MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe to studia inżynierskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechatronika - studia wojskowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku mechatronika - studia wojskowe rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | mechatronika - studia wojskowe - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności mechatronika - studia wojskowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | mechatronika - studia wojskowe - uczelnie >

Opis kierunku

Mechatronika jest kierunkiem, którego założeniem jest pozyskanie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Czy identyczne założenia posiada Mechatronika, ale realizowana w ramach studiów wojskowych? Można powiedzieć, że tak, ale należy dodać do tego jeden istotny element, jakim jest kształcenie wojskowe, które charakteryzuje się nie tylko poszerzonym w stosunku do studiów cywilnych programem nauczania, ale i formą oraz warunkami studiowania.

Zapewne każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak liczne różnice występują pomiędzy studiami cywilnymi a studiami wojskowymi. Czy aby na pewno? Należy pamiętać, że studenta studiów cywilnych od studenta studiów wojskowych nie różni wyłącznie ubiór. Różnice te pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem nauki, w postępowaniu rekrutacyjnym na studia. Studia wojskowe to nie tylko nazwa, która podpowiada, że na zajęciach omawiane są zagadnienia związane z wojskiem. Są to studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, których zadaniem jest pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz pozyskanie przygotowania technicznego, umożliwiającego zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

 

Specjalności

Współczesne studia mechatroniczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku mechatronika – studia wojskoweelektroautomatyka okrętowa, artyleria rakietowa, eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu, eksploatacja, uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku mechatronika – studia wojskowe najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Mechatronika realizowana w ramach studiów wojskowych bardzo często oferuje studentom możliwość wyboru specjalności. Jak szeroki jest wybór? Mogą to być między innymi: Uzbrojenie i elektronika, Artyleria rakietowa, Środki bojowe, Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego, Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych, czy Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu. Co zrozumiałe, za każdą ze specjalności kryją się inne umiejętności do zdobycia, a co za tym idzie różnorodny zakres późniejszych obowiązków. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać między innymi w jednostkach wojskowych i innych eksploatujących technikę uzbrojenia, biurach konstrukcyjno- technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego, ośrodkach badawczo- rozwojowych, czy instytutach naukowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Mechatronika - studia wojskowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika - studia wojskowe

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechatronika - studia wojskowe studia stacjonarne

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika - studia wojskowe

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAKIE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA SĄ WAŻNE?

Kiedy mówimy o studiach wojskowych, warto zaznaczyć, że będąc kandydatem nie wystarczy interesować się tylko wybranym kierunkiem kształcenia. Studia te posiadają specyficzny charakter i formę, dlatego nie można być nastawionym wyłącznie na zdobywanie wiedzy, w tym przypadku z zakresu mechatroniki. Z racji warunków nauki, zasad odbywania studiów oraz potencjalnej drogi zawodowej są to studia, które należy wybrać po głębszym przemyśleniu oraz dokładnym zapoznaniu się z ich programem kształcenia. Powód jest bardzo prosty. Stając się studentem Mechatroniki na studiach wojskowych stajemy się również żołnierzem, a zatem trudno pozostawić wszystko przypadkowi. Poza tym, zasady przeprowadzania rekrutacji powinny dać do myślenia i wysłać wyraźny sygnał, iż nie są to studia dla każdego, a studia dla ludzi z konkretnym pomysłem na siebie.

Kandydaci na studia wojskowe powinni być świadomi tego, że będą podlegać pewnym rygorom, dyscyplinie, a ich studia nie będą polegać wyłącznie na uczęszczaniu na zajęcia. Wymaga to umiejętności dostosowania się do panujących warunków, dobrej kondycji fizycznej, konkretnych cech osobowości i co wydaje się oczywiste – zainteresowań samym wojskiem i niemal wszystkim, co z nim związane. Trudno wyobrazić sobie, aby na studia wojskowe decydowały się osoby, które nie interesują się życiem w mundurze i nie posiadają najmniejszego wyobrażenia na temat tego, jak ono wygląda.

