Fizyka

Fizyka

Fizyka

14.01.2022

Fizyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Fizyka jest nauką badającą prawa przyrody, zjawiska w niej zachodzące oraz właściwości materii. Zakres zjawisk oraz obiektów, którymi się zajmuje zmienia się i poszerza w miarę dokonywania nowych odkryć, dlatego bardzo często łączy się z innymi naukami. Jak wiemy, wyróżniamy fizykę doświadczalną oraz teoretyczną. Pierwsza polega na przeprowadzaniu doświadczeń i obserwacji, natomiast druga uogólnia wyniki doświadczeń i opisuje je ścisłym językiem matematyki, tworząc teorie zjawisk fizycznych, jak również przewiduje nowe zjawiska, właściwości i formy materii, które potem weryfikowane są doświadczeniami. A czym różni się fizyka, którą znamy ze szkoły od fizyki, która prowadzona jest na studiach? W jaki sposób można wykorzystać wiedzę z jej obszaru? Można się tego dowiedzieć wybierając naukę na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Studia na kierunku fizyka w UKSW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy na temat najważniejszych praw głównych działów fizyki, algebry i analizy matematycznej, zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie, metod pomiarowych z obszaru fizyki klasycznej, jak również zasad mechaniki kwantowej, termodynamiki fenomenologicznej oraz właściwości różnych stanów materii. Studenci uczą się posługiwać aparatem matematycznym i metodami matematycznymi, przeprowadzać pomiary fizyczne, stosować metody numeryczne, a także interpretować i prezentować wyniki pomiarów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oparte są na programie, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza matematyczna,
 • algebra liniowa,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • astronomia,
 • mechanika kwantowa,
 • metody doświadczalne fizyki,
 • fizyka teoretyczna,
 • chemia ogólna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Fizyki na UKSW nabywają umiejętności między innymi w zakresie opisu zjawisk fizycznych, posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych, wykorzystywania formalizmu mechaniki kwantowej, posługiwania się technologią informatyczną, korzystania z aparatury pomiarowej, stosowania metod numerycznych, konstruowania modeli fizycznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach badawczo- naukowych, branży informatycznej, sektorze nowoczesnych technologii, laboratoriach medycznych i diagnostycznych, placówkach wychowawczo- oświatowych.

 

Opinie

Trudno wyobrazić sobie, aby w ofertach edukacyjnych kiedykolwiek zabrakło tak istotnego kierunku jakim jest Fizyka. Dlaczego? Ponieważ bez osób wykształconych w jej zakresie nie byłoby szeroko rozumianego postępu. Decydując się na studia w Warszawie, każdy zainteresowany podjęciem kształcenia w tej dziedzinie bez problemu odnajdzie propozycję dla siebie. Jednym z miejsc, które warto wziąć pod uwagę w poszukiwaniach jest omawiana przez nas uczelnia. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Dominik, student Fizyki mówi:

„UKSW to atmosfera, fantastyczni wykładowcy i fantastyczni studenci. To kierunki studiów, nastawione na zdobywanie wiedzy praktycznej, czyli takiej, którą będzie można wykorzystać w życiu zawodowym. Tutaj nauka sprawia przyjemność, daje satysfakcję oraz gwarancję, że po jej ukończeniu poradzimy sobie na wymagającym rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Fizykę na UKSW:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk fizycznych występujących w przyrodzie,
 • algebry i analizy matematycznej,
 • metod pomiarowych z zakresu fizyki klasycznej,
 • termodynamiki fenomenologicznej,
 • mechaniki kwantowej,
 • planowania pomiarów i oceny niepewności pomiarowej,
 • korzystania z aparatury pomiarowej,
 • stosowania metod numerycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach badawczo- naukowych,
 • sektorze nowoczesnych technologii,
 • laboratoriach medycznych i diagnostycznych,
 • branży informatycznej,
 • placówkach wychowawczo- oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów, na który się rekrutują, kwalifikowani są w oparciu o średnią z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)