Mechatronika studia wojskowe

Mechatronika studia wojskowe

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Mechatronika studia wojskowe – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi, a także dają techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP. Jednym z kierunków realizowanych w obszarze studiów wojskowych jest Mechatronika, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Kształcenie na kierunku Mechatronika w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie stanowi przygotowanie do planowania i realizacji procesu eksploatacji sprzętu uzbrojenia Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

Studenci pozyskują praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie konstrukcji i eksploatacji sprzętu, będącego w gestii Służby Uzbrojenia i Elektroniki, a także organizacji i technologii obsługiwań okresowych i remontów sprzętu uzbrojenia. Mechatronika w ramach studiów wojskowych dzieli się na następujące specjalności: Artyleria rakietowa, Środki bojowe, Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu, Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu.

sprawdź wszystkie kierunki: studia wojskowe w Warszawie

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Mechatronika w ramach studiów wojskowych w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • przywództwo w dowodzeniu,
 • taktyka,
 • topografia wojskowa,
 • działania niekinetyczne,
 • grafika inżynierska,
 • nauka o materiałach,
 • inżynieria wytwarzania,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • układy cyfrowe i mikroprocesorowe,
 • projektowanie i badanie maszyn i mechanizmów,
 • programowanie systemów mechatronicznych,
 • systemy telemetryczne i sieci komunikacyjne,
 • systemy radiosterowania,
 • zabezpieczenie logistyczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Mechatroniki na studiach wojskowych w WAT nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie odczytywania inżynierskiej dokumentacji technicznej, wykonywania dokumentacji elementów konstrukcyjnych w formie rysunków technicznych, wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych, wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych obiektów latających z prędkościami nad i poddźwiękowymi.

sprawdź wszystko o: studia wojskowe

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów wojskowych na kierunku Mechatronika w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

Opinie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kształci podchorążych i studentów, a zatem oferuje studia wojskowe i studia cywilne. Niezależnie od charakteru nauki kandydaci otrzymują szeroki wybór kierunków, głównie nastawionych na kształcenie politechniczne. A jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Daniel, student Mechatroniki mówi:

„Studia w Wojskowej Akademii Technicznej to było moje marzenie, mój pomysł nie tylko na same studia, ale na życie. Cieszę się, że się udało. Ta uczelnia to początek niesamowitej przygody, pierwszy poważny krok w kierunku realizacji planów.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

MECHATRONIKA STUDIA WOJSKOWE - ważne informacje

Mechatronika studia wojskowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechatronikę na studiach wojskowych w WAT:

Absolwent kierunku Mechatronika studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • odczytywania inżynierskiej dokumentacji technicznej,
 • wykonywania dokumentacji elementów konstrukcyjnych w formie rysunków technicznych,
 • wykonywania analiz wytrzymałościowych elementów maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych obiektów latających z prędkościami nad i poddźwiękowymi,
 • zasad bezpiecznego korzystania z przestrzeni informatycznej,
 • analizy działania elementów, układów, urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • elementów i układów optoelektronicznych,
 • budowy materiałów i inżynierii wytwarzania elementów mechanicznych,
 • metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • procedur realizacji kontroli działań w przestrzeni powietrznej w strefie bojowej,
 • zasad użytkowania uzbrojenia i sprzętu bojowego w różnych warunkach klimatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechatronika studia wojskowe:

Absolwent kierunku Mechatronika studia wojskowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • Siłach Zbrojnych RP.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)