 

W programie studiów na kierunku mechatronika – studia wojskowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Przywództwo w dowodzeniu
 • Profilaktyka antykorupcyjna
 • Gotowość bojowa i mobilizacyjna
 • Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Połączone wsparcie ogniowe
 • Podstawy grafiki inżynierskiej
 • Elektrotechnika i elektronika
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
 • Anteny i układy mikrofalowe
 

Predyspozycje kandydata na studia wojskowe na kierunku Mechatronika:

 • zainteresowanie dziedziną mechatroniki oraz wykorzystaniem jej w wojsku,
 • odporność na stres,
 • zainteresowanie wojskiem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność dostosowania się do panujących warunków,
 • dobra kondycja fizyczna,
 • przygotowanie na wprowadzenie zmian

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • matematyki
 • mechaniki i budowy mechanizmów współdziałających w urządzeniach i systemach mechatronicznych
 • elektrotechniki, elektroniki analogowej i cyfrowej
 • metodyki i techniki programowania oraz budowy baz danych
 • elementów i układów optoelektronicznych
 • architektury systemów i sieci komputerowych
 • systemów informatycznych wspomagających sterowanie systemu mechatronicznego
 • projektowania i wytwarzania układów mechatronicznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia wojskowe na kierunku Mechatronika prowadzone są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których celem jest przede wszystkim pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi, jak również techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP. Studenci zdobywają wiedzę obejmującą mechanikę, budowę i eksploatację maszyn, elektronikę, automatykę i informatykę wraz z niezbędnymi elementami wiedzy i umiejętności z innych dziedzin niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania współczesnych urządzeń i systemów mechatronicznych. Co wydaje się zrozumiałe, wiedza ta posiadać ma określony charakter, dlatego bardzo często studenci otrzymują wybór specjalności; od Artylerii rakietowej po Środki bojowe. Istotne jest również nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka mechatronika – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Studia wojskowe na kierunku Mechatronika prowadzone są wedle podziału na moduły: wojskowy oraz politechniczny, dzięki którym studenci pozyskują wiedzę z obszaru wybranego kierunku oraz wiedzę związaną z wojskiem. Grupa zajęć bloku wojskowego, czyli moduł oficerski zakłada przygotowanie kandydatów na oficerów do dowodzenia i realizacji zadań na pierwszym stanowisku służbowym w warunkach pokojowego funkcjonowania Sił Zbrojnych RP. Jakie przedmioty znajdują się w obszarze kształcenia wojskowego? Między innymi: przywództwo w dowodzeniu, historia sztuki wojennej, taktyka, topografia wojskowa, zabezpieczenie logistyczne działań taktycznych, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, podstawy eksploatacji sprzętu wojskowego.

Jak już wspomnieliśmy, Mechatronika realizowana w ramach studiów wojskowych posiada liczne specjalności, a zatem w programach nauczania zaznaczona jest realizacja kształcenia specjalistycznego. Jaką wiedzę zdobywa się dzięki specjalnościom? Między innymi w zakresie zasad organizowania i prowadzenia osłony przeciwlotniczej elementów ugrupowania bojowego w różnych rodzajach działań taktycznych, możliwości taktyczno- technicznych sprzętu bojowego będącego na wyposażeniu pododdziału przeciwlotniczego, budowy i eksploatacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych oraz zautomatyzowanych systemów dowodzenia i stacji radiolokacyjnych, czy też zasad prowadzenia działalności kontrolno- nadzorczej w zakresie zabezpieczenia logistycznego pododdziałów.

Kolejnym elementem kształcenia jest moduł politechniczny, czyli związany z Mechatroniką taką, jaką dobrze znamy. Studenci zdobywają wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą między innymi algebrę, analizę oraz elementy metod numerycznych, wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, czy fizykę ciała stałego, jak również wiedzę w zakresie takich zagadnień jak: wytrzymałość materiałów, kinematyka, dynamika, mechanika płynów, czy wytwarzanie i eksploatacja urządzeń mechatronicznych. Ponadto, studenci pozyskują wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w zakresie automatyki z elementami robotyki, systemów informatycznych wspomagających sterowanie systemu mechatronicznego, czy też wiedzę dotyczącą zapisu konstrukcji układów i urządzeń mechatronicznych oraz symulacji ich działania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) lub 5 lat (jednolite studia magisterskie).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci studiów na kierunku mechatronika – studia wojskowe nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach wojskowych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego. Po ukończeniu studiów można zdecydować się na karierę naukową i zatrudnienie w jednostkach badawczo-naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechatronika – studia wojskowe:

 • wojsko
 • jednostki badawczo-naukowe
 • siły zbrojne
 • przedsiębiorstwa przemysłu obronnego
 • BOR
 • Straż Graniczna
 • Policja

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu