Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

26.01.2022

Architektura krajobrazu – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2022

Architektura krajobrazu jest dziedziną związaną z kształtowaniem przestrzeni życiowej człowieka. Uzyskuje się to przy zastosowaniu różnych elementów- od szaty roślinnej po architekturę budynku. Architektura krajobrazu to w pewnym sensie mozaika, na którą wpływają takie czynniki jak: rzeźba terenu, roślinność, gleba i klimat, ale także kultura miejsca, tradycje i potrzeby społeczne. To także kierunek kształcenia, który widnieję w ofercie edukacyjnej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Studia na kierunku architektura krajobrazu w PK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych. Studenci nabywają umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu  zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka oraz przygotowują się do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jak również budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad  robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej oparte są na bogatym programie nauczania, a w toku studiów studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • geometria wykreślna,
 • szata roślinna,
 • zasady projektowania krajobrazu,
 • biologia,
 • materiałoznawstwo,
 • historia sztuki,
 • rysunek i rzeźba,
 • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu,
 • wizualizacja komputerowa,
 • historia sztuki ogrodowej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Architektury krajobrazu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni, geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni, wykorzystywania procesów ekologicznych w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu, wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie, rozpoznawania typów, rodzajów i gatunków gleb, stosowania technicznych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych w obiektach architektury krajobrazu, formułowania i realizowania zadań projektowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, administracji rządowej i samorządowej, szkolnictwie, biurach projektowych krajowych i zagranicznych.

 

Opinie

Architektura krajobrazu jest kierunkiem, który zyskuje na popularności. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu coraz częściej występuje w ofertach edukacyjnych. Na którą z nich się zdecydować? Którą uczelnię wybrać? Planując studia w Krakowie warto poznać bliżej omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Sylwia, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Studiuję na Politechnice Krakowskiej, ponieważ jest to uczelnia, która rozwija mnóstwo umiejętności, które we współczesnym świecie są najcenniejsze. To także świetna atmosfera, świetni wykładowcy, ciekawe zajęcia. Każdemu się tutaj spodoba.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Kraków

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę krajobrazu na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • wykorzystywania procesów ekologicznych w działaniach związanych z kształtowaniem krajobrazu,
 • wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych i przekazywania informacji o krajobrazie,
 • rozpoznawania typów, rodzajów i gatunków gleb,
 • stosowania technicznych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych w obiektach architektury krajobrazu,
 • formułowania i realizowania zadań projektowych,
 • urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach projektujących, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolnictwie,
 • biurach projektowych krajowych i zagranicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)