MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Dodaj do ulubionych

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat  (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu  magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studenci kierunku mechatronika – studia wojskowe zdobędą wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. W czasie kształcenia dowiedzą się więcej na temat elektroniki, automatyki oraz informatyki. Ponadto nauczą się projektowania, budowy oraz eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Co więcej, studia zapewniają kompleksowe przygotowanie wojskowe.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia zawodowej służby wojskowej. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z biurami projektowymi oraz firmami konstrukcyjnymi. Równie ciekawą opcją będzie zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia techniczne cieszą się obecnie coraz większą popularnością, dlatego też kandydaci na kierunek mechatronika – studia wojskowe powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na

studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe to:

matematyka

fizyka

język polski

język obcy nowożytny

W przypadku studiów wojskowych ważna jest również sprawność fizyczna oraz zaświadczenie o niekaralności.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Jednostka prowadząca

Mechatronika - studia wojskowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku mechatronika - studia wojskowe

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.03.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.05.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku mechatronika - studia wojskowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE?

Rozwiązania mechatroniczne są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, co sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z tego obszaru. Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych oraz informatycznych. Ponadto rozwiną umiejętności praktyczne, które wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logistyka mechatronika – studia wojskowe możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku mechatronika – studia wojskowe studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki, automatyki oraz informatyki. Ponadto poznają zasady działania współczesnych systemów mechatronicznych. Program nauczania przede wszystkim zakłada realizacje warsztatów praktycznych.

W planie znajdą się zajęcia, dzięki którym studenci nauczą się wytwarzania, projektowania oraz eksploatacji urządzeń mechatronicznych, sprzętu artylerii rakietowej, amunicji czy sprzętu wojskowego. Studenci będą mieli okazję nauczyć się obsługi nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, stosowanych na co dzień w mechatronice. Studenci otrzymają także kompleksowe przygotowanie wojskowe oraz dowiedzą się, w jaki sposób dowodzić zespołem.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Studia na kierunku mechatronika – studia wojskowe trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Czas trwania studiów na kierunku mechatronika - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister inżynier)
Dowiedz się więcej
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechatronika - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest: test znajomości języka angielskiego- dotyczy osób, które nie zdawały języka angielskiego w ramach egzaminu maturalnego; sprawdzian sprawności fizycznej; rozmowa kwalifikacyjna.

Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Przedmioty:

fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechatronika - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechatronika - studia wojskowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MECHATRONIKA EKONOMICZNA - STUDIA WOJSKOWE?

Absolwenci studiów na kierunku mechatronika – studia wojskowe nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnienia w jednostkach wojskowych oraz w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego. Równie ciekawą opcją może być praca w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu obronnego i cywilnego. Po ukończeniu studiów można zdecydować się na karierę naukową i zatrudnienie w jednostkach badawczo-naukowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku mechatronika – studia wojskowe:

  • wojsko
  • jednostki badawczo-naukowe
  • siły zbrojne
  • przedsiębiorstwa przemysłu obronnego
  • BOR
  • Straż Graniczna
  • Policja

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MECHATRONIKA - STUDIA WOJSKOWE

Komentarze (0)