Kryminologia

Kryminologia

Kryminologia

03.04.2022

Kryminologia - Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Kryminologia jest dziedziną ściśle związaną z prawem karnym, która zajmuje się czynnikami społecznymi i behawioralnymi wpływającymi na zjawisko przestępczości. Nauka o przestępstwie, bo tak bywa określana, zawiera w sobie wiele elementów, do których należą między innymi: psychologia, prawo, czy socjologia. Kryminologia to także kierunek studiów, skierowany do osób, które w przyszłości chcą stawiać pytania: jakie były motywy popełnienia przestępstwa? Co kierowała przestępcą? Dlaczego ktoś padł ofiarą przestępstwa? Naturalnie, aby móc stawiać podobne pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi, należy najbardziej uzyskać konkretne wykształcenie. Studia w zakresie kryminologii prowadzi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi.

Studia na kierunku kryminologia w WSBW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy na temat rozmiarów, przyczyn i skutków przestępczości, jak również osobowości przestępców oraz ich ofiar. Studenci zaznajamiają się z rolą organów państwowych w przeciwdziałaniu zjawiskom przestępczości, zasadami odpowiedzialności karnej i zasadami karania, czynnikami wpływającymi na wiktymizację. Ponadto, w ramach kierunku sporządzane są analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych symultanicznych sytuacji, wykonywane z pomocą psychologów policyjnych.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi posiadają praktyczny charakter. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie określania rozmiarów przestępczości i jej dynamiki, analizowania zjawisk społecznych o charakterze kryminalnym, analizowania przyczyn różnych rodzajów przestępstw i osobowości ich sprawców, określania wpływu zachowań patologicznych na popełnianie przestępstw, oceniania kosztów różnych rodzajów przestępstw i ich wpływu na funkcjonowanie życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, służbie więziennej, organach administracji rządowej, biurach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Kryminologia staje się coraz popularniejszym kierunkiem kształcenia, ale pomimo rosnącego zainteresowania kandydatów nie tak łatwo odnaleźć ją w licznych katalogach dydaktycznych. Planując studia w Łodzi warto zainteresować się ofertą WSBW. Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi opinie? Marcin, student Kryminologii mówi:

„Kryminologia to bardzo ciekawa dziedzina, ale nauka musi mieć praktyczny charakter. W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego znalazłem to, czego oczekiwałem od studiów. Dużo ciekawych zajęć, świetni wykładowcy i atmosfera, ponieważ wszyscy studenci to pasjonaci z konkretnymi pomysłami na przyszłość.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryminologię w WSBW Łódź:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych przestępczości,
  • sprawców przestępstw,
  • ofiar przestępstw,
  • sporządzania analiz i ekspertyz kryminologicznych,
  • narzędzi walki z przestępczością określonego rodzaju.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryminologia:

Absolwent kierunku Kryminologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • policji,
  • służbie więziennej,
  • organach administracji rządowej,
  • biurach detektywistycznych,
  • agencjach ochrony osób i mienia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi

Komentarze (0)