Uniwersytet Pomorski w Słupsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 24 czerwca 2024 r. do lipca 2024 r.  Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UPS zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na www.apsl.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: gospodarka przestrzenna.

 

Uniwersytet Pomorski w Słupsku kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Pomorski w Słupsku w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (32 kierunki) i drugiego (15 kierunków) stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (4 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na APSL mogą aplikować na 37 kierunków studiów stacjonarnych oraz 20 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Pomorska w Słupsku kierunki 2024/2025

 

Akademia Pomorska w Słupsku kierunki studiów - rekrtuacja 2024/2025

 • Administracja - Instytut Prawa i Administracji
 • Bezpieczeństwo narodowe - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Biologia - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Dietetyka - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Dowodzenie i zarządzanie - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Katedra Sztuki Muzycznej
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Filologia angielska - Instytut Filologii
 • Filologia germańska - Instytut Filologii
 • Filologia polska - Instytut Filologii
 • Filologia rosyjska - Instytut Filologii
 • Fizjoterapia - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Fizyka techniczna - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Geografia - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Historia - Instytut Historii
 • Informatyka - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Informatyka przemysłowa - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Inżynieria cyberprzestrzeni - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Komunikacja i nowe media - Instytut Filologii
 • Kosmetologia - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Logistyka - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Matematyka z informatyką - Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych
 • Obronność państwa - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Ochrona środowiska - Instytut Biologii i Nauk o Ziemi
 • Pedagogika - Instytut Pedagogiki
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Instytut Pedagogiki
 • Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową - Instytut Pedagogiki
 • Pielęgniarstwo - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Położnictwo - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Praca socjalna - Instytut Pedagogiki
 • Prawo - Instytut Prawa i Administracji
 • Psychologia - Instytut Pedagogiki
 • Ratownictwo medyczne - Instytut Nauk o Zdrowiu
 • Socjologia - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Stosunki międzynarodowe - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania
 • Turystyka i rekreacja - Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki
 • Zarządzanie - Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

Dowiedz się więcej: www.apsl.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (kierunki, na których nie obowiązuje egzamin wstępny)

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

od czerwca do lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji do września 2024
Składanie dokumentów od czerwca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji sierpień 2024
Składanie dokumentów od czerwca do sierpnia 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji do września 2024
Składanie dokumentów czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.apsl.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Pomorskiej w Słupsku znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Słupsku

kierunki studiów w Słupsku

uczelnie i studia w Słupsku

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Akademii Pomorskiej w Słupsku

 • matematyka z informatyką 
 • informatyka przemysłowa 
 • komunikacja i nowe media 
 • obronność państwa 
 • psychologia 
 • dowodzenie i zarządzanie 
 • socjologia 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 24.06.2024
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Uniwersytet Pomorski w Słupsku - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Pomorski w Słupsku: znaleziono 38

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Instytut Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka
Instytut Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Dowodzenie i zarządzanie
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Katedra Sztuki Muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Instytut Filologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Instytut Filologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Instytut Filologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Instytut Filologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia
Instytut Nauk o Zdrowiu

jednolite

stacjonarne

Fizyka techniczna
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia
Instytut Historii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka przemysłowa
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria cyberprzestrzeni
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Komunikacja i nowe media
Instytut Filologii

I stopnia

stacjonarne

Kosmetologia
Instytut Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Matematyka z informatyką
Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Obronność państwa
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Instytut Biologii i Nauk o Ziemi

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Instytut Pedagogiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
Instytut Pedagogiki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Instytut Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Położnictwo
Instytut Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Instytut Pedagogiki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Instytut Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Instytut Pedagogiki

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Instytut Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Instytut Bezpieczeństwa i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Komentarze (1)

Jan Włódarski odpowiedz

Witam Państwa.Moje pytanie w sprawie Studia Doktorskie z historii zaoczne I rok.Jestem mgr historii po WSP w Słupsku.Dalszą naukę gorąco pragnę kontynuować na naszym uniwersytecie,.w Słupsku.