznych, ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju, gabinetach terapii pedagogicznej, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Pedagogika od wielu lat należy do najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Jest to kierunek, który dostarcza różnorodnej wiedzy, wykorzystywanej w wielu branżach, miejscach i instytucjach. Planując studiować Pedagogikę w trybie online warto zainteresować się ofertą dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Społeczna Akademia Nauk opinie? Natalia, studentka Pedagogiki online mówi:

„Studia online w SAN to przede wszystkim wygoda. Zdobywamy szeroką wiedzę, rozwijamy różnorodne umiejętności, ale wszystko to we własnym rytmie, we własnym tempie. Bez problemu możemy dostosować naukę do innych obowiązków.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

Pedagogika studia online

Pedagogika studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę online w Społecznej Akademii Nauk:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Społecznej Akademii Nauk posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rozpoznawania potrzeb opiekuńczo- wychowawczych oraz zaburzeń rozwoju,
 • projektowania i realizacji działań z zakresu opieki, wychowania i terapii,
 • określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka,
 • posługiwania się wybranymi metodami i narzędziami badań dydaktycznych,
 • oceny i diagnozowania sytuacji zagrożenia dla pomyślnego rozwoju jednostki i grup społecznych,
 • analizy współczesnych dylematów etycznych,
 • psychologii niedostosowania społecznego,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika studia online:

Absolwent kierunku Pedagogika studia online w Społecznej Akademii Nauk znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach edukacyjnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych,
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • gabinetach terapii pedagogicznej,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Komentarze (0)