Forest Information Technology

Forest Information Technology

Forest Information Technology

12.01.2022

Forest Information Technology – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Jaką powierzchnię naszego kraju zajmują lasy? Otóż, należymy do europejskiej czołówki, ponieważ obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi ponad 9, 2 mln ha. Co warto podkreślić, lasy bogate są w rośliny, zwierzęta i grzyby. Żyje w nich 65 procent gatunków roślin, zwierząt i grzybów. A czym jest leśnictwo? Czy jest to po prostu nauka o lasach? To przede wszystkim dział gospodarki, który obejmuje zagospodarowanie, pielęgnowanie, użytkowanie oraz odnawianie lasów. Jest także kierunkiem studiów, który można obrać również w wersji anglojęzycznej, a taką szansę daje stołeczna SGGW, czyli Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która kierunek Forest Information Technology realizuje we współpracy z Uniwersytetem Zrównoważonego Rozwoju w niemieckim Eberswalde.

Studia na kierunku forest information technology w SGGW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Forest Information Technology w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk rolniczych, nauk leśnych oraz nauk weterynaryjnych. Studenci poznają zagadnienia dotyczące trendów społeczno- gospodarczych w rozwoju leśnictwa, rozwoju ekosystemów leśnych w zmieniających się warunkach środowiskowych i ekonomicznych, funkcjonowania biosfery i krajobrazu, jak również metod, technik i technologii stosowanych w zakresie zarządzania środowiskiem leśnym. Forest Information Technology jest kierunkiem prowadzonym na studiach drugiego stopnia, trwających cztery semestry. Pierwszy realizowany jest w niemieckiej uczelni, drugi w SGGW, natomiast następne lata studenci spędzają w miejscu, które wybiorą do pisania swojej pracy magisterskiej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Forest Information Technology w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oparte są na programie, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • Geographic Information Systems,
 • Remote Sensing,
 • Database Management,
 • Forest Photogrammetry,
 • Forest Utilization,
 • Forest Ecology,
 • Ecosystem Modelling,
 • Landscape Systems Analysis,
 • Administration & Management in Forestry

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Forest Information Technology w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nabywają umiejętności między innymi w zakresie prognozowania rozwoju zasobów naturalnych, analizowania trendów rozwojowych lasów i leśnictwa oraz konsekwencji zmian zachodzących w leśnictwie w skali regionalnej i globalnej, wykorzystywania technologii informatycznych do przetwarzania danych o środowisku leśnym, analizowania stanu środowiska i zasobów naturalnych na podstawie monitoringu i bioindykacji.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci kierunku Forest Information Technology w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną środowiska, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, przedsiębiorstwach leśnych, placówkach naukowo- badawczych.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować leśnictwo, ale w wersji anglojęzycznej, powinniśmy skierować uwagę na Warszawę, bo tam znajduje się uczelnia, która odpowiadać będzie naszym oczekiwaniom. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Maciek, student Forest Information Technology mówi:

„W SGGW jest wszystko, aby studia były przyjemne i satysfakcjonujące. Dobra atmosfera, ciekawe zajęcia, szansa na zdobycie nie jednego, a dwóch dyplomów…Można mówić bez końca. Warto przekonać się o tym samemu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Forest Information Technology w SGGW:

Absolwent kierunku Forest Information Technology w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii i ekologii roślin, grzybów i zwierząt,
 • zarządzania i organizacji pracy,
 • funkcjonowania ekosystemów leśnych,
 • metod, technik i technologii stosowanych w zarządzaniu środowiskiem leśnym,
 • konsekwencji gospodarki leśnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Forest Information Technology:

Absolwent kierunku Forest Information Technology w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych,
 • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
 • placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych,
 • przedsiębiorstwach leśnych,
 • placówkach naukowo- badawczych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)