Biotechnology

Biotechnology

Biotechnology

27.01.2022

Biotechnology – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Biotechnologia jest dziedziną nauki, zajmującą się wykorzystywaniem różnych organizmów w celach naukowych. O jakie organizmy chodzi? Na przykład bakterie. Biotechnologia znajduje zastosowanie w medycynie, przemyśle spożywczym, czy ochronie środowiska. Biotechnologia to także coraz popularniejszy kierunek kształcenia, który można studiować również w języku angielskim. Taką możliwość oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia na kierunku biotechnology w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na anglojęzycznym kierunku Biotechnology na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy na temat biomedycznych aspektów biotechnologii, wyzwań współczesnej biochemii, mikrobiologii, jak również zastosowań komórkowych i molekularnych. Studenci poznają zasady projektowania i realizacji projektów badawczych, zaznajamiają się z nowatorskimi technikami biotechnologii i biologii molekularnej, jak również codziennymi wyzwaniami związanymi z biogospodarką i prawodawstwem biotechnologicznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnology na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • Developmental biology,
 • Animal models of human diseases,
 • Human molecular genetics,
 • Molecular therapies,
 • New generation pharmaceuticals,
 • Structural biology,
 • High - throughput technologies in biotechnology,
 • Biomaterials

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci kierunku Biotechnology na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach badawczych, biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, zakładach spożywczych, firmach chemicznych.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to bardzo szerokie zagadnienie, bowiem złożone z niezliczonej ilości ofert edukacyjnych. W stolicy Wielkopolski można studiować kierunki prowadzone zarówno w języku polskim, jak i języku angielskim. Przykładem jest kierunek Biotechnology, oferowany przez omawianą uczelnię. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Karolina, studentka kierunku Biotechnology mówi:

„UAM to jedna z najlepszych uczelni w kraju i Europie. Świadczą o tym rankingi, absolwenci i studenci. Studia na UAM to nie tylko intensywna nauka, ale również przygoda życia, najciekawszy okres, w którym spotyka się fantastycznych ludzi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Biotechnology na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Biotechnology na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • farmaceutyków nowej generacji,
 • prawnych aspektów biotechnologii,
 • innowacji i przedsiębiorczości,
 • genetyki molekularnej,
 • wysokoprzepustowych technologii w biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnology:

Absolwent kierunku Biotechnology na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach badawczych,
 • biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • zakładach spożywczych,
 • firmach chemicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